Engagera dig

Senast ändrad: 14 september 2022
Välkomsaktiviteter för nya studenter, foto.

Vill du vara med och påverka hur din utbildning ska se ut? Vill du göra något extra av din studietid? Vill du få nya erfarenheter, färdigheter och vänner? Engagera dig då i kåren!

I vilken omfattning man vill engagera sig varierar och det finns därför även olika poster att väljas in till. Hela skalan finns - från att vara ledamot i ett utskott inom kåren till att arbeta på heltid för alla studenter i Sluss!

Studenterna har laglig rätt till att vara med och påverka utbildningen och situationen för studenterna. Inom SLU finns en mängd olika nämnder och råd där studenterna är representerade. Vem som sitter var bestämmer studenterna själva, val till poster går genom Sluss. Vill du engagera dig kan du börja med att kontakta din kår.

Kontaktinformation

Sluss

E-post: sluss@slu.se
Telefon: 070-466 97 74
Adress: Sluss, Box 7088,750 07 Uppsala
Besöksadress: Birgittatorpet, Duhrevägen 5, Uppsala
Bankgiro: 5391-0709
Organisationsnummer: 817603-0586
Vid ekonomiska frågor, kontakta Sluss kassör: slusskassor@slu.se