Framtiden behöver fler SLU:are

Senast ändrad: 07 juli 2023
Internationella studenter visar färgglada klossar med de 17 hållbarhetsmålen på campus Ultuna. Foto.

Utbildningarna vid SLU ger kompetens som kan ge oss en hållbar framtid. Många av de stora framtidsfrågorna handlar om mat, djur, skog, land och stad – och där rustas SLU-studenterna för att kunna ge effektiva svar. Men vi behöver bli fler!

SLU:s fördubblingsprojekt har som mål att SLU ska ha dubbelt så många studenter år 2027 som år 2017.

Tillsammans ringar vi in svaren på vilka kurser och program som behövs, och hur de kan utformas för att passa framtidens studenter. Vi ställer frågor till befintliga målgrupper – och utforskar nya. Och vi rustar steg för steg SLU för framtidens utmaningar och möjligheter.


Kontaktinformation

För frågor hänvisas till utbildningsnämndens sekretariat: UN-sekr@slu.se