Terminstider och ortsspecifika uppgifter

Senast ändrad: 31 maj 2024

På den här sidan ser du terminstider för kurser och program på grund- och avancerad nivå. Här hittar du också ortsspecifik information med bland annat omtentamenstillfällen.

Terminstider

 Termin Period Start Slut
 Vår 2024 3a 2024-01-15 2024-02-14
  3b 2024-02-15 2024-03-19
  4a 2024-03-20 2024-04-25
  4b 2024-04-26 2024-06-02
       
 Sommar 2024    2024-06-03 2024-09-01
       
 Höst 2024 1a 2024-09-02 2024-10-01
  1b 2024-10-02 2024-10-31
  2a 2024-11-01 2024-12-03
  2b 2024-12-04 2025-01-19
       
 Vår 2025 3a 2025-01-20 2025-02-19
  3b 2025-02-20 2025-03-24
  4a 2025-03-25 2025-05-01
  4b 2025-05-02 2025-06-08
       
 Sommar 2025   2025-06-09 2025-08-31
       
 Höst 2025 1a 2025-09-01 2025-09-30
  1b 2025-10-01 2025-11-02
  2a 2025-11-03 2025-12-03
  2b 2025-12-04 2026-01-18


Läs mer om läsår och terminstider i Utbildningshandboken.

Utbildningsinformation

Studie- och karriärvägledningens utbildningsinformation ska i möjligaste mån föras in i kursscheman. För innevarande och kommande läsår är datumen för dessa:

 • Onsdag 25 september 2024, kl 13.00-14.00
 • Onsdag 19 mars 2025, 13.00-14.00

Ortsspecifika uppgifter

Alnarp

Läsåret 2023/2024

"Save the dates" vt-24 samt ht-24:

 • 16 maj - 2024 pågår det en stor konferens på campus och därmed finns det inga tillgängliga undervisningslokaler lediga. Det går alltså inte att förlägga campusundervisning denna dag.
 • 31 maj - Thesis Day och avslutningsceremoni i Alnarp
 • 14 november - Lantmästaredagen
 • Branschdag Trädgård, slutet november

 

Läsåret 2024/2025

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

Terminsstart ht -24 och vt -25

 • 2 september 2024, kl. 8-12 (uppropsdag, höstterminen startar) för kurser på engelska eller i årskurs 1 för program
 • 20 januari 2025, kl. 8-12 (vårterminen startar) för kurser på engelska

I anslutning till helgdagar

 • 1 november 2024, kl. 13-17 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 december – 31 december 2024 (julhelg samt mellandagar)
 • 17 april 2025 (skärtorsdag)

Omprovsdagar

LTV-fakulteten tillämpar de ortsgemensamma omtentamensdatum som lagts fram av Tentamensservice i Årshjul 24/25.

 • 21 augusti 2024
 • 16 oktober 2024 (omprov för kurser i period 4 och sommarkurser 2024)
 • 11 december 2024 (omprov för sommarkurser 2024 och kurser i period 1)
 • 26 februari 2025 (omprov för kurser i period 1 och 2)
 • 7 maj 2025 (omprov för kurser i period 2 och 3)

Kursledare/examinator ska i möjligaste mån använda installations- och promotionsföreläsningar samt föreläsningar i samband med näringslivsdagar i sin schemaläggning.

För program som ges av LTV-fakulteten på campus Ultuna: Ortsspecifika uppgifter beslutade av NJ- och VH-fakulteten ska följas.

För kurser på program som PN-LT ansvarar för på campus Alnarp gäller att onsdagseftermiddagar inte ska schemaläggas

 • Syftet är att möjliggöra för lärare och student att medverka på utbildningsrelaterade möten och evenemang som inte är direkt kopplat till undervisningen på kursen.
 • Med schemaläggning menas all obligatorisk samt ej obligatorisk undervisning oavsett om lokal är bokad eller ej.
 • Onsdagseftermiddagar omfattas av heltidsstudier, motsvarande 40 h arbetsinsats/vecka för studenten. Dock bör uppgifter som förutsätter arbete just på onsdagseftermiddagar undvikas.
 • Dispens kan sökas av kursledare inkl. motivering och ev. alternativa lösningar hos ordförande för PN-LT, se länk nedan. Observera att ansökan även går till kåren för yttrande före att beslut om dispens fattas.
 • Generell dispens gäller för kvällskurser, sommarkurser och uppdragsutbildning.

