Uppdrag som mentor

Senast ändrad: 12 november 2023
Bruna händer utför beräkningar i vitt anteckningsblock. Miniräknare vid sidan. Foto.

Som mentor hjälper du en annan student att strukturera, planera och organisera studierna.

Du måste ha en överenskommelse med en samordnare för riktat pedagogiskt stöd innan du påbörjar ett uppdrag. Välkommen att höra av dig till funka@slu.se om du är intresserad av att vara mentor.

För uppdrag som mentor är ersättningen 150 kr/tim. För att hantera utbetalningarna behöver vi behandla dina personuppgifter, och du kopplas till den student du är mentor åt i vårt administrativa system Nais. Läs mer om hur SLU behandlar personuppgifter.

Som mentor räknas du som uppdragstagare vid SLU. Timavlönad för kortvarig anställningsperiod

Du är anställd för ett särskilt uppdrag och omfattas då inte av de nya LAS-reglerna för visstidsanställda (SÄVA): Anställningsformer

Om uppdraget som mentor åt en student

  • Din uppgift som mentor är att vara ett stöd för en student i att strukturera och planera studierna. Mentorn kan också hjälpa till att tydliggöra mål, krav och uppgifter på kursen och ge tips på studieteknik. Ett vanligt upplägg på en mentorsträff är att gå igenom vad som ska prioriteras kommande vecka, för att veckan därpå följa upp och gör en ny planering.

  • Vid uppstart av ett mentorskap går mentorn, studenten och samordnaren tillsammans igenom vad som gäller för stödet. Det upprättas ett mentorskontrakt och en sekretessförsäkran. Mentorn och studenten bestämmer också hur de ska hålla kontakten.

  • Som mentor omfattas du av offentlighets- och sekretesslagen och har tystnadsplikt. Du får inte föra vidare någonting om studentens personliga förhållanden till utomstående. Hör av dig till samordnaren om du känner dig osäker eller vill diskutera något i din roll som mentor.

  • Som nybliven mentor ska du lägga en timme på instudering av materialet Mentorshandboken – se spsm.se/mentorshandboken/valkommen-som-mentor/. När du gått igenom Mentorshandboken, skickar du några korta reflektioner och eventuella frågor till samordnaren. Det kan t.ex. handla om dina förväntningar, hur du tänker att du kan utvecklas av att vara mentor, eller om du ser någon särskild utmaning med uppdraget. Mejla dina tankar till funka@slu.se när du och studenten haft ert första möte på egen hand.

  • Uppdrag som mentor innebär vanligen en timmes ”skarp” mentorstid i veckan samt viss tid för förberedelser. Tiden för det inledande uppstartsmötet och instudering av Mentorshandboken ersätts också.

  • Uppdraget som mentor är ofta utvecklande och lärorikt. Efter avslutat uppdrag kan du få ett intyg på att du arbetat som mentor.

Ersättning och timrapportering för mentorer.

Litteratur och tips för dig som är mentor

En film om att vara mentor


Filmen är framtagen av Högskolan Kristianstad.

Mentorshandboken
Bild av Mentorshanboken, foto

Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.