Länkar

Senast ändrad: 03 december 2021
Smal stig i högt gräs leder mot gård skymtande under blå himmel. Träd i grönt, gult och orange bredvid. Foto.

Här har vi samlat länkar till webbplatser där du kan hitta mer information.

Allmänna länkar

För dig som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller dyskalkyli

För dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

För dig som lever med psykisk ohälsa


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om riktat pedagogiskt stöd.

funka@slu.se