Student och förälder

Senast ändrad: 19 oktober 2023

Bör jag tänka på något särskilt om jag är gravid student? Vad händer om jag inte kan delta i obligatoriska moment när jag måste vara hemma med sjukt barn?

Här finns information om vad du kan behöva tänka på som förälder och student när det gäller:

Graviditet och amning

Hur en graviditet påverkar kroppen kan variera från individ till individ. De flesta kan fortsätta studera under hela graviditeten, men du som är gravid eller ammande student kan behöva vidta ökad försiktighet vid vissa undervisningssituationer, t.ex. vid:

  • kontakt med smittämnen
  • kontakt med kemiska eller biologiska ämnen
  • fysiska belastningar som t.ex. tunga lyft eller obekväma arbetsställningar
  • djurhantering

Om det finns en risk för skadlig inverkan på graviditet eller amning kan du behöva se över din studiesituation tillsammans med en studie- och karriärvägledare.

Mer information om lagar och regler på området:

Studieuppehåll

Vård av barn är ett särskilt skäl som kan ge dig rätt till studieuppehåll från programstudier med garanterad rätt att fortsätta studierna efter uppehållet. Mer information om studieuppehåll med platsgaranti finns i SLU:s regelsamling och på sidan studieuppehåll.

Uppehåll med platsgaranti kan medges för högst ett år i taget. Skicka ansökan om studieuppehåll till Utbildningsavdelningen på särskild blankett.

Studieplanering

Du som är förälder och student kan vara i behov av en ökad studieplanering.

I SLU:s regelsamling finns riktlinjer för hur kursansvarig institution ska tillhandahålla schema. Om du inte kan delta i ett obligatoriskt moment på grund av vård av barn, har du rätt att ta igen det obligatoriska momentet så snart det är möjligt. Kontakta examinatorn för kursen och kom överens om hur du ska ta igen det du har missat. Mer information finns i SLU:s regelsamling.

Våra studie- och karriärvägledare kan också vara till hjälp när du ska planera dina studier.

CSN och Försäkringskassan

Föräldrapenning och bostadsbidrag

Försäkringskassans webbsida hittar du information om föräldrapenning för dig som studerar och är förälder eller väntar barn och snart ska bli förälder.

Föräldrapenning får du som förälder som ett ekonomiskt stöd när du vårdar barn.

Studiemedel 

Om du har barn och studerar så finns det möjlighet att få ett tilläggsbidrag utöver ditt studiemedel. Om du är tvungen att vara ledig på grund av vård av barn under 12 år har du möjlighet att avstå från dina studier men samtidigt behålla ditt studiemedel. Du kan få studiemedel från CSN för samma tid som du får föräldrapenning från Försäkringskassan. Föräldrapenning är en inkomst och reglerna för fribelopp gäller därför. Det är däremot inte säkert att du kan få föräldrapenning samtidigt som du studerar. Kontakta Försäkringskassan för att reda ut vad som gäller för dig.

Om du inte är svensk medborgare, läs mer på CSN:s webbsida om vad som krävs för att du ska få studiestöd.

Om du studerar utan studiemedel när du har barn kan du förlora din tidigare upparbetade sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Kontakta CSN och Försäkringskassan för mer information om vad som gäller för dig.

Om du inte är svensk medborgare måste du registrera dig hos Försäkringskassan för att få tillgång till de olika stöd Försäkringskassan erbjuder.

Vård av sjukt barn

Normalt sett har du inte rätt till tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan när du studerar. Men du kan få behålla studiemedlen från CSN när du inte kan studera på grund av att du tillfälligt vårdar ett sjukt barn. Du måste anmäla vård av sjukt barn till CSN. Mer information finns på CSN:s webbsida.

Har du ett arbete vid sidan av studierna och måste vara hemma från det för att ta hand om ett sjukt barn har du rätt till tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. På Försäkringskassans webbsida finner du mer information.

Om du inte kan delta i ett obligatoriskt moment på grund av vård av barn, har du rätt att ta igen det obligatoriska momentet så snart det är möjligt. Kontakta examinatorn för kursen och kom överens om hur du ska ta igen det du har missat. I SLU:s regelsamling kan du läsa mer.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15