Interna styrdokument

Senast ändrad: 12 augusti 2019

Här hittar du styrdokument som gäller för utbildning på grund och avancerad nivå.

1. Måldokument och strategier

Inriktningsdokument för internationalisering av SLU:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå (2019-2023)

Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar, 2016-12-21

Se även avdelning 1. Visioner och strategier av övergripande karaktär.

2. Policyer

UTBILDNINGSHANDBOKEN – Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU, 2019-07-09

Policy för användning av djur inom forskning och utbildningen vid SLU, 2020-03-25

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

 Se avdelning 5. Organisation och beslutsstruktur.

4. Riktlinjer

UTBILDNINGSHANDBOKEN – Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU, 2019-07-09

Lokal examensordning – regler för examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (inkl. examensbeskrivningar för SLU:s examina), 2020-09-10

Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 2017-09-26

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, från och med 1 januari 2020, 2019-09-26

Riktlinjer vid misstanke om fusk och andra disciplinära frågor inom utbildning vid SLU, 2011-09-05, rev 2012-09-10

Tillämpningsföreskrifter för klassning av kurs i huvudområdet hållbar utveckling, 2020-06-22

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Se avdelning 6. Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

6. Anvisningar och instruktioner

Anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av utbildning vid SLU, 2018-02-27

Anvisningar för antagning till senare del av program, 2017-03-20

Aktivitets- och handlingsplan för studentrekrytering, 2016-12-08

Anvisningar för utbildningsplaner, 2015-12-21
Mall för utbildningsplaner - svenska (Word-format)
Mall för utbildningsplaner - engelska (Word-format)

Anvisningar för kursplaner, 2015-09-11
Mall för kursplaner (Word-format)

Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se