Mina medgivanden - tjänst för studentrabatter

Senast ändrad: 05 mars 2024

Mina medgivanden används för att verifiera att du är student på SLU och har rätt till studentrabatter. Funktionen används i nuläget endast i Umeå.

När du loggat in i "Mina medgivanden" markerar du de företag du vill ha rabatt från.

Inga personuppgifter förs över, endast att du är student på SLU. För att kunna använda tjänsten behöver du vara registrerad på en kurs samma termin som du ger ditt medgivande.

Medverkande företag är:

  • IKSU
  • Kommunicera
  • Bostenet

Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se