Anmäl miljöärende

Senast ändrad: 10 april 2024

Här kan du som student vid SLU rapportera avvikelser och förbättringsförslag inom miljöområdet. Alla studenter kan bidra.

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i SLU:s ärendehanteringssystem IA (knapp ovan). Alla studenter kan bidra.

OBS! För att rapportera ett miljöärende ska du under "Vad?" i rapporteringsformuläret välja "Miljö". Du får upp en ruta med "Underhändelsetyp" och kan där välja antingen "Avvikelse" eller "Förbättringsförslag".