Ladok Student - studieadministration

Senast ändrad: 10 augusti 2023

Ladok är ett nationellt universitetsövergripande system för studiedokumentation. Via Ladok Student kan du sköta din egen studieadministration, bland annat registrera dig på kurs, anmäla dig till tentamen, ta ut intyg, ansöka om examen och ändra dina kontaktuppgifter och e-post.

Följande kan du som student göra i Ladok Student:

  • Registrera dig på kurser
  • Få överblick över vilka kurser du läser
  • Anmäla dig till tentamen
  • Se tentamensresultat och betyg på kurs
  • Skapa och skriva ut intyg: förväntat deltagande, registreringsintyg, resultatintyg och nationellt resultatintyg
  • Ansöka om tillgodoräknande
  • Ansöka om examensbevis
  • Delning av information om din examen till exempelvis en arbetsgivare. Läs mer på Ladok.se hur du använder funktionen.

I manualen för Ladok Student går vi igenom vad du kan göra i Ladok student. Ta del av manualen så du inte missar något.

Ändra kontaktuppgifter och e-postadress

Adress

Ladok får folkbokföringsadresser automatiskt från Skatteverket varje vecka. Om du bor på en annan adress än din folkbokföringsadress kan du själv ändra den till din tillfälliga adress genom att gå in på fliken Mina uppgifter i Ladok student.

Om din folkbokföringsadress eller ditt namn inte stämmer i Ladok, kontaktar du Skatteverket för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta där. Endast det förnamn som är märkt som tilltalsnamn hos Skatteverket hämtas. Om du bytt namn bör du även informera kursledaren.

Till Skatteverket

E-post

I Ladok Student kan du ange vilken e-postadress som du vill bli kontaktad på och på vilket sätt avisering ska ske till dig, till exempel när ett resultat har rapporterats. Du uppdaterar din e-post under fliken Mina uppgifter.

Om du inte har studerat på högskola/universitet tidigare kommer den e-postadress du angav vid anmälan på antagning.se att vara default. Om du däremot har studerat på ett annat lärosäte tidigare kommer samma e-postadress du hade då att vara den adress som står skriven i Ladok.

Det är viktigt att den e-postadress som står i Ladok Student är den e-postadress som du använder.

Telefonnummer

Genom att ange ditt telefonnummer i Ladok Student möjliggör du för SLU att nå dig via sms. Du lägger in ditt nummer under fliken Mina uppgifter.

Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa Ladoks tillgänglighetsredogörelse.

Om du inte är student längre och saknar inloggningsuppgifter till SLU

För att komma åt dina uppgifter i Ladok Student när du slutat studera kan du skapa ett konto via eduID.

För att logga in, klicka på Ladok för studenter och "Välj lärosäte" ange t.ex. eduid i sökfältet och välj därefter eduID Sweden. Du väljer framöver eduID i listan över 'lärosäten' (inte SLU) när du ska logga in, du kan ta bort SLU som alternativ.