Information till studenter som påbörjat men inte avslutat ett utbildningsprogram

Senast ändrad: 08 januari 2024
Pusselbitar

Om det program du påbörjat finns med i listan nedan betyder det att utbildningsplanen för programmet kommer att upphävas. I vissa fall finns programmet inte kvar, och i andra fall finns programmet kvar, men i en annan form. Du som följer ett program i normal studietakt och läser kurser i den ordning de ges påverkas inte av att utbildningsplanen upphävs.

Även om utbildningsplanen upphävs har du som är antagen till ett program rätt att slutföra dina studier. Fram till ett slutdatum som framgår av listan nedan har du också rätt att ta ut examen enligt reglerna (examenskraven) i den utbildningsplan som gällde när du antogs till programmet.

De kurser som enligt utbildningsplanen ingår i programmet avvecklas successivt. Om du hamnat i otakt har du ändå möjlighet att slutföra programmet. Om det behövs får du en individuell studieplan.

Information om regler för att återuppta studier efter ett uppehåll: Studieuppehåll och studieavbrott | Studentwebben (slu.se)  

Du som vill slutföra dina studier och ta ut den avsedda examen måste kontakta studie- och karriärvägledningen, eller programstudierektorn, i god tid innan slutdatumet.

 

Agricultural economics and management

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) upphävs utbildningsplanen för NM002 Agricultural Economics and Management - Master´s Programme, 120hp.

Du som är antagen till NM002 har rätt att till t.o.m. 31 december 2024 slutföra din utbildning enligt den utbildningsplan du antogs till.

Om du har tagit ett längre studieuppehåll och vill återkomma till studierna rekommenderas du att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning.

Om du vill slutföra din utbildning, tänk på att ta kontakt med studie- och karriärvägledningen i god tid innan slutdatumet ovan för att diskutera dina möjligheter.

Agronom

Agronomprogram 300 hp, antagna HT2016--HT2020 (NY008, NY009, NY010, NY011, VY008)
Agronomprogram 270 hp, antagna HT2015 och tidigare (NY001, NY002, NY003, NY007, VY001)

Agronomprogram 300 hp, antagna HT2016--HT2020 (NY008, NY009, NY010, NY011, VY008)

Utbildningsplanerna för programmen nedan kommer att upphävas. Upphävandet görs som en följd av övergången till 3+2-strukturen för utbildning mot agronomexamen och kommer inte att påverka studenter som följer normal studietakt. Alla som är antagna till programmet har nämligen rätt att t.o.m. 31 december 2029 slutföra sin utbildning och ta ut examen enligt de examenskrav som finns preciserade i den utbildningsplan man antogs till.

Den som redan har tagit eller planerar för ett längre studieuppehåll rekommenderas att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning för råd om sina fortsatta studier.

NY008 Agronomprogrammet - ekonomi, 300hp
NY009 Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling, 300hp
NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, 300hp
NY011 Agronomprogrammet - mark/växt, 300hp
VY008 Agronomprogrammet – husdjur, 300hp

Agronomprogram 270 hp, antagna HT2015 och tidigare (NY001, NY002, NY003, NY007, VY001)

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) upphävs utbildningsplanerna för:

NY001 Agronomprogrammet - ekonomi, 270hp
NY002 Agronomprogrammet - livsmedel, 270hp
NY003 Agronomprogrammet - mark/växt, 270hp
NY007 Agronomprogrammet – landsbygds-utveckling, 270hp
VY001 Agronomprogrammet – husdjur, 270hp

Du som är antagen till dessa program har rätt att till t.o.m. 31 december 2023 slutföra din utbildning enligt den utbildningsplan du antogs till.

Om du har tagit ett längre studieuppehåll och vill återkomma till studierna rekommenderas du att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning.

Om du vill slutföra din utbildning, tänk på att ta kontakt med studie- och karriärvägledningen i god tid innan slutdatumet ovan för att diskutera dina möjligheter.

 

Djursjukskötare

Djursjukskötare, antagna hösten 2017 eller tidigare (VK003)

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU ID: SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) kommer utbildningsplanen för VK003 Djursjukskötare -kandidatprogrammet att upphävas.  

Du som är antagen till programmet har rätt att slutföra din utbildning och ta ut avsedd examen enligt de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplanen du antogs till t o m 31 december 2024.

Du som vill slutföra din utbildning och få ut en examen, kontakta studievägledare för att diskutera dina möjligheter. Tänk på att ta kontakt i god tid innan slutdatumet ovan. 

