Att rekrytera nya studenter på SLU

Senast ändrad: 17 mars 2023
Kunskap och Framtid 2016

Vår verksamhet spänner över ett brett område och vi på Kommunikationsavdelningen arbetar både strategiskt utifrån en flerårig handlingsplan såväl som operativt och praktiskt med allt från annonsering och events till mässdeltagande och framtagning av profilprodukter.

Varje år rekryterar vi vid SLU ett 40-tal studentkommunikatörer som jobbar med att representera SLU. På dessa sidor hittar du information om hur man blir studentambassadör, samt en mängd information som hjälper dig i ditt arbete när du blivit studentambassadör.

Det viktigaste att tänka på som studentambassadör är att du oavsett utbildning alltid representerar hela SLU. Du kommer att arbeta vid mässor, på öppet hus dagar, genomföra externa besök och ansvara för besökande gymnasieelever vid skugga student-projektet. Du behöver vara påläst om vad SLU står för, vilket vårt uppdrag är samt vilken vision och verksamhetsidé vi har. Du behöver även ha stor kännedom om SLU:s samtliga utbildningar eftersom du med all säkerhet kommer att få frågor som inte bara rör den utbildning du läser. Som studentambassadör är det viktigt att du ger korrekt, uppdaterad och nyanserad information. Allt detta får du en utbildning inom innan du påbörjar ditt uppdrag som studentambassadör.

Utbildningen för nya studentambassadörer genomförs vanligtvis i början av varje termin så håll utkik i ditt studentmejl för inbjudan!

Varmt välkommen in i gänget!