Ladok - studiedokumentation

Senast ändrad: 08 januari 2024

Ladok är ett nationellt system för studieadministration och studiedokumentation.

I Ladok sparar SLU uppgifter om dina studieresultat. Här kan du se om du har blivit registrerad och godkänd på de kurser du har blivit antagen till.

Bestämmelserna om hur registret ska föras finns i Förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153).

Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 37 högskolor i konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Du kan se dina uppgifter genom Ladok Student.

 

 

 

Skriv ut ett intyg från Ladok Student

Som student tar du enklast och snabbast ut resultat- och registreringsintyg genom Ladok Student. Det är möjligt att ta fram nationellt resultatintyg, resultatintyg, registreringsintyg och intyg över förväntat deltagande.

Gör så här:

  1. Gå till Ladok Student.
  2. Välj Intyg.

Mer information hittar du på sidan "Beställa studieintyg".