Information och service för studenter vid SLU
Logga in på startsidan

OBS! Skriv alltid AD\ innan användarnamnet när du loggar in.
Mina genvägar:
Du är för närvarande inte inloggad och kan inte skapa genvägar. Klicka här för att logga in.
Mina kurser


Om du är inloggad som SLU-student visas här information om följande:

  • Det program du är antagen till
  • Kurser du är antagen till och/eller registrerad på
  • Kursvärderingar du bör göra
  • Om du är studentrepresentant för några kurser
Mina Meddelanden


Om du är inloggad som SLU-student visas här meddelanden från studentwebben och de kurser du är registrerad på


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817