Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Riktat pedagogiskt stöd

Nu när SLU gått över till distansundervisning på grund coronaviruset ska så mycket som möjligt av det pedagogiska stödet fortsätta som vanligt. Har du anteckningsstöd eller mentor kan du fortsätta med det men tänk på att all kommunikation ska ske digitalt eller per telefon. Läs mer under Frågor och svar.

All kontakt med samordnarna sker också via mejl, telefon eller som video-möte. Hör gärna av dig om du funderar över något kring dina studier eller om du behöver förändra ditt stöd.

Loading…