Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete utomlands

Som student på SLU kan du göra ditt examensarbete utomlands och få Erasmus stipendium

Sofie och en man undersöker jorden i ett majsfält

Examensarbete utomlands

Du har möjlighet att göra examensarbete under ett Erasmus- eller Nordplusutbyte om du hittar ett ämne och en handledare själv samt följer övriga regler för utbytesprogrammet. Projektet måste vara kopplat till ett universitet som SLU har avtal med och det kan vara i samband med att du också läser kurser där. Du ansöker om att göra examensarbete utomlands under samma ansökningsomgång som gäller för utbytesstudier

Inom Erasmusprogrammet finns dessutom möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete (kandidat-, magister- eller masteruppsats).

Du kan också skriva ditt examensarbete vid ett ELLS-universitet, finansierat genom Erasmusstipendium. Läs mer på ELLS webbsida för Master thesis abroad.

Publicerad: 15 februari 2023 - Sidansvarig: utb-webb@slu.se
Loading…