Vi på SLUSS

Senast ändrad: 12 mars 2021

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till oss på SLUSS.

Marie Petersson och Elin Fridlund 

Marie Petersson och Elin Fridlund

Vid ekonomiska spörsmål, kontakta SLUSS kassör Emelie Karlsson på slusskassor@slu.se

Presidiet 

Marie Petersson

Marie Petersson
ordförande
Epost:
marie.petersson@slu.sesluss@slu.se  
      

Elin Fridlund

Elin Fridlund
vice ordförande
Epost
: elin.fridlund@slu.se, sluss@slu.se
Tel:
070-462 41 04

SLUSS styrelse

Alnarps studentkår (ASK)

Izabelle Borg Nilsson
Epost: sluss_ask@stud.slu.se

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Julia Lindh
Epost: has.sluss@stud.slu.se

Lantmästarkåren (LMK)

Jacob Nilsson
Epost: lmk-sluss@stud.slu.se

Skogshögskolans studentkår (SHS)

Jonathan Samuelsson
Epost: viceordforande.shs@stud.slu.se

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Mattias Eliasson
Epost: sms_sluss@stud.slu.se

Ultuna studentkår (ULS)

Ida Segesten
Epost: uls_utb@stud.slu.se

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

Ida Svedenius
Epost: vmf_slussrepresentant@stud.slu.se

Ordförande SLUSS DN

Anja Pedersen

Anja Pedersen
Epost:anja.pedersen@slu.se

Rådgivare

Förste rådgivare

Tuva Wrenfelt

Tuva Wrenfelt
Epost: tuva.wrenfelt@slu.se

Andre rådgivare

Thea Folke

Thea Folke
post: thea.folke@slu.se

Kassör

Gustaf Bengtsson

Gustaf Bengtsson
Epost: slusskassor@slu.se

Valberedning

Mejladress för ansökan till val: slussval@slu.se

SLUSS Doktorandnämnd

Här finns kontaktuppgifter till SLUSS Doktorandnämnd.

 


Kontaktinformation

SLUSS

E-post: sluss@slu.se
Telefon: 070-466 97 74
Adress: SLUSS, Box 7088, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Birgittatorpet, Duhrevägen 5
Bankgiro: 5391-0709
Organisationsnummer: 817603-0586

Vid ekonomiska spörsmål, kontakta SLUSS kassör på slusskassor@slu.se.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se