Ladok - studiedokumentation

Senast ändrad: 09 maj 2023

Ladok är ett nationellt system för studieadministration och studiedokumentation.

I Ladok sparar SLU uppgifter om dina studieresultat. Här kan du se om du har blivit registrerad och godkänd på de kurser du har blivit antagen till.

Bestämmelserna om hur registret ska föras finns i Förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153).

Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 37 högskolor i konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Du kan se dina uppgifter genom Ladok Student.