Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete utomlands

Som student på SLU kan du göra ditt examensarbete utomlands och få Erasmus stipendium.

Sofie och en man undersöker jorden i ett majsfält

Examensarbete utomlands

Du har möjlighet att göra examensarbete under ett Erasmus- eller Nordplusutbyte om du hittar ett ämne och en handledare själv samt följer övriga regler för utbytesprogrammet. Projektet måste vara kopplat till ett universitet som SLU har avtal med och det kan vara i samband med att du också läser kurser där. Du ansöker om att göra examensarbete utomlands under samma ansökningsomgång som gäller för utbytesstudier

Ett annat sätt att skriva ditt examensarbete utomlands är via ett Erasmus+ stipendium för praktik. Praktikstipendiet möjliggör finansiering under din utlandsvistelse var som hellst inom EU, och kan bestå av fältstudier, datainsamling eller forskning inför ditt examensarbete (kandidat eller masternivå).  

Ett Erasmus+ stipendium för praktik ger dig möjlighet att utföra ditt examensarbete som en del av ett forskningsprojekt vid ett annat universitet, eller som en del av en praktik eller arbete på ett företag eller annan organisation. 

Notera att du själv behöver ordna så att du har en handledare på SLU och en handledare lokalt på plats i värdlandet. Du ska vara registrerad på en examensarbeteskurs/exjobb kurs på SLU och du presenterar ditt examernsarbete först när du kommer tillbaka till SLU. 

Du kan också skriva ditt examensarbete vid ett ELLS-universitet, finansierat genom Erasmusstipendium. Läs mer på ELLS webbsida för Master thesis abroad.

Publicerad: 19 september 2023 - Sidansvarig: utb-webb@slu.se
Loading…