Kontakta oss

Senast ändrad: 08 juni 2021

Mobilitetsgruppen vid utbildningsavdelningen är till för alla studenter på alla fakulteter vid SLU. Det är vi som informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av oss!

Drop-in tider

Tisdagar och torsdagar kl 12:30-13:30 via Zoom:

https://slu-se.zoom.us/j/64724859300

Passcode: 640585

OBS: sista drop in för sommaren är 10 juni, 2021. Kontakta oss sedan gärna på mobility@se om du vill boka in en mötestid.

Kontakta oss

Mejla för att boka en tid: mobility@slu.se
Eller kontakta oss på våra respektive telefonnr se nedan.

Dana Rocklin, Linnaeus-Palme, Processansvarig utresande
018-67 25 32, Uppsala
mobilitet@slu.se

Emma Capandegui, Enhetschef, Processansvarig inresande, ELLS
018-67 10 26, Uppsala
mobilitet@slu.se

Gabrielle Lagerkvist, Avtal, ICM, personalutbyten, Nordplus, praktik UT, ELLS
018-67 31 35, Uppsala
mobilitet@slu.se

Jenny Larsson, MFS, Mottagande handläggare i Alnarp
040-41 50 06, Alnarp
mobilitet@slu.se

Tove Lager, Internationell handläggare
018-67 12 15
mobilitet@slu.se

Erasmuskoordinatörer

Vi samarbetar nära med Erasmuskoordinatörerna på fakulteterna. De bygger upp kontakter med omvärlden och kan hjälpa dig med internationella frågor som berör ditt ämnesområde. På SLU är följande personer Erasmuskoordninatörer:

Akvatiska resurser
Michele Casini, michele.casini@slu.se 0104784016

Landskapsarkitektur, Alnarp 
Anders Westin, Anders.Westin@slu.se 040-40 55 10

Landskapsarkitektur, Ultuna 
Maria Wisselgren, Maria.Wisselgren@slu.se 018-67 23 18

Trädgårds- och lantbruksvetenskap, Alnarp 
Salla Marttila, Salla.Marttila@slu.se 040-41 55 22

Husdjursvetenskap, Ultuna 
Vakant

Husdjursvetenskap, Skara 
Maria Andersson, Maria.Andersson@slu.se 018-67 31 35

Veterinärmedicin, Ultuna 
Veronica Näslund, veronica.naslund@slu.se, 018-672103

Skogsvetenskap 
kontakta Louise Tetting på Louise.Tetting@slu.se 090-78 68 622

Erasmus+ ambassadörer

Ida Sofia Klemets, Erasmus+ ambassadör, Animal Science, har genomfört utbytesstudier i Aberystwyth, Wales, idkl0001@stud.slu.se

Ida Boesten, Erasmus+ ambassadör, Environmental Communication and Management, har genomfört utbytesstudier i Wageningen, Nederländerna, iabn0004@stud.slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se