 

Om du inte vill slutföra dina studier ska du anmäla studieavbrott. Anmäler du ett studieavbrott är det definitivt och du förlorar din rätt till en studieplats på programmet. Du måste skriftligt säga upp din plats. Använd blanketten för anmälan av studieavbrott.  

Mejla blanketten till antagning@slu.se

Ekonomi

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) upphävs utbildningsplanen för NK005 Ekonomi - kandidatprogram, 180hp.

Du som är antagen till NK005 har rätt att till t.o.m. 31 december 2024 slutföra din utbildning enligt den utbildningsplan du antogs till.

Om du har tagit ett längre studieuppehåll och vill återkomma till studierna rekommenderas du att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning.

Om du vill slutföra din utbildning, tänk på att ta kontakt med studie- och karriärvägledningen i god tid innan slutdatumet ovan för att diskutera dina möjligheter.

Ekonomi – hållbar utveckling

Utbildningsplanen för NK011 Ekonomi - hållbar utveckling, 180hp kommer att upphävas. Upphävandet kommer inte att påverka studenter som följer normal studietakt. Alla som är antagna till programmet har nämligen rätt att t.o.m. 31 december 2025 slutföra sin utbildning och ta ut examen enligt de examenskrav som finns preciserade i den utbildningsplan man antogs till.

Den som redan har tagit eller planerar för ett längre studieuppehåll rekommenderas att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning för råd om sina fortsatta studier.

Etologi och djurskydd

Etologi och djurskydd, antagna hösten 2016 till 2020 (VK005)
Etologi och djurskydd, antagna hösten 2015 eller tidigare (VK002) 

Etologi och djurskydd, antagna hösten 2016 till 2020 (VK005)

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU ID: SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) kommer utbildningsplanen för VK005 Etologi och djurskydd - kandidatprogrammet att upphävas.  

Du som är antagen till programmet har rätt att slutföra din utbildning och ta ut avsedd examen enligt de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplanen du antogs till t o m 31 december 2025.

Du som följer programmet i normal studietakt och läser kurser i den ordning de ges påverkas inte.  

Kurser enligt utbildningsplanen avvecklas successivt och om du hamnat i otakt ges du möjlighet att fullfölja din utbildning. En individuell studieplan upprättas vid behov i varje enskilt fall. Se mer information om studieuppehåll. 

Om du tar ett längre studieuppehåll och sedan vill återkomma till studierna, kommer du att erbjudas hjälp att hitta tänkbara kurser eller upprätta en individuell studieplan. Kontakta studievägledare. 

Om du vill slutföra din utbildning, tänk på att ta kontakt i god tid innan slutdatumet ovan.

Etologi och djurskydd, antagna hösten 2015 eller tidigare (VK002)

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU ID: SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) kommer utbildningsplanen för VK002 Etologi och djurskydd - kandidatprogrammet att upphävas.  

Du som är antagen till programmet har rätt att slutföra din utbildning och ta ut avsedd examen enligt de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplanen du antogs till t o m 31 december 2024.

Du som vill slutföra din utbildning och få ut en examen, kontakta studievägledare för att diskutera dina möjligheter. Tänk på att ta kontakt i god tid innan slutdatumet ovan. 

Om du inte vill slutföra dina studier ska du anmäla studieavbrott. Anmäler du ett studieavbrott är det definitivt och du förlorar din rätt till en studieplats på programmet. Du måste skriftligt säga upp din plats. Använd blanketten för anmälan av studieavbrott.  

Mejla blanketten till antagning@slu.se.

Hippolog

Hippolog, antagna hösten 2020 eller tidigare (VK004) 

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU ID: SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) kommer utbildningsplanen för VK004 Hippolog -kandidatprogrammet att upphävas.  

Du som är antagen till programmet har rätt att slutföra din utbildning och ta ut avsedd examen enligt de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplanen du antogs till t o m 31 december 2025.

 Du som följer programmet i normal studietakt och läser kurser i den ordning de ges påverkas inte.  

Kurser enligt utbildningsplanen avvecklas successivt och om du hamnat i otakt ges du möjlighet att fullfölja din utbildning. En individuell studieplan upprättas vid behov i varje enskilt fall. Se mer information om studieuppehåll. 

Om du tar ett längre studieuppehåll och sedan vill återkomma till studierna, kommer du att erbjudas hjälp att hitta tänkbara kurser eller upprätta en individuell studieplan. Kontakta studievägledare. 

