För dig som har riktat pedagogiskt stöd

Senast ändrad: 21 juni 2023
Armbandsklocka i öppen hand med lampsken bakom. Foto.

Samma kunskapsmål gäller för alla studenter. Syftet med det pedagogiska stödet är att övervinna hinder i studierna och försöka skapa lika möjligheter att lyckas i studierna. Pedagogiskt stöd ska ses som en hjälp till självhjälp – det ersätter aldrig ditt eget ansvar.

Ditt ansvar som student

  • Du som student är alltid själv ansvarig för dina studier och din studiesituation.
  • Du måste själv inhämta kunskap och redovisa den kunskap som krävs.
  • Du är din egen informationsbärare. Du vet bäst hur du fungerar i olika situationer. Det är du som avgör vem du vill informera om din funktionsnedsättning.
  • Du har själv ansvar för att i god tid ansöka om stöd för att stödet ska vara tillgängligt när du bedömer att du behöver det.

Informera kursledaren

  • Kontakta kursledaren vid kursstart. Visa ditt intyg från Nais och diskutera dina behov av anpassningar i olika kursmoment. Det är kursledare/examinator som avgör vilka rekommenderade anpassningar som är möjliga att genomföra i relation till kursplan och övriga kurskrav. Kontakta din samordnare om du vill ha stöd i diskussion med kursledare.
  • Önskemål om anpassad examination ska alltid anmälas i god tid. Ta på varje kurs reda på vad som gäller för olika typer av examinationer. Om en viss anpassning inte kan genomföras av resursmässiga skäl (exempelvis lokalbrist), erbjuds en så likvärdig anpassning som möjligt.
  • Om du får förhinder att göra en anpassad examination som du anmält dig till, ska du meddela detta i så god tid som möjligt.

Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.