Kontakta oss

Senast ändrad: 25 september 2023

Mobilitetsgruppen är till för alla studenter på alla fakulteter vid SLU. Det är vi som informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av oss!

Drop-in tider

Tisdagar och torsdagar kl 12:30-13:30 via Zoom:

https://slu-se.zoom.us/j/64724859300

Passcode: 640585

Emma Capandegui, Samordnare, Avtal, ELLS, personalutbyten
018-67 10 26, Uppsala
mobilitet@slu.se

Jenny Larsson, Processansvarig utresande, webbansvarig studera utomlands, Mottagande handläggare i Alnarp
040-41 50 06, Alnarp
mobilitet@slu.se

Andjela Milovanovic, Processansvarig inresande, Mottagande handläggare i Alnarp, 040-41 51 06, Alnarp
mobilitet@slu.se

Martin Torkelsson, Praktik UT, ICM
018-67  10 09, Uppsala
mobilitet@slu.se

Erasmuskoordinatörer

Vi samarbetar nära med erasmuskoordinatörerna på fakulteterna. De bygger upp kontakter med omvärlden och kan hjälpa dig med internationella frågor som berör ditt ämnesområde. Behöver du få signerat ett Learning agreement för dina utbytesstudier? kontakta då i första hand erasmuskoordinatorn på din institution (om det inte finns någon erasmuskoordinator på din institution ska du vända dig till din programstudierektor). På SLU är följande personer erasmuskoordninatörer:

Akvatiska resurser
Michele Casini, michele.casini@slu.se 0104784016

Landskapsarkitektur, Alnarp 
Anders Westin, Anders.Westin@slu.se 040-40 55 10

Landskapsarkitektur, Ultuna 
Maria Wisselgren, Maria.Wisselgren@slu.se 018-67 23 18

Trädgårds- och lantbruksvetenskap, Alnarp 
Salla Marttila, Salla.Marttila@slu.se 040-41 55 22

Skogsvetenskap 
Louise Tetting, louise.tetting@slu.se, 090-786 86 22

Studentambassadörer

Studentambassadörerna för utlandsstudier arbetar tillsammans med mobility team och informerar om utlandsstudier, ordnar aktiviteter för internationella studenter med mera. Ta gärna kontakt med dem för att höra mer om studentperspektivet vid utbytes- och utlandsstudier. 

Jakub Kubala jakubkubala1111@gmail.com; Uppsala

Suze Van Der Zwet suvt0002@stud.slu.se; Umeå

Theodora Georgaka thge0003@stud.slu.se; Umeå