Folkbokföring och flyttanmälan

Senast ändrad: 07 november 2023

Har du flyttat för att studera på SLU ska du vara folkbokförd på din studieort, om du inte läser på en distansutbildning. Fördelar med att vara folkbokförd på korrekt adress är bland annat att du kan söka bostadsbidrag och skaffa hemförsäkring.

Enligt Folkbokföringslagen (1991:481) är en person skyldig att folkbokföra sig på den ort där han eller hon tillbringar sin dygnsvila. Det innebär att du som student ska folkbokföra dig där du bor och studerar. Var du är folkbokförd avgör i vilken kommun du ska betala din skatt, rätten till bidrag och förmåner och var du får rösta när det är val.

För samhället är det av stor vikt att folkbokföringen stämmer med verkliga förhållanden eftersom planeringen av till exempel bostäder, skolor, lokaltrafik och sjukvård bygger på dessa uppgifter.

Att göra en flyttanmälan genom Skatteverket är kostnadsfritt. Fördelarna med att vara folkbokförd på korrekt adress är många, här är några exempel:

  • Din post kommer till rätt adress.
  • Du har möjlighet att teckna en hemförsäkring.
  • Du kan söka vissa bidrag (exempelvis bostadsbidrag).
  • Du har rätt att rösta i allmänna val i den kommunen.

Här kan du anmäla din flytt