Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Studentwebben på SLU

Du som skriver exjobb - du kan fortfarande anmäla dig till Thesis Day

Du tar väl chansen att delta i Thesis Day den 26 maj för att visa upp ditt examensarbete för branschen och framtida arbetsgivare!? Det virtuella eventet ger dig också en festlig avslutning på dina studier. Du kan anmäla dig även om din uppsats inte är helt klar, du har till den 20 maj på dig att göra din vetenskapliga poster.

Loading…