Kom igång med ditt studentkonto

Senast ändrad: 26 april 2024

För att använda SLUs IT-baserade tjänster, så som inloggning till studentportal, datorsalar, WiFi, e-post, och utskrifter, så behövs ett studentkonto. Här får du information om hur du får tillgång till ditt studentkonto på SLU.

När kan jag hämta ut mitt konto?

Som ny student på SLU kan du kvittera ut ditt konto först när du är antagen till ett program eller en kurs och är överförd till Ladok. Du kan alltså aktivera ditt studentkonto tidigast efter sista veckan i juli för höstterminen och tidigast efter sista veckan i december för vårterminen.

Har du gjort en efteranmälan behandlas den utifrån anmälningsdatum och det kan då variera när antagningen kan göras.

Så här gör du för att få tillgång till ditt konto

För att få tillgång till ditt studentkonto vid SLU behöver du vara antagen på en kurs.

Du kan läsa instruktionen för kontouthämtning eller gå direkt till sidan där du kan kvittera ut ditt användarkonto.

Innan du får kontot ska du läsa igenom de föreskrifter som gäller för utnyttjande av IT-resurser och acceptera dessa genom att sätta kryss i rutan.

Om du har problem med detta kontakta IT-stöd. Medtag id-handlingar och antagningsbesked vid besök på plats.

Hur länge har du tillgång till ditt studentkonto?

Studentkontot avaktiveras två år efter din senaste registrerade kurs avslutats.

Din datamapp i SLU:s fillagringssystem raderas ett år efter examen. Ett gott råd är således att om du har data sparat där som du vill ha tillgång till efter din examen bör du spara det på något eget datalagringsmedia.

Om du inte tar ut examen kommer ditt data att raderas när det gått ett år utan att studieresultat registrerats i Ladok.

Tillgång till skrivare

Gå till denna checklista om du vill komma igång snabbt!

Klicka här om du vill du ha mera utförlig information  om utskriftssystemet.

 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se