Fler möjligheter till utlandsstudier

Senast ändrad: 03 december 2021

Som student på SLU har du många olika möjligheter till studier utomlands. Om du inte vill åka på utbyte under en längre tid kan du exempelvis läsa en sommarkurs eller skriva ditt exjobb utomlands.

Examensarbete utomlands

Du kan göra examensarbete under ett Erasmus- eller Nordplusutbyte om du hittar ett ämne och en handledare själv samt följer övriga regler för stipendiet. Projektet måste vara kopplat till ett universitet som SLU har avtal med och det kan vara i samband med att du också läser kurser där. 

Många av SLU:s studenter gör en fältstudie till sitt examensarbete i ett utvecklingsland med ett MFS-stipendium.

Du kan också skriva ditt examensarbete vid ett ELLS-universitet, finansierat genom Erasmusstipendium.

Läs mer på ELLS webbsida för Master thesis abroad.

Sommar – och intensivkurser utomlands

Som student har du goda möjligheter att läsa kurser på utländska lärosäten som SLU har avtal med. Det finns flera sommarkurser och intensivkurser över hela världen, där flera av dem även har stipendier knutna till sig.

ELLS sommarkurser

ELLS är ett nätverk med flera europeiska universitet inom Life Science utbildningsområde. Nu kan du se vilka sommarkurser som finns för 2022 samt ansöka om kurserna via  ELLS nätverkets hemsida.

Om du läser en sommarkurs inom ELLS kan du söka resebidrag på 500 EUR oberoende i vilket land som kursen ges (undantag för kurser som ges i Sverige).

Beslut om resebidraget fattas först efter antagning till kurs. SLU utlyser 10 resebidrag per läsår och beslut fattas genom lottning om det finns fler än 10 sökande. Resebidrag ges endast för resor till universitet utanför Sverige. Ansök senast 31 maj.

Blankett för ansökan om resebidrag

Exempel på kurser sommaren 2022

Leeds International Summer School (LISS) 2022! 

 • Studenter kan ansöka direkt via Leeds online nomination form. Ansökningsdeadline är 1 maj.
 • Studera under två till fyra veckor under juli månad. Här kan du läsa mer om sommarkurserna: Leeds international summer school
 • Du kan välja mellan över 20 akademiska kurser och få poäng inom områdena: 
  • Business
  • Arts and Humanities
  • Engineering and Science
  • Political and Social Sciences 

Sommar kurser på Aarhus University

Länk till AU Summer University
Blankett för att ansöka om Nordplus-stipendium
Kontakta mobilitet@slu.se för mer information.

Nordplus

SLU har många partneruniversitet i Norden, samlade i ett nätverk som heter NOVA, the Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network .

De nordiska utbytesmöjligheterna ger dig chansen till djupare studier inom något specifikt ämne som kanske inte ges vid SLU. Du kan anmäla dig till allt mellan några veckors intensivkurser till ett helt läsår, allt efter eget tycke och smak.

Om du åker på utbyte till något av våra grannländer kan du söka Nordplus-stipendium som ger dig både ett resebidrag och ett stipendium baserat på hur många månader du är på utbyte. Du ansöker om stipendiet till SLU efter att du har blivit antagen till kursen. Ansökningsformulär hittar du här. Skicka anmälan till: nordplus@slu.se

Linnaeus-Palme programmet

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för både lärare och studenter på universitetets grund- och avancerad nivå. Som student studerar du vid ett universitet i ett låginkomstland en eller två terminer. Deltagande institutioner i programmet väljer själva ut sina stipendiater. Programmet finansieras av Sida.

På webbsidan kan du också se om just din utbildning på SLU har pågående projekt med studentutbyten inom Linnaeus-Palme.

 

Erbjudanden vid SLU:s partneruniversitet

Ghent University, Belgien

nedan på engelska.

As Faculty of Bioscience Engineering (Ghent University, Belgium) we are honoured to have an exchange cooperation agreement with your institution. Especially since it gives both our students the opportunity to enjoy a life-enriching study experience abroad.  

Therefore, we are happy to present some more information and a taste of the Ghent atmosphere for students who might consider Ghent as an exchange destination. Video materials are available too. 

In order to help students decide on their future plans, our exchange team will also host two presentations + Q&A session (MS Teams) on Thursday 16 December

 • Students interested in the morning session (9-10am CET) are invited to leave their e-mail address here
 • Students interested in the evening session (5-6pm CET) are invited to subscribe here.  

Kontaktinformation

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se