Studieuppehåll och studieavbrott

Senast ändrad: 21 september 2023

Om du väljer att ta ett uppehåll i dina studier, eller om du väljer att avbryta studierna, är det viktigt att du meddelar det till SLU.

Studieuppehåll av särskilda skäl

Om du har särskilda skäl kan du bli beviljad studieuppehåll. Då är du garanterad en plats på de programkurser du söker efter studieuppehållet.

Exempel på särskilda skäl är sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag. Du måste kunna styrka de särskilda skälen med intyg.

 • Det tidigaste du kan söka studieuppehåll av särskilda skäl är termin 2. Om du ansöker om studieuppehåll under termin 1 räknas det som en ansökan om anstånd.
 • Under studieuppehållet kan du delta i examinationer av kurser som du redan har påbörjat. Om du vill avbryta studieuppehållet och bli registrerad på nya kurser kontaktar du antagningsenheten på SLU.
 • Om du är antagen till och registrerad på utbytesstudier ska du inte anmäla studieuppehåll för den tid du är på.

Om du ska göra ett studieuppehåll av särskilda skäl måste du skicka in intyg som styrker dina skäl.

 • Medicinska skäl – intyg från hälso- och sjukvård/psykolog/psykiatriker. Intyget ska inte vara äldre än ett par månader.
 • Värnplikt - kopia av kallelsen från Plikt- och prövningsverket.
 • Graviditet – intyg från hälso- och sjukvården.
 • Vård av barn – intyg från Skatteverket som styrker att du är barnets vårdnadshavare och att barnet är högst 480 dagar gammalt när du börjar studera.
 • Vård av nära anhörig – intyg som styrker att du vårdar en närstående.
 • Studentfackligt uppdrag – intyg som styrker att det är en heltidstjänst. Det ska också framgå under vilken period du har uppdraget.

Om du har studiemedel, glöm inte att informera CSN om ditt studieuppehåll.

Ansöka om studieuppehåll

 1. Fyll i blanketten Ansökan om studieuppehåll av särskilda skäl.
 2. Mejla blanketten och intyget som styrker dina särskilda skäl till antagning@slu.se, eller skicka dem till
  SLU
  Utbildningsavdelningen
  Box 7010
  750 07 Uppsala
 3. Om din ansökan om studieuppehåll beviljas får du ett beslut. Beslutet skickas till den mejladress du angett på antagning.se. Detta beslut laddar du upp på Mina sidor på antagning.se när du anmäler att du vill återuppta dina studier.
 4. Om din ansökan avslås får du ett skriftligt besked om det. Det skickas till den mejladress du angett på antagning.se.

Återuppta studier efter studieuppehåll av särskilda skäl

Om du har beviljats studieuppehåll av särskilda skäl måste du söka kurser till den termin du tänker återuppta dina studier. Du ansöker på antagning.se under den ordinarie anmälningsperioden för den termin som följer direkt efter studieuppehållet. Observera att du måste logga in som programstudent när du anmäler dig. Kom ihåg att ladda upp ditt beslut om studieuppehåll samtidigt som du anmäler dig.

Efter studieuppehåll av särskilda skäl har du garanterad plats, om du är behörig, på de kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng som du har prioriterat högst i din anmälan. Det är därför viktigt att tänka på hur du prioriterar kurserna när du ska återuppta dina studier. Du är bara garanterad plats på kurser inom ditt program och behörig. Rådgör med en studievägledare eller programstudierektorn om du är osäker på vilka kurser du ska anmäla dig till.

Frånvaro från studierna utan särskilda skäl

Om du är borta från studierna utan att ha särskilda skäl blir du bara antagen om det finns plats på de kurser du söker efter frånvaron. Det gäller till exempel om du är frånvarande på grund av forskning, andra studier eller arbete.

Om det är fler behöriga sökande till obligatoriska programkurser än det finns platser sker ett urval. I urvalet får programstudenter som läser enligt normal studietakt företräde framför programstudenter som har varit frånvarande utan särskilda skäl. Det framgår av SLU:s antagningsordning.

