Studentinflytande

Senast ändrad: 31 januari 2023

Var med och påverka din studiemiljö och din utbildnings innehåll och utformning. Du kan välja att engagera dig genom att gå med i en kår, besvara kursvärderingen och/eller bli studentrepresentant. Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig, hur SLU arbetar med studentinflytande samt vad som är reglerat enligt lag.

Vad kan jag göra?

  • Gör alltid kursvärderingen efter avslutad kurs. Där får du möjlighet att tycka till om vad som har varit bra och vad som kan bli bättre.
  • Bli medlem i en av SLU:s studentkårer och var med och påverka vilka som utses till studentrepresentanter och vilka frågor de ska driva. Du kan också välja att själv bli studentrepresentant och företräda studenterna i bredare frågor, läs mer om studiebevakning.
  • Bli studentrepresentant för din kurs och var med vid sammanställningen av kursvärderingarna. Läs mer om kursvärderingar!

Vad gör SLU?

Utbildningsfrågor behandlas på alla nivåer inom universitetet. Det finns ett programutskott (eller motsvarande) som diskuterar och beslutar om frågor kring just din utbildning. Studentrepre­sentanter finns med i alla de utskott, råd och nämnder där utbildningsfrågor behandlas vid SLU.
Läs mer om de olika organen inom SLU som arbetar med utbildningsfrågor och studiesociala frågor.

Vad gör studentkårerna?

Vid SLU finns sju studentkårer. Läs mer om studentkårerna, samarbetsorganet Sluss och arbetet med studentinflytande på relaterade sidor.

Fakta:

Högskolelagen anger att studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid universitet och högskolor. Lärosätena ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen (1 kap. 4a §). Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (2 kap. 7 §).

Studentkårsförordningen (2009:769) innehåller bestämmelser om vem som utser representanter för studenterna. 


Kontaktinformation