Kontakta oss

Senast ändrad: 29 september 2020

Mobilitetsgruppen vid utbildningsavdelningen är till för alla studenter på alla fakulteter vid SLU. Det är vi som informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av oss!

Drop-in tider

Tisdagar och torsdagar kl 12:30-13:30 via Zoom:
https://slu-se.zoom.us/j/65372644549
Meeting ID: 653 7264 4549

Kontakta oss

Mejla för att boka en tid: mobility@slu.se
Eller kontakta oss på våra respektive telefonnr se nedan.

Dana Rocklin, Linnaeus-Palme, Processansvarig utresande
018-67 25 32, Uppsala
mobilitet@slu.se

Emma Capandegui, Enhetschef, Processansvarig inresande, ELLS
018-67 10 26, Uppsala
mobilitet@slu.se

Gabrielle Lagerkvist, Avtal, ICM, personalutbyten, Nordplus, praktik UT, ELLS
018-67 31 35, Uppsala
mobilitet@slu.se

Jenny Larsson, MFS, Mottagande handläggare i Alnarp
040-41 50 06, Alnarp
mobilitet@slu.se

 

Erasmuskoordinatörer

Vi samarbetar nära med Erasmuskoordinatörerna på fakulteterna. De bygger upp kontakter med omvärlden och kan hjälpa dig med internationella frågor som berör ditt ämnesområde. På SLU är följande personer Erasmuskoordninatörer:

Akvatiska resurser
Michele Casini, michele.casini@slu.se 0104784016

Landskapsarkitektur, Alnarp 
Anders Westin, Anders.Westin@slu.se 040-40 55 10

Landskapsarkitektur, Ultuna 
Maria Wisselgren, Maria.Wisselgren@slu.se 018-67 23 18

Trädgårds- och lantbruksvetenskap, Alnarp 
Salla Marttila, Salla.Marttila@slu.se 040-41 55 22

Husdjursvetenskap, Ultuna 
Anja Pedersen, Anja.pedersen@slu.se, 018-671587

Husdjursvetenskap, Skara 
Maria Andersson, Maria.Andersson@slu.se 018-67 31 35

Veterinärmedicin, Ultuna 
Anja Pedersen, Anja.pedersen@slu.se, 018-671587

Livsmedelsvetenskap, Ultuna 
Kristine Koch, Kristine.Koch@slu.se 018-67 20 69

Ekonomi, Ultuna 
Hans Andersson, Hans.Andersson@slu.se 018-67 35 05 

Markvetenskap och växtproduktion, Ultuna 
Gerd Johansson, Gerd.Johansson@slu.se 018-67 12 28

Landsbygdsutveckling, Ultuna  
Elinor Carlbrand, Elinor.Carlbrand@slu.se 018-67 14 43

Hippologprogrammet, Travskolan, Wången
Vakant - Kontakta Karin Bennmarker på  mobilitet@slu.se

Skogsvetenskap 
kontakta Louise Tetting på Louise.Tetting@slu.se 090-78 68 622

Sidansvarig: utb-webb@slu.se