Observera att om du har frångått den normala studietakten inom ditt program (studieuppehåll utan särskilda skäl) blir du nedprioriterad i alla framtida anmälningsomgångar.

Rådgör med en studievägledare och den ansvariga institutionen om du planerar att vara frånvarande utan särskilda skäl. Informera alltid din programstudierektor och den institution som ger kursen. Du behöver inte informera antagningsenheten vid SLU.

Anstånd – uppskjuten studiestart

Du kan ansöka om att få anstånd (skjuta upp studiestarten) om du har särskilda skäl.

Det är bäst att ansöka om anstånd innan programmet börjar, men du kan söka under hela termin 1 förutsatt att du är registrerad på programmet. Du får skjuta upp studiestarten med högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för längre tid (7 kap 33 § i högskoleförordningen (1993:100)).

Exempel på särskilda skäl är sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag.


Om du vill ansöka om anstånd måste du skicka in intyg som styrker dina skäl.

 • Medicinska skäl – intyg från hälso- och sjukvård/psykolog/psykiatriker. Intyget ska inte vara äldre än ett par månader.
 • Värnplikt - kopia av kallelse från Plikt- och prövningsverket.
 • Graviditet – intyg från hälso- och sjukvården.
 • Vård av barn – intyg från Skatteverket som styrker att du är barnets vårdnadshavare och att barnet är högst vid 480 dagar gammalt när du börjar studera.
 • Vård av nära anhörig – intyg som styrker att du vårdar en närstående.
 • Studentfackligt uppdrag – intyg som styrker att det är en heltidstjänst och anger vilken period du har uppdraget.
 • Nekad tjänstledighet för studier – intyg från arbetsgivare som styrker att du har ansökt om tjänstledighet men fått avslag, eller intyg om att du önskat avsluta din tjänst i förtid men fått avslag.

Ansöka om anstånd

 1. Tacka ja till den plats du erbjudits via antagning.se.
 2. Skriv ett mejl där du ansöker om anstånd. Bifoga ett intyg som styrker dina särskilda skäl och skicka mejlet till antagning@slu.se.
 3. Du får ditt beslut (beviljande eller avslag) via mejl. 
 4. Om du beviljas anstånd måste du söka utbildningen på antagning.se inför den termin då du tänker påbörja dina studier. Du söker under den ordinarie ansökningsperioden för den terminen. Ladda upp beslutet om anstånd på Mina sidor på antagning.se samtidigt som du anmäler dig.

Har du frågor om anstånd, kontakta antagning@slu.se.

Överklaga

Om din ansökan avslås skickas beslutet till den mejladress du meddelat. Du kan överklaga beslutet. Här kan du läsa mer om hur du överklagar:
https://antagning.se/sv/efter-anmalan/antagningsbesked-och-svar/att-overklaga/https://antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/antagningbesked-och-svar/att-overklaga

Anmäla avbrott på program

Om du vill avsluta dina studier på ett program ska du anmäla studieavbrott. Anmäler du ett studieavbrott är det definitivt och du förlorar din rätt till en studieplats på programmet. Om du vill börja på programmet igen måste du söka och antas på nytt.

Du måste skriftligt säga upp din plats. Använd blanketten för anmälan av studieavbrott. Mejla blanketten till antagning@slu.se.

Anmäla avbrott på kurs

Du kan anmäla tidigt avbrott på kurs inom tre veckor från kursstart. Du anmäler själv tidigt avbrott via Ladok student eller på antagning.se. Om du anmäler tidigt avbrott på kurs kan du söka till kursen igen vid ett senare tillfälle. Kom också ihåg att meddela kursledaren att du avbryter kursen.

Om du gör ett avbrott senare, efter att tre veckor av kursen har gått, eller om du bara uteblir från kursen och låter din registrering vara kvar, kan du inte söka till kursen igen. Du måste istället kontakta institutionen (kursledaren eller en kursadministratör) för omregistrering om du vill läsa kursen vid ett senare tillfälle. Du blir bara omregistrad om det finns plats på kursen. Om du vet att du inte kommer att läsa kursen är det alltså bättre att anmäla avbrott innan det har gått tre veckor.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15