Vi på Sluss

Senast ändrad: 10 oktober 2023

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till oss på Sluss.

Elliot Eriksson och Julia Eriksson

Elliot Eriksson och Julia Eriksson

Vid ekonomiska frågor, kontakta Sluss kassör Gustav Wennerberg på slusskassor@slu.se

Presidiet 

Elliot Eriksson

Elliot Eriksson
Ordförande
Epost:
elliot.eriksson@slu.se, sluss@slu.se
      

Julia Eriksson

Julia Eriksson
vice ordförande
Epost
: julia.eriksson@slu.se, sluss@slu.se

Sluss styrelse

Alnarps studentkår (ASK)

Carolina Sandberg ASK

Carolina Sandberg
Epost: sluss_ask@stud.slu.se

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Ellen Roos
Epost: has.sluss@stud.slu.se

Lantmästarkåren (LMK)

carl svensson

Carl Svensson
Epost: lmk-sluss@stud.slu.se

Skogshögskolans studentkår (SHS)

Joel Lindblom

Joel Lindblom
Epost: viceordforande.shs@stud.slu.se

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Gustav Petersson

Gustav Petersson
Epost: sms_sluss@stud.slu.se

Ultuna studentkår (ULS)

Jakob Ekelund

Jakob Ekelund
Epost: uls_utb@stud.slu.se

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

Julius Storåkern

Julius Storåkern
Epost: vmf_slussrepresentant@stud.slu.se

Ordförande Sluss Doktorandnämnd

Carl Lehto Sluss DN

Carl Lehto
Epost: carl.lehto@slu.se

Rådgivare

Förste rådgivare

Ida Segesten

Ida Segesten
Epost: ida.segesten@slu.se

Andre rådgivare

Lotta Höglund

Lotta Höglund
Epost: lotta.hoglund@slu.se

Kassör

Gustaf kassör SLUSS.jpg

Gustaf Wennerberg
Epost: slusskassor@slu.se

Valberedning

Mejladress för ansökan till val: slussval@slu.se

Sluss Doktorandnämnd

Här finns kontaktuppgifter till Sluss Doktorandnämnd.

 


Kontaktinformation

Sluss

E-post: sluss@slu.se
Telefon: 070-466 97 74
Adress: Sluss, Box 7088,750 07 Uppsala
Besöksadress: Birgittatorpet, Duhrevägen 5, Uppsala
Bankgiro: 5391-0709
Organisationsnummer: 817603-0586
Vid ekonomiska frågor, kontakta Sluss kassör: slusskassor@slu.se