Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Riktat pedagogiskt stöd

Med anledning av covid-19 rekommenderas att så mycket som möjligt av det pedagogiska stödet ges på distans inledningsvis under höstterminen. Kontakt med samordnare, anteckningsstöd och mentorer ska därför i första hand ske via mejl, telefon eller som videomöte. Välkommen att mejla funka@slu.se om du har frågor!

Loading…