TimeEdit (schema- lokalbokning)

Senast ändrad: 14 februari 2024

TimeEdit är SLU:s system för bl.a. schemavisning och grupprumsbokning. Här får du hjälp med att komma igång med systemet.

Manual

TimeEdit är ett användarvänligt och mobilanpassat system. TimeEdit:s webbgränssnitt för studenter består av följande två delar:

  • Schemasidor - Visning av schema (t.ex. kurs-, lokal- eller tentamensschema)
  • Bokningssidor - Webbokning av bl.a. grupprum på huvudorterna

Ta del av manualen för att komma igång med TimeEdit.

Vad är TimeEdit?

Ett fullständigt digitalt kursschema har länge efterfrågats av våra studenter samtidigt som SLU:s utbildningsorganisation behöver ett systemstöd som lättare håller ihop olika processer i verksamheten.

TimeEdit möter dessa krav då det är ett helhetssystem med stöd för bl.a. digitalt schema, bokning av undervisningslokaler, schemaläggning samt tentamenshantering.

Tillgång till TimeEdit

Alla studenter på SLU har tillgång till TimeEdit och kan boka grupprummen på respektive huvudort (Alnarp, Uppsala och Umeå) via systemet.

När det gäller kursschema är det kursledaren i varje kurs som avgör om TimeEdit ska användas för det. Hör med din kursledare vad som gäller för din kurs.

Du loggar in i TimeEdit med ditt SLU-konto via "Student" - ingången i TimeEdit's webbgränssnitt.

Support

Om du har frågor om TimeEdit kan du skicka de till TimeEdit - supporten.

Kontaktuppgifter till TimeEdit - supporten ser du nedan.