Registrering

Senast ändrad: 10 juli 2024

Du som är antagen till utbildning på SLU måste registrera dig för att behålla din plats, delta i undervisningen, få studiemedel utbetalt, omfattas av försäkringsskyddet och för att få dina studieresultat dokumenterade.

Beroende på om du är antagen till program eller till kurs, sker registrering på olika sätt.

Som ny student börjar du med att aktivera ditt studentkonto. Läs mer om hur du gör för att aktivera ditt studentkonto.

Antagen till program 

Registrering sker vid upprop. Du som är antagen som ny student måste närvara på uppropet på terminsstartsdagen den 2 september för att behålla din plats. Registrering på programmet och på kurserna som ingår i programmet den första terminen sköts av SLU.

Du kan inte själv registrera dig till kurser under den första terminen på programmet.

Kontakta din programstudierektor eller kursadministratör om du har frågor om registrering på första kursen i ditt program. Deras kontaktuppgifter finns på programsidan respektive kurssidan. Kurssidan hittar du lättast genom att klicka på kursrubriken i ditt ramschema på programsidan. Antagningen vid SLU kan inte registrera dig.

Om du inte kan närvara vid uppropet måste du för att behålla din plats meddela detta till Antagningen vid SLU senast 2 september kl 09.00. Mejla till antagning@slu.se

Antagen till  kurs

Registrering sker via Ladok Student. Du som är antagen till  fristående kurs eller till kurs inom ditt program måste registrera dig själv online för att behålla din plats på kursen. Om du inte själv kan registrera dig på kursen kan du be kursledningen registrera dig vid kursstart.

Du måste registrera dig på varje kurs du ska studera. Du kan registrera dig online tidigast en vecka innan kursen startar.

Registrering i Ladok Student gör du genom att följa stegen nedan:

  1. Gå till Ladok Student
  2. Välj ”Inloggning via ditt lärosäte”
  3. Sök och välj "Swedish University of Agricultural Sciences"
  4. Logga in med inloggningsuppgifterna för ditt studentkonto på SLU
  5. Kurser du kan registrera dig på nu listas under rubriken ”Registrering”
  6. Klicka på ”Registrera” under kursrubrikerna på de kurser du vill studera.

Mer information om funktioner i Ladok Student hittar du här: https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/studieadministration-i-ladok

Om du inte kan registrera dig på din kurs, kan det bero på olika saker, till exempel:

  • Registreringsperioden är avslutad eller inte har börjat.
  • Du är antagen med villkor.
  • Alla antas med villkor till självständigt arbete.

Kontakta din kursledare eller kursadministratör om du har frågor om registrering. Deras kontaktuppgifter finns på kurssidan som du kan söka fram via kurssökfunktionen. Antagningen vid SLU kan inte registrera dig.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se