Fler möjligheter till utlandsstudier

Senast ändrad: 19 september 2023

Som student på SLU har du många olika möjligheter till studier utomlands. Om du inte vill åka på utbyte under en längre tid kan du exempelvis läsa en sommarkurs eller skriva ditt exjobb utomlands.

Sommar – och intensivkurser utomlands

Som student har du goda möjligheter att läsa kurser på utländska lärosäten som SLU har avtal med. Det finns flera sommarkurser och intensivkurser över hela världen, där flera av dem även har stipendier knutna till sig.

ELLS sommarkurser

ELLS är ett nätverk med flera europeiska universitet inom Life Science utbildningsområde. Nu kan du se vilka sommarkurser som finns för 2024 samt ansöka om kurserna via  ELLS nätverkets hemsida.

Om du läser en sommarkurs inom ELLS kan du söka resebidrag på omkring 200-300 EUR oberoende i vilket land som kursen ges (undantag för kurser som ges i Sverige).

Beslut om resebidraget fattas först efter antagning till kurs. SLU utlyser 10 resebidrag per läsår och beslut fattas genom lottning om det finns fler än 10 sökande. Resebidrag ges endast för resor till universitet utanför Sverige. Ansök senast 31 maj.

Ansök här: Application for outgoing exchange - Blended Intensive Program (BIP) and ELLS summer courses (moveon4.de)

 

Erasmus + International Credit Mobility (ICM)

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) är ett utbytesprogram som möjliggör utbytesstudier med stipendiefinansiering i länder utanför Europa. 

Som utbytesstudent studerar du vid ett av SLU:s partneruniversitet inom Erasmus+ ICM, alternativt skriver ditt examensarbete (master nivå).

Behörighet

  • Du som läser en utbildning på kandidat-, master- eller doktorandnivå är behörig att ansöka till Erasmus+ ICM. Du ansöker via din institution eller direkt till SLU Mobility, via MoveON. Mer information hittar du nedan under Ansökan. När du har blivit nominerad till ett utbyte kan du ansöka om ICM stipendium.
  • Du är registrerad heltidsstudent vid SLU vid ansökningstillfället och planerar att ta din examen från SLU.
  • Du har studerat minst 60 hp. Notera att vissa institutioner har andra förkunskapskrav beroende på avtalet med ICM partneruniversitetet. 
  • Minimum perioden för utbytesstudier är 90 dagar. Kortare perioder kan godkännas om den officiella terminslängden vid värduniversitetet är kortare än 90 dagar.

Erasmus+ ICM stipendiet

Erasmus+ ICM stipendiet består av följande delar:

  • Individuellt bidrag, beräknat per dag under utlandsvistelsen*
  • Resebidrag
  • Försäkring genom Kammarkollegiet (Student UT försäkring)

*Bidraget avser att täcka extra utgifter förknippade med att bo utomlands och kommer inte täcka alla kostnader. Bidragets storlek varirar från år till år, och räknas utifrån växelkursen den dag då medlen togs emot av SLU från EU-kommissionen. 

Ansökan

Du ansöker om utbytet under den vanliga ansökningsomgången för utbytesstudier, via en elektronisk ansökan som görs direkt i MoveON som du hittar på sidan för ansökan om utbytesstudier. 

  • För studier med start höstterminen 2024 eller vårterminen 2025 är ansökningsperioden 1 november - 22 november
  • För studier som börjar vårterminen 2025 går det även bra att ansöka under andra chans omgången 1 maj - 31 maj. 

Notera att vissa ICM-avtal för masteruppsats kräver en ansökan till institutionen, direkt innan ansökan i MoveON, bestående av till exempel CV och forskningsprojektbeskrivning. kontakta mobility@slu.se om du har frågor.

Uttagna Erasmus+ ICM utbytesstudenter

Studenter som har blivit uttagna till Erasmus+ ICM utbytesstudier av SLU, kan tillgå alla nödvändiga formulär och dokument som krävs före, under och efter utbytet här:

Nordplus

SLU har många partneruniversitet i Norden, samlade i ett nätverk som heter NOVA, the Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network .

De nordiska utbytesmöjligheterna ger dig chansen till djupare studier inom något specifikt ämne som kanske inte ges vid SLU. Du kan anmäla dig till allt mellan några veckors intensivkurser till ett helt läsår, allt efter eget tycke och smak.

Om du åker på utbyte till något av våra grannländer kan du söka Nordplus-stipendium som ger dig både ett resebidrag och ett stipendium baserat på hur många månader du är på utbyte. Du ansöker om stipendiet till SLU efter att du har blivit antagen till kursen. Sök stipendiet genom att fylla i ansökningsformuläret

Skicka anmälan till: nordplus@slu.se


Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se