Programvärderingar

Senast ändrad: 31 maj 2023

Programvärderingar är en del av SLU:s kvalitetsarbete för våra utbildningsprogram på grund-och avancerad nivå. Genom att svara på programvärderingen innan du tar examen bidrar du till att SLU kan utveckla programmet och ändra på sådant som kan bli bättre.

Programvärderingen består av ett tiotal standardiserade frågor. Utöver dessa kan programmen lägga till upp till fem egna frågor som rör det specifika programmet.

Programvärderingen tar bland annat upp:

  • nöjdhet, helhetsintryck 
  • röd tråd, sammanhang 
  • progression, utveckling/fördjupning 

SLU använder systemet Evald för programvärderingar, samma system som också används för kursvärderingar. När programvärderingen är öppen för svar meddelar din programstudierektor dig. Vanligtvis sker det i slutet av din utbildning.


Kontaktinformation

Kontakta din programstudierektor (PSR) om du har frågor om innehållet i programvärderingen. Kontaktuppgifter finns på respektive programsida.

Har du frågot om systemet Evald, kontakta IT-stöd, support@slu.se.