Blankett för att söka dispens finns på webbsidan För lärare i Alnarp.

Redogörelse för ärendet
Terminsstarterna, både höst- och vårtermin, är schemafria på förmiddagen för kurser med kursspråk engelska, eftersom utbytesstudenter har introduktion till SLU på förmiddagen. Alla kurser i årskurs 1 är schemafria pga. välkomnande och upprop på förmiddagen.

2024-04-11 uppdaterat av Desiree M

Flyinge

Läsåret 2023/2024

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 28 augusti 2023 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 3 november 2023 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2023
 • 10 maj 2024 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

__________

Läsåret 2024/2025

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 2 september 2024 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 1 november 2024 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2024
 • 30 maj 2025 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Skinnskatteberg

Terminstider läsåret 2021/2022

SMP 21/24:
HT 2021-08-30 - 2022-01-16
VT 2022-01-17 - 2022-06-12

SMP 20/23:
HT 2021-08-23 - 2022-01-16
VT 2022-01-17 - 2022-06-05

SMP 19/22:
HT 2021-08-30 - 2022-01-16
VT 2022-01-17 - 2022-06-05

Skogligt basår, genomförs i Uppsala och Värnamo:
HT 2021-08-16 - 2021-12-19
VT 2022-01-10 - 2022-06-12

 

Strömsholm

Läsåret 2023/2024

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 28 augusti 2023 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 3 november 2023 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2023
 • 10 maj 2024 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

__________

Läsåret 2024/2025

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 2 september 2024 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 1 november 2024 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2024
 • 30 maj 2025 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Umeå

Läsåret 2023/2024

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 28 augusti 2023 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 3 november 2023 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2023
 • 30 april 2024 (Valborgsmässoafton)
 • 10 maj 2024 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Datum för omprov/omtentamen för kurser inom skoglig fakultet:

Omtentamenstillfällen VT-24

- 21 februari 2024 (omprov för kurser i period 1 och 2)
- 8 maj 2024 (omprov för kurser i period 2 och 3)
- 8 juni 2024 (generellt omtentamenstillfälle för kurser utan aktivt kurstillfälle)

Omtentamenstillfällen ST-24

- 8 juni 2024 (omprov för kurser i period 3 och 4a)
- 31 augusti 2024 (omprov för kurser i period 4b)

Reserverade dagar för redovisning av självständiga arbeten (examensarbeten) inom skoglig fakultet. 

- Mån 8 januari 2024
- Tis 9 januari 2024
- Tor 11 januari 2024
- Fre 12 januari 2024

- Tor 14 mars 2024
- Fre 15 mars 2024
- Mån 18 mars 2024
- Tis 19 mars 2024

- Mån 27 maj 2024
- Tis 28 maj 2024
- Tor 30 maj 2023
- Fre 31 maj 2024

- Mån 26 augusti 2024
- Tis 27 augusti 2024
- Tor 29 augusti 2024
- Fre 30 augusti 2024

Information om viktiga SLUSS-datum

SLUSS anordnar följande konferenser som riktar sig till kårfunktionärer som är aktiva inom studiebevakning och arbetsmiljöfrågor:

 • Fokusrådet 2023: fredagen den 27 oktober och måndagen den 30 oktober.
 • Utbildningsdagarna 2024: torsdagen den 8 februari och fredagen den 9 februari

 

Läsåret 2024/2025

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 2 september 2024 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 1 november 2024 (dag före Alla helgons dag)
 • 17 oktober (eftermiddag) - 18 oktober (Forest Student Summit, en gemensam dag i Skinnskatteberg)
 • 23 – 31 december 2024
 • 30 april 2025 (Valborgsmässoafton)
 • 30 maj 2025 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Datum för omprov/omtentamen för kurser inom skoglig fakultet:

Omtentamenstillfällen HT-24 och VT-25 (under terminstid 6:e onsdagen i varje period, eftermiddag):

 • 16 oktober 2024 (omprov för kurser i period 4)
 • 11 december 2024 (omprov för kurser i period 1)
 • 26 februari 2025 (omprov för kurser i period 1 och 2)
 • 7 maj 2025 (omprov för kurser i period 2 och 3)