Om du vill slutföra din utbildning, tänk på att ta kontakt i god tid innan slutdatumet ovan.

Hortonom

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU ID: SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) upphävs utbildningsplanen för LY003 Hortonomprogrammet. Sista antagningen till programmet var höstterminen 2017. Du som är antagen till programmet har rätt att slutföra din utbildning och ta ut hortonomexamen enligt de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplanen du antogs till 31 december 2028.

Om du har tagit ett längre studieuppehåll och nu vill återkomma till studierna, kommer du att erbjudas hjälp att hitta tänkbara kurser och vid behov upprätta en individuell studieplan. Kurserna i hortonomprogrammet återfinns till viss del i nuvarande Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling och masterprogrammet Horticultural Science. Kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning i god tid innan slutdatumet ovan för att diskutera dina möjligheter.

Jägmästare

Utbildningsplanen för Jägmästarprogrammet (SY001) kommer att upphävas enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU ID: SLU.ua. 2022.1.1.1-2564). Upphävandet görs som en följd av övergången till 3+2-strukturen för utbildning mot jägmästarexamen.

Studenter antagna HT2018 - HT2020

Du som följer programmet i normal studietakt och läser kurser i den ordning de ges påverkas inte av att utbildningsplanen läggs ned. Alla som är antagna till programmet har rätt att t.o.m. 31 december 2029 slutföra sin utbildning och ta ut examen enligt de examenskrav som finns preciserade i den utbildningsplan man antogs till.

Du som redan har tagit eller planerar för ett längre studieuppehåll rekommenderas att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning, eller programstudierektor, för råd om dina fortsatta studier.

Studenter antagna HT2017 och tidigare

Du som antogs till programmet ht2017 eller tidigare har rätt att t.o.m. 31 december 2029 slutföra din utbildning och ta ut examen enligt den utbildningsplan du antogs till.

Om du vill slutföra din utbildning rekommenderas du att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning i god tid innan slutdatumet, för att få råd om dina fortsatta studier.

 

Landskapsarkitekt

Utbildningsplanerna för landskapsarkitektprogrammet Ultuna med programkoder NY004 och LY008 är upphävda enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd och dess ordförande 2022-07-01 (SLU ID: SLU.ua. 2022.1.1.1-2564).

Du som är antagen till någon av dessa utbildningsplaner har rätt att slutföra din utbildning och ta ut en landskapsarkitektexamen enligt de examenskrav som finns preciserade i respektive utbildningsplan. Är du antagen till programkod NY004 (2007-2013) har du till och med 31 december 2024 på dig, och för dig som är antagen till programkod LY008 (2014-2016) gäller slutdatum 31 december 2026.

Om du har tagit ett längre studieuppehåll och nu vill återkomma till studierna, kommer du att erbjudas hjälp att hitta tänkbara kurser och vid behov upprätta en individuell studieplan. Kurserna som specificeras i tidigare utbildningsplaner återfinns till stor del i nuvarande Landskapsarkitektprogrammet Uppsala. Kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning i god tid innan slutdatumet ovan för att diskutera dina möjligheter.

Lantmästare

Lantmästarprogrammet 180 hp, antagna HT 2018—HT2020 (NK010)
Lantmästarprogrammet 180 hp, antagna HT 2014—HT2017 (NK008)
Lantmästarprogrammet 180 hp, antagna HT 2010—HT2013 (LK006)
Lantmästarprogrammet 120 hp, antagna HT 2009 och tidigare (LY007)

Lantmästarprogrammet 180 hp, antagna HT 2018—HT2020 (NK010)

Utbildningsplanen för NK010 Lantmästare - kandidatprogram, 180hp kommer att upphävas. Upphävandet kommer inte att påverka studenter som följer normal studietakt. Alla som är antagna till programmet har nämligen rätt att t.o.m. 31 december 2025 slutföra sin utbildning och ta ut examen enligt de examenskrav som finns preciserade i den utbildningsplan man antogs till.

Den som redan har tagit eller planerar för ett längre studieuppehåll rekommenderas att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning för råd om sina fortsatta studier.

Lantmästarprogrammet 180 hp, antagna HT 2014—HT2017 (NK008)

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) upphävs utbildningsplanen för NK008 Lantmästare - kandidatprogram, 180hp.

Du som är antagen till NK008 har rätt att till t.o.m. 31 december 2024 slutföra din utbildning enligt den utbildningsplan du antogs till.

