Länkar

Senast ändrad: 25 juni 2020

Här har vi samlat länkar till webbplatser där du kan hitta mer information.

Allmänna länkar

För dig som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller dyskalkyli

För dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

För dig som lever med psykisk ohälsa


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om riktat pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se