För dig som har riktat pedagogiskt stöd

Senast ändrad: 09 november 2022
Armbandsklocka i öppen hand med lampsken bakom. Foto.

Samma kunskapsmål gäller för alla studenter. Syftet med det pedagogiska stödet är att övervinna hinder i studierna och försöka skapa lika möjligheter att lyckas i studierna. Pedagogiskt stöd ska ses som en hjälp till självhjälp – det ersätter aldrig ditt eget ansvar.

Ditt ansvar som student

 • Du som student är alltid själv ansvarig för dina studier och din studiesituation.
 • Du måste själv inhämta kunskap och redovisa den kunskap som krävs.
 • Du är din egen informationsbärare. Du vet bäst hur du fungerar i olika situationer. Det är du som avgör vem du vill informera om din funktionsnedsättning.
 • Du har själv ansvar för att i god tid ansöka om stöd för att stödet ska vara tillgängligt när du bedömer att du behöver det.

Informera kursledaren

 • Kontakta kursledaren inför nya kurser och visa rekommendationen om anpassning om inget annat avtalats med samordnaren.
 • Informera kursledaren om dina behov inför t.ex. praktiska moment i utbildningen som gruppövningar, exkursioner eller praktik.
 • Kursledaren/examinatorn beslutar om vilka rekommenderade anpassningar som är möjliga att genomföra i undervisning och examinationer, i relation till kursplan och övriga kurskrav.
 • Om du önskar anpassad examination, kontakta kursledaren eller kursadministratören i mycket god tid före examinationen.
 • Hör av dig minst 15 vardagar före examinationen (i Alnarp 10 vardagar). Det är nödvändigt för att ge lärare och administratörer en rimlig chans att göra de praktiska förberedelserna.
 • Om du får förhinder att göra examinationen, meddela den du haft kontakt med angående anpassad tentamen (kursadministratören eller kursledaren).
 • Vill du ha stöd i kontakten med kursledaren är du alltid välkommen att kontakta oss samordnare vid SLU.

Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.