Om du har tagit ett längre studieuppehåll och vill återkomma till studierna rekommenderas du att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning.

Om du vill slutföra din utbildning, tänk på att ta kontakt med studie- och karriärvägledningen i god tid innan slutdatumet ovan för att diskutera dina möjligheter.

Lantmästarprogrammet 180 hp, antagna HT 2010—HT2013 (LK006)

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) upphävs utbildningsplanen för LK006 Lantmästare - kandidatprogram, 180hp.

Du som är antagen till LK006 har rätt att till t.o.m. 31 december 2024 slutföra din utbildning enligt den utbildningsplan du antogs till.

Om du har tagit ett längre studieuppehåll och vill återkomma till studierna rekommenderas du att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning.

Om du vill slutföra din utbildning, tänk på att ta kontakt med studie- och karriärvägledningen i god tid innan slutdatumet ovan för att diskutera dina möjligheter.

Lantmästarprogrammet 120 hp, antagna HT 2009 och tidigare (LY007)

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) upphävs utbildningsplanen för LY007 Lantmästare - kandidatprogram, 180hp.

Du som är antagen till LY007 har rätt att till t.o.m. 31 december 2024 slutföra din utbildning enligt den utbildningsplan du antogs till.

Om du har tagit ett längre studieuppehåll och vill återkomma till studierna rekommenderas du att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning.

Om du vill slutföra din utbildning, tänk på att ta kontakt med studie- och karriärvägledningen i god tid innan slutdatumet ovan för att diskutera dina möjligheter.

Nyckel till natur och miljö – naturvetenskaplig bastermin

Nyckel till natur och miljö, antagna VT 2020—VT2021 (BASN1)
Nyckel till natur och miljö, antagna HT2019 och tidigare (BASNT)

Nyckel till natur och miljö, antagna VT 2020—VT2021 (BASN1)

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) upphävs utbildningsplanen för BASN1 Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor.

Du som är antagen till BASN1 har rätt att till t.o.m. 31 december 2024 slutföra din utbildning enligt den utbildningsplan du antogs till.

Om du har tagit ett längre studieuppehåll och vill återkomma till studierna rekommenderas du att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning.

Om du vill slutföra din utbildning, tänk på att ta kontakt med studie- och karriärvägledningen i god tid innan slutdatumet ovan för att diskutera dina möjligheter.

Nyckel till natur och miljö, antagna HT2019 och tidigare (BASNT)

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) upphävs utbildningsplanen för BASNT Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor.

Du som är antagen till BASNT har rätt att till t.o.m. 31 december 2024 slutföra din utbildning enligt den utbildningsplan du antogs till.

Om du har tagit ett längre studieuppehåll och vill återkomma till studierna rekommenderas du att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning.

Om du vill slutföra din utbildning, tänk på att ta kontakt med studie- och karriärvägledningen i god tid innan slutdatumet ovan för att diskutera dina möjligheter.

Plant Biology

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) upphävs utbildningsplanen för NM008 Plant Biology - Master´s Programme, 120hp.

Du som är antagen till NM008 har rätt att till t.o.m. 31 december 2024 slutföra din utbildning enligt den utbildningsplan du antogs till.

Om du har tagit ett längre studieuppehåll och vill återkomma till studierna rekommenderas du att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning.

Om du vill slutföra din utbildning, tänk på att ta kontakt med studie- och karriärvägledningen i god tid innan slutdatumet ovan för att diskutera dina möjligheter.

Skogligt basår för blivande skogsmästare

Information till studenter på skogligt basår (Jälla) som påbörjade utbildningen hösten 2018 eller tidigare. 

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd och dess ordförande 2022-07-01 (SLU ID: SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) upphävs utbildningsplanen för BASSM Skogligt basår för blivande skogsmästare – 40 veckor (Jälla).  

Du som är antagen till basåret har rätt att slutföra din utbildning enligt de krav som finns preciserade i utbildningsplanen du antogs till t o m 31 december 2024.

Du som vill slutföra din utbildning rekommenderas att kontakta studie- och karriärvägledningen för att diskutera dina möjligheter. Tänk på att ta kontakt i god tid innan slutdatumet ovan.

Soil and water management

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) upphävs utbildningsplanen för NM010 Soil and Water Management - Master´s Programme, 120hp.

Du som är antagen till NM010 har rätt att till t.o.m. 31 december 2024 slutföra din utbildning enligt den utbildningsplan du antogs till.

Om du har tagit ett längre studieuppehåll och vill återkomma till studierna rekommenderas du att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning.

