Ansök om riktat pedagogiskt stöd

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som påverkar dig i studierna, kan du ansöka om pedagogiskt stöd. Ansökan ska göras digitalt i systemet Nais. Där är personlig information skyddad.

När ansöker jag om pedagogiskt stöd?

Ansök gärna om stöd så snart du blivit antagen till en utbildning!

Om du har ett omfattande behov av stöd, exempelvis teckenspråkstolk, är det viktigt att vara ute i mycket god tid. Hör i så fall av dig till funka@slu.se redan när du söker utbildning vid SLU.

En del studenter försöker klara sig på egen hand trots funktionsnedsättning, men stöter på svårigheter. Det finns också studenter som får en diagnos först senare under utbildningen. Det går då bra att göra ansökan om stöd i Nais när som helst under utbildningstiden.

Pedagogiskt stöd är tidsbegränsat och ges i relation till en viss utbildning. En månad innan stödet löper ut skickar Nais ett mejl med uppmaning att kontakta samordnaren, om det är aktuellt att förlänga stödet. När ett besked om stöd väl har slutat att gälla kan det inte förlängas, men det går alltid att göra en ny ansökan i Nais.

Hur ansöker jag om stöd?

Följ de här stegen för att göra ansökan om stöd i Nais:

1. Logga in i Nais här: NAIS (uhr.se)
2. Ta del av texten om behandling av personuppgifter.
3. Ladda upp intyg på funktionsnedsättning.

  • Intyg ska innehålla ditt namn och personnummer.
  • Intyg ska vara daterat. Det ska vara utfärdat och underskrivet av en sakkunnig specialist såsom läkare, psykolog, logoped eller audionom.
  • Intyg ska ange vilken typ av funktionsnedsättning du har och beskriva hur den påverkar dig.

4. Beskriv med egna ord hur din funktionsnedsättning kan komma att påverka studierna.
5. Kontrollera att ansökan är korrekt.
6. Skicka in ansökan digitalt.
7. Boka tid för samtal med din samordnare för att diskutera lämpligt stöd och anpassningar. 
8. Mejla till funka@slu.se om du har frågor.

Vad händer när ansökan är inskickad?

När ansökan är gjord ska du ha ett samtal med din samordnare för att diskutera lämpligt stöd och anpassningar. Du bokar själv tid för samtal (se punkt 7 ovan). Efter samtalet ger samordnaren ett besked om stöd i Nais. Du får då ett mejl och kan logga in i Nais och läsa vad som gäller.

Om ansökan är ofullständig och behöver kompletteras eller om ansökan avslås, hör samordnaren av sig.

Mejl skickas till den adress som du själv uppger i Nais. Välj en mejladress som du använder, så du inte missar viktig information.

Om du behöver hjälp med din ansökan eller om du har frågor kan du kontakta oss.

 


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.