 

Omtentamenstillfällen ST-25 (lördagar):

 • 14 juni 2025 (omprov för kurser i period 3 och 4a), samt
 • 30 augusti 2025 (omprov för kurser i period 4b)

 

Generella omtentamenstillfällen:

 • 4 januari 2025 (för kurser utan aktivt kurstillfälle)
 • 14 juni 2025 (för kurser utan aktivt kurstillfälle)

Reserverade dagar för redovisning av självständiga arbeten (examensarbeten)
(De fyra sista vardagarna i respektive studieperiod, utom onsdag. Varje institution beslutar vilken av dagarna som redovisning sker.):

 • Fre 25 oktober 2024
 • Mån 28 oktober 2024
 • Tis 29 oktober 2024
 • Tor 31 oktober 2024
 • Mån 13 januari 2025
 • Tis 14 januari 2025
 • Tor 16 januari 2025
 • Fre 17 januari 2025
 • Tis 18 mars 2025
 • Tor 20 mars 2025
 • Fre 21 mars 2025
 • Mån 24 mars 2025

 • Fre 30 maj 2025
 • Mån 2 juni 2025
 • Tis 3 juni 2025
 • Tor 5 juni 2025

 • Mån 25 augusti 2025
 • Tis 26 augusti 2025
 • Tor 28 augusti 2025
 • Fre 29 augusti 2025

 

Uppsala

Läsåret 2023/2024

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 28 augusti 2023 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 3 november 2023 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2023
 • 30 april 2024 (Valborgsmässoafton)
 • 10 maj 2024 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

__________

Läsåret 2024/2025

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 2 september 2024 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 1 november 2024 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2024
 • 30 april 2025 (Valborgsmässoafton)
 • 30 maj 2025 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Wången

Läsåret 2023/2024

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 28 augusti 2023 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 3 november 2023 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2023
 • 10 maj 2024 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

__________

Läsåret 2024/2025

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 2 september 2024 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 1 november 2024 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2024
 • 30 maj 2025 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Årshjul för ortsgemensamma omtentamensdatum

Årshjul för omtentatillfällen 2023/2024 (pdf)
Årshjul för omtentatillfällen 2024/2025 (pdf)

I årshjulet presenteras förslag på ortsgemensamma omtentamensdatum för SLU. Gemensamma datum har till syfte att underlätta lärarnas planering av omtentamen och ge både lärare och studenter lång framförhållning samt att underlätta samordning av omtentamen. Det ökar även möjligheten för SLU:s studenter att omtentera vid annat SLU-campus än det campus där kursen ges. Datumen är rekommenderade men inte obligatoriska att följa.

Onsdagsomtentamen:

Onsdagsomtentamen utgår från den läsperiod kursen ges i. Det första rekommenderade tillfället för omtentamen infaller i regel den 6:e onsdagen i läsperioden efter kurstillfället, och det andra tillfället för omtentamen infaller förslagsvis den 6:e onsdagen i den därpå följande läsperioden.

Dessa onsdagar reserveras för förnyad examination, ordinarie tentamen förläggs inte till dessa onsdagar. Genom att erbjuda fasta datum för omtentamen där inga ordinarie tentamina förläggs ökar stundernas möjligheter att tentera eftersläpande moment.

Lördagsomtentamen:

Årshjulets datum finns främst för att underlätta hanteringen av omtentamenstillfällen som på grund av kursplanen behöver ske på lördagar. Det är av stor vikt att utbildningar som behöver tentamen på lördagar hjälps åt att styra dessa till de gemensamma datumen för lördagar enligt årshjulet. Obs! På campus Alnarp hanteras förfrågningar om lördagar enbart för de omtentamenstillfällen som är ortsövergripande.

I det fall man inte har behov av att omtentera på lördagar, skickar man in sina önskemål för omtentamen de dagar som passar kursens schema (studieplan) bäst. Om möjligt förläggs tentamen till vardagar för att främja studentens möjlighet till återhämtning.

Läs mer om förnyad examination i Utbildningshandboken kapitel 8.9 Förnyad examination.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte via vår onlinebokning.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15

Antagningen

Fråga oss om behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta oss via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

För frågor om studieavgifter, kontakta tuitionfees@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15