Länkar

Senast ändrad: 25 oktober 2023
Smal stig i högt gräs leder mot gård skymtande under blå himmel. Träd i grönt, gult och orange bredvid. Foto.

Här har vi samlat länkar till webbplatser där du kan hitta mer information.

Allmänna länkar

För dig som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller dyskalkyli

För dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

För dig som lever med psykisk ohälsa

För dig som lever med hörselnedsättning

  • Hörsellinjen - kostnadsfri rådgivningstjänst som drivs av Hörselskadades Riksförbund (HRF) 

Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.