Vem kan få riktat pedagogiskt stöd?

Senast ändrad: 27 maj 2020
Samling i skogen inför en skogsvandring. Foto.

Du kan få stöd om du har en varaktig funktionsnedsättning som begränsar dig i dina studier. Det kan till exempel vara något av följande:

  • Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Läs mer om dyslexi och hur du kan göra en utredning.
  • Psykisk funktionsnedsättning, t.ex. långvariga depressioner eller bipolär sjukdom
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex. adhd eller Aspergers syndrom
  • Hörsel- eller synnedsättning
  • Rörelsehinder
  • Kroniska sjukdomar, t.ex. reumatism
  • Kvarstående problem efter sjukdomar eller skador, t.ex. whiplashskada

Så här ansöker du om riktat pedagogiskt stöd.

 


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om riktat pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se