Vi på SLUSