Hoppa till huvudinnehåll

SLU:s samlade studentkårer - SLUSS

SLUSS är samarbetsorganet för SLU:s studentkårer. SLUSS samlar
studenternas åsikter och framför dem på en universitetsövergripande nivå. SLUSS arbetar även för att främja samarbetet mellan kårerna.

Mer information om vad som händer just nu inom SLUSS kan du hitta på Instagram (@sluss_slu) och Facebook (SLU:s samlade studentkår). 

SLUSS logotyp, illustration.

Studentinflytande på SLU

SLUSS består av studenter med rösträtt som sitter med i viktiga organ som SLU:s styrelse, rektors ledningsråd, utbildningsnämnden och det studiesociala rådet. SLUSS och kårerna driver studentfrågor för att få med studenternas perspektiv i utvecklingen av SLU:s utbildningar.

SLUSS

Vill du veta mer om SLUSS?

Publicerad: 20 oktober 2021 - Sidansvarig: utb-webb@slu.se
Loading…