Elitidrott och studier – hur fungerar det?

Senast ändrad: 21 maj 2024
Sofie Bergman

SLU är från höstterminen 2022 ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Det innebär att du som student kan få stöd för att kombinera studier och elitidrott, så kallade dubbla karriärer (DK). Stödet består av karriärvägledning, karriärutveckling och viss studieanpassning.

Läs om mer om SLU:s EVL-studenter:

En EVL-student är en potentiell eller aktuell landslagsidrottare som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga. Möjligheten att göra anpassningar i studierna avgörs av lärare, examinatorer och programstudierektorer och gäller endast i samband med landslagsträning och -tävlingar, andra internationella tävlingar samt nationella tävlingar och seriematcher.

Det är respektive specialidrottsförbund t.ex. Svenska Orienteringsförbundet som bedömer om du uppfyller kraven för att kallas elitidrottare och de utfärdar också det studieintyg som bekräftar att du tillhör kategorin. Du behöver uppfylla minst ett av följande kriterier för att räknas som elitidrottare:

  • Vara uttagen i svenskt junior- eller seniorlandslag.
  • Tävla på hög internationell nivå inom individuell idrott.
  • Spela lagbollidrott i högsta divisionen på nationell eller internationell seniornivå.
  • Vara identifierad av eller delta i landslagets utvecklingsverksamhet.
  • Bedömas på sikt kunna ta en plats i seniorlandslaget eller tävla på hög internationell nivå.

Hur ansöker jag om att bli EVL-student?

Du måste först ha sökt och blivit antagen till en utbildning (kurs eller program) vid SLU. Hitta din utbildning på SLU www.slu.se/utbildning. Sök utbildningen via antagning.se

Om du blir antagen till en utbildning vid SLU, fyller du i och skickar in blanketten Ansökan om att bli EVL-student.

Du behöver även skicka in ett studieintyg för RIU/EVL från ditt specialidrottsförbund. Intyget hittar du på Riksidrottsförbundets webbsida under rubriken Ansökan till RIU/EVL. Intyget ska vara underskriven av ditt specialidrottsförbund innan den skickas in till SLU. Om du uppfyller kriterierna för EVL-studenter får du en bekräftelse av EVL-koordinatorn. Som student kan man söka om att antas till EVL oavsett vilken årskurs man går i.

Som EVL-student har du också möjlighet att:

SLU samarbetar med Idrottshögskolan vid Umeå universitet

Du som är elitidrottsstudent vid SLU:s campus i Umeå kan även skriva på ett elitidrottsavtal med Idrottshögskolan vid Umeå universitet. Då får du även tillgång till Idrottshögskolans Prestationsteam.

SLU är godkänt som elitidrottsvänligt lärosäte av Riksidrottsförbundet.

EVL logga