Vid kris

Senast ändrad: 18 april 2023

Observera att SLU:s krisjour är inte en ”112-funktion”. För akuta räddningsinsatser, LARMA 112!

Det finns fyra krisgrupper inom SLU
 • Alnarps krisgrupp
 • Umeås krisgrupp
 • Uppsalas krisgrupp
 • SLU:s strategiska krisgrupp med följande ordinarie sammansättning: Rektor/stf (ordförande och sammankallande) Prorektor Universitetsdirektör Dekaner Kommunikationschef

Krisgrupperna och/eller dess medlemmar nås via SLU:s krisjour på tel. 020-67 68 00. Om möjligt, informera ansvarig kursledare, prefekt eller motsvarande.

En larmoperatör svarar på samtalet, och du meddelar vad som har hänt och vem eller vilken av krisgrupperna du behöver nå. De hjälper då till att söka och förmedla kontakten. I kontakten med SLU:s krisjour behöver du uppge vem du är och hur du nås.

När ska krisorganisationen aktiveras och träda in?

Alla tänkbara händelser kan självklart inte beskrivas här, därför ska exemplen nedan ses som exempel på händelser då krisorganisationen träder in:

 • Plötsliga våldsamma dödsfall vid, eller som påverkar myndigheten SLU.
 • Grövre brottslighet med påverkan på individer eller SLU:s organisation.
 • Större olyckor (med/utan personskador) som trafikolyckor, bränder, etc.
 • Händelser som utgör allvarliga hot mot enskilda eller SLU:s organisation.
 • Händelser i omvärlden som kan påverka universitetets anställda och studenter.
 • Händelser som kan orsaka allvarlig skada i förtroendet för SLU, t.ex. allvarliga brister i myndighetsutövningen, i miljö/arbetsmiljö eller i IT-/informationssystem med tillhörande hantering.
När aktiveras INTE krisorganisationen?

Krisorganisationen aktiveras i normalfallet inte vid händelser som exemplifieras nedan, även om de är eller upplevs som allvarliga för enskilda individer och/eller verksamheter. Hantering av sådana händelser eller incidenter sker inom ordinarie organisation eller verksamhet med stöd av specialistfunktioner, t.ex. personalavdelning, kommunikationsavdelning, SLU Säkerhet, etc.

 • I personalärenden, såsom konflikter och liknande.
 • Enskilda medarbetares eller studenters personliga tragedier (dödsfall, sjukdomar eller liknande).
 • Andra händelser eller incidenter som är begränsade till verksamheten eller som kan hanteras med ordinarier resurser med stöd av specialistfunktioner.

Andra stödfunktioner för studenter

Dokument


Kontaktinformation

SLU:s krisjour: 020-67 68 00

Säkerhetsenheten:
sakerhet@slu.se

Växel: 018-67 10 00
Öppet mån-fre kl. 8.00-11.30 samt kl. 12.30-16.00

SLU Servicecenter:
servicecenter@slu.se, 018-67 24 00