Kontakta oss

Senast ändrad: 02 april 2019

Mobilitetsgruppen vid utbildningsavdelningen är till för alla studenter på alla fakulteter vid SLU. Det är vi som informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av oss!

Telefon.png

Telefontid

för alla campus 10-12 tisdagar Ring 018-672800, välj 4
DropIn.png

Drop-in

Tis och tors 12.30-13.30, Servicecenter Ulls hus, Ultuna
Mobilitetsgruppen_2018.png
Louise Tetting, Dana Rocklin, Gabrielle Lagerkvist, Karin Bennmarker, Andjela Milovanovic och Emma Capandegui.

 

Dana Rocklin, MFS, Linnaeus-Palme
018-67 25 32, Uppsala
mobilitet@slu.se

Emma Capandegui, Processansvarig inresande
018-67 10 26, Uppsala
mobilitet@slu.se

Gabrielle Lagerkvist, Avtal, ELLS, ICM
018-67 31 35, Uppsala
mobilitet@slu.se

Karin Bennmarker, Alumn koordinator
018-67 11 39, Uppsala
mobilitet@slu.se

Louise Tetting, Databasansvarig
090-786 86 22, Umeå 
mobilitet@slu.se

Erasmuskoordinatörer

Vi samarbetar nära med Erasmuskoordinatörerna på fakulteterna. De bygger upp kontakter med omvärlden och kan hjälpa dig med internationella frågor som berör ditt ämnesområde. På SLU är följande personer Erasmuskoordninatörer:

Akvatiska resurser
Michele Casini, michele.casini@slu.se 0104784016

Landskapsarkitektur, Alnarp 
Anders Westin, Anders.Westin@slu.se 040-40 55 10

Landskapsarkitektur, Ultuna 
Maria Wisselgren, Maria.Wisselgren@slu.se 018-67 23 18

Trädgårds- och lantbruksvetenskap, Alnarp 
Salla Marttila, Salla.Marttila@slu.se 040-41 55 22

Husdjursvetenskap, Ultuna 
Anja Pedersen, Anja.pedersen@slu.se, 018-671587

Husdjursvetenskap, Skara 
Maria Andersson, Maria.Andersson@slu.se 018-67 31 35

Veterinärmedicin, Ultuna 
Anja Pedersen, Anja.pedersen@slu.se, 018-671587

Livsmedelsvetenskap, Ultuna 
Kristine Koch, Kristine.Koch@slu.se 018-67 20 69

Ekonomi, Ultuna 
Hans Andersson, Hans.Andersson@slu.se 018-67 35 05 

Markvetenskap och växtproduktion, Ultuna 
Gerd Johansson, Gerd.Johansson@slu.se 018-67 12 28

Landsbygdsutveckling, Ultuna  
Elinor Carlbrand, Elinor.Carlbrand@slu.se 018-67 14 43

Hippologprogrammet, Travskolan, Wången
Vakant - Kontakta Karin Bennmarker på  mobilitet@slu.se

Skogsvetenskap 
kontakta Louise Tetting på mobilitet@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se