Miljönyheter

Senast ändrad: 10 april 2024

Nyheter om SLU:s miljöledningsarbete. Här publiceras miljönyheter från SLU:s nyhetssida och miljöenhetens egna nyhetsbrev.

Nyhetsartiklar

Här finns en sammanställning av nyhetsartiklar från SLU:s interna nyhetssida inom miljöområdet.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet ges ut ungefär en gång per halvår. Mats Svensson på miljöenheten är redaktör. Syftet med nyhetsbreven är att öka vårt interna informationsflöde.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Skicka ett mejl till miljo@slu.se.

Publicerade nyhetsbrev