Om du vill slutföra din utbildning, tänk på att ta kontakt med studie- och karriärvägledningen i god tid innan slutdatumet ovan för att diskutera dina möjligheter.

 

Sport och sällskapsdjur

Sport- och sällskapsdjur, antagna hösten 2019 eller tidigare (VK006) 

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 (SLU ID: SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) kommer utbildningsplanen för VK006 Sport- och sällskapsdjur -kandidatprogrammet att upphävas.  

Du som är antagen till programmet har rätt att slutföra din utbildning och ta ut avsedd examen enligt de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplanen du antogs till t o m 31 december 2024.

Du som vill slutföra din utbildning och få ut en examen, kontakta studievägledare för att diskutera dina möjligheter. Tänk på att ta kontakt i god tid innan slutdatumet ovan. 

Om du inte vill slutföra dina studier ska du anmäla studieavbrott. Anmäler du ett studieavbrott är det definitivt och du förlorar din rätt till en studieplats på programmet. Du måste skriftligt säga upp din plats. Använd blanketten för anmälan av studieavbrott.  

Mejla blanketten till antagning@slu.se.

Sustainable food systems

Utbildningsplanen för NM028 Sustainable Food Systems – Master´s Programme, 120hp kommer att upphävas. Upphävandet kommer inte att påverka studenter som följer normal studietakt. Alla som är antagna till programmet har nämligen rätt att t.o.m. 31 december 2025 slutföra sin utbildning och ta ut examen enligt de examenskrav som finns preciserade i den utbildningsplan man antogs till.

Den som redan har tagit eller planerar för ett längre studieuppehåll rekommenderas att kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning för råd om sina fortsatta studier.

Veterinär

Veterinär, antagna hösten 2016 eller tidigare (VY002)

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU ID: SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) kommer utbildningsplanen för VY002 Veterinärprogrammet att upphävas.  

Du som är antagen till programmet har rätt att slutföra din utbildning och ta ut avsedd examen enligt de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplanen du antogs till t o m 31 december 2025.

 Du som vill slutföra din utbildning och få ut en examen, kontakta studievägledare för att diskutera dina möjligheter. Tänk på att ta kontakt i god tid innan slutdatumet ovan. 

Om du inte vill slutföra dina studier ska du anmäla studieavbrott. Anmäler du ett studieavbrott är det definitivt och du förlorar din rätt till en studieplats på programmet. Du måste skriftligt säga upp din plats. Använd blanketten för anmälan av studieavbrott.  

Mejla blanketten till antagning@slu.se.   

 

Äldre program

Enligt beslut av SLU:s utbildningsnämnd 2022-05-25 och dess ordförande 2022-07-01 (SLU ID: SLU.ua. 2022.1.1.1-2564) upphävs utbildningsplanen för programmen i nedanstående lista.  

Du som är antagen till något av programmen har rätt att slutföra din utbildning och ta ut avsedd examen enligt de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplanen du antogs till t o m 31 dec 2024.  

Om du har tagit ett längre studieuppehåll och nu vill återkomma till studierna, kommer du att erbjudas hjälp att hitta tänkbara kurser eller upprätta en individuell studieplan. Kontakta SLU:s studie- och karriärvägledning. 

Om du vill slutföra din utbildning, tänk på att ta kontakt med studie- och karriärvägledningen i god tid innan slutdatumet ovan för att diskutera dina möjligheter.

Utbildningsplaner som upphävs:

Affärsledarskap (LK002)
Animal Science (VM003)
Biologi med inriktning mot bioteknik (NK002)
Biotechnology (NM003)
Data och systemvetenskapliga kandidatprogrammet med inriktning mot miljötillämpning (SSV1K)
Ecology (NM004)
Environmental Communication and Management (NG001)
Environmental Monitoring and Assessment (SM005)
Environmental Pollution and Risk Assessment (NM001)
Food – Innovation and Market (NM024)
Food of Life (VM005)
Forests as Natural Resource (NM012)
Husdjursvetenskap (VK001)
Integrated Water Resource Management (NM006)
Landsbygdsentreprenör (LK001)
Livsmedel (NK007)
Livsmedelstillsyn (NG004)
Mat & Hälsa (NK003)
Natur, hälsa och trädgård (LG001)
Plant and Forest Biotechnology (SM002)
Skogsindustriell ekonomi (SM004)
Trädgårdsingenjör: marknad (LK003)
Urban Landscape Dynamics (LM001)

 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15