Orienteraren Viktor balanserar elitidrott och studier

Senast ändrad: 14 maj 2024
Elitidrottsstudent inom orientering står vid SLU logga

Möt Viktor Svensk, en orienterare med en imponerande meritlista inklusive vinst i Tiomila och en rad medaljer. Viktor navigerar mellan sin elitidrottskarriär och sina studier på SLU inom skogsekonomi.

– Orientering är något som jag har haft med mig hela livet, delar Viktor när han reflekterar över sitt val av både idrott och utbildning. Dels intresset av skog inom orientering och sedan sökte jag runt lite och hittade inget som jag tyckte var intressant. Sedan fick jag upp ögonen för skogsekonomi och valde det.

Viktor, som nyligen erövrat en vinst i Tiomila*, ger en inblick i sin dagliga rutin där träning och studier förenas. En vanlig dag innebär en tidig morgonträning följt av närvaro på campus för att delta i föreläsningar. Efter skolan återvänder han hem för ytterligare träning innan han avslutar dagen med återhämtning.

Att balansera idrott och skolans åtaganden kräver disciplin och noggrann planering, men Viktor är övertygad om att det är värt ansträngningen.
– Det ger en till dimension att tänka på två saker samtidigt, så att idrotten inte blir för stor, förklarar han. Samtidigt är det ibland påfrestande att hinna med allting så det gäller att ha disciplin och planera sin vardag så att man hinner med både skola, träning och även den sociala biten som är viktig tycker jag. 

Viktor poängterar vikten av att integrera det sociala livet och tycker att stödet för studenter som deltar i elitidrott är bra.
– Om du är intresserad av SLU:s utbildningar så finns det goda möjligheter att kombinera idrott och plugg och samtidigt få bra stöd för det, d.v.s göra anpassningar i studierna, kommenterar han.

*Tiomila är en budkavletävling inom orientering.

Fakta:

SLU är ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). En EVL-student är en potentiell eller aktuell landslagsidrottare som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga. För att bli en EVL-student måste du ha ett intyg från ditt specialidrottsförbund för att räknas som elitidrottare.

Det innebär att du som student kan få stöd för att kombinera studier och elitidrott, så kallade dubbla karriärer (DK). Stödet består av karriärvägledning, karriärutveckling och viss studieanpassning.