Bibliotekets sök- och skrivguide

Senast ändrad: 07 oktober 2022

Bibliotekets sök- och skrivguide är en Canvas-kurs som hjälper dig att förbättra din uppsats, oavsett om ditt arbete är ett examensarbete eller en kandidat- eller masteruppsats. Här finns stöd för hela processen från informationssökning till presentation och opponering. Materialet är skapat av SLU-biblioteket.