Beställa studieintyg

Senast ändrad: 27 december 2023

Som student tar du enklast och snabbast ut resultat- och registreringsintyg genom Ladok Student. Underskrivna intyg kan du beställa eller hämta i Servicecenter.

Skriv ut ett intyg från Ladok Student

  1. Gå till Ladok Student.
  2. Välj Intyg.

Det är möjligt att ta fram nationellt resultatintyg, resultatintyg, registreringsintyg och intyg över förväntat deltagande.

  • Resultatintyg visar alla dina avklarade kurser och eventuell examen.
  • Registreringsintyg visar vilka kurser du är eller har varit registrerad på, för de valda terminerna. Intyget kan inte skrivas ut förrän du är registerad på kursen.
  • Du kan få samtliga intyg på svenska och engelska.

Beställ ett underskrivet intyg

Servicecenter i Alnarp, Ultuna och Umeå hjälper dig om du behöver ett signerat intyg.

Du kan också göra din beställning via webben. I din beställning kan du välja att få ditt intyg skickat via post eller digitalt via mejl.

Papperskopior som hämtas över disk i Servicecenter skrivs ut från Ladok och är både underskrivna och stämplade.

Ladok för alumner

Du kan hämta intyg och ansöka om examen genom att besöka Ladok Student. Logga in med Freja eID+ eller med BankID. Välj sedan Ladok för alumner.