Vem kan få riktat pedagogiskt stöd?

Senast ändrad: 25 januari 2024
Samling i skogen inför en skogsvandring. Foto.

Du kan få stöd om du har en varaktig funktionsnedsättning som begränsar dig i dina studier. Det kan till exempel vara något av följande:

  • Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • Psykisk funktionsnedsättning, t.ex. långvariga depressioner eller bipolär sjukdom
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som exempelvis ADD, ADHD eller autismspektrumtillstånd
  • Hörsel- eller synnedsättning
  • Rörelsehinder
  • Kroniska sjukdomar
  • Kvarstående problem efter sjukdomar eller skador

För att kunna få riktat pedagogiskt stöd krävs intyg från läkare eller annan specialist. Stödet avser att kompensera för funktionsförmåga som är begränsad kopplat till den intygade funktionsnedsättningen. Svårigheter i studiesituationen som beror på annat än en viss varaktig funktionsnedsättning, ryms inte inom ramen för stödet.

Så här ansöker du om riktat pedagogiskt stöd.

 


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.