Vid sjukdom eller skada

Senast ändrad: 27 juni 2023

Vad behöver jag som student göra om jag blir sjuk? Behöver jag anmäla studieuppehåll? Vad har CSN och Försäkringskassan för regler?

När du blir sjuk ska du alltid sjukanmäla dig första sjukdagen till Försäkringskassan. Om du förblir sjuk en längre period måste du ha sjukanmält dig för att få rätt till studiemedel eller sjukpenning. Om du är utländsk medborgare, kontakta CSN och Försäkringskassan för att få reda på vad som gäller för dig.

Om du missar något obligatoriskt moment i utbildningen då du är sjuk är det bra att meddela detta till kursledaren för den kurs du läser.

Om du blir så sjuk att du inte kan studera under en längre period ska du anmäla studieuppehåll till SLU. Om det finns särskilda skäl kan studieuppehåll med platsgaranti beviljas. Studieuppehåll med platsgaranti beviljas för ett år i taget. Mer information om detta finns i Utbildningshandboken.

Om din sjukdom ger bestående men eller får sådana följder att du får behov av särskilt stöd i undervisningen, kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättningar.

Om du är sjukskriven på deltid eller om du av annan anledning behöver se över dina studier kontakta studie- och karriärvägledarna.

Om du har studiemedel från CSN

Du kan få behålla dina studiemedel när du är sjuk, trots att du inte studerar då. För att få behålla studiemedlen vid sjukdom ska du uppfylla följande krav:

  • Försäkringskassan måste ha godkänt din sjukperiod. Gör en sjukanmälan till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk.
  • Du ska vara helt oförmögen att studera. Om du är sjukskriven på deltid kan du vanligtvis bara få studiemedel eller studiestartsstöd för den tid du studerar, inte för den tid du är sjukskriven.
    Men det finns undantag. Om du studerar på heltid och har en sjukdom där du riskerar en eller flera längre sjukperioder under en tolvmånadersperiod kan du vara sjukskriven på halvtid och få studiemedel eller studiestartsstöd för den tiden. Det behövs ett läkarutlåtande som visar att du har en sådan sjukdom. Du gör då din sjukanmälan på Försäkringskassans blankett Nr 7444.
  • Du måste studera på en utbildning som ger rätt till studiemedel.
  • Du måste lämna en särskild studieförsäkran till CSN om du är sjuk när terminen eller kursen startar. Annars kan de inte betala ut studiemedlen till dig.

Mer information om hur du gör om du blir sjuk finns på CSN:s webbsida.

Om du inte är svensk medborgare, läs mer på CSN:s webbsida om vad som krävs för att du ska få studiestöd.

Sjukpenning från Försäkringskassan

Du som arbetar samtidigt som du studerar och blir sjuk kan få ersättning för förlorad inkomst, så kallad sjukpenning. För att du ska ha rätt till sjukpenning får dina arbetsinkomster inte överstiga ett visst belopp.

För att få sjukpenning måste du göra en sjukanmälan redan första sjukdagen. Det kan du göra på Försäkringskassans webbplats. Det gäller även dig som har rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna.

Försäkringskassan prövar om du är förhindrad både att studera och att arbeta.

Vid sjukdom under studier utomlands ska du skicka din sjukanmälan tillsammans med läkarintyg till CSN.

Om du inte är svensk medborgare måste du registrera dig hos Försäkringskassan för att få tillgång till de olika stöd Försäkringskassan erbjuder.

Personskadeförsäkring

Studenter täcks av Kammarkollegiets personskadeförsäkring för studenter. Blir du skadad under "skoltid" kan du ha rätt till ersättning. Läs mer på sidan om studentförsäkringar.

Har du frågor om rapportering av olycksfall eller tillbud?

den här sidan finns en FAQ för anställda och studenter som ger svar på vanligaste frågor. Där finns information om hur man gör en anmälan, vad som ska rapporteras, hur man rapporterar via appen, vart ärendet hamnar osv.

Rapportera här