Vem kan få riktat pedagogiskt stöd?

Senast ändrad: 02 november 2023
Samling i skogen inför en skogsvandring. Foto.

Du kan få stöd om du har en varaktig funktionsnedsättning som begränsar dig i dina studier. Det kan till exempel vara något av följande:

  • Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
  • Psykisk funktionsnedsättning, t.ex. långvariga depressioner eller bipolär sjukdom
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som exempelvis ADD, ADHD eller autismspektrumtillstånd
  • Hörsel- eller synnedsättning
  • Rörelsehinder
  • Kroniska sjukdomar, t.ex. reumatism
  • Kvarstående problem efter sjukdomar eller skador, t.ex. whiplashskada.

Så här ansöker du om riktat pedagogiskt stöd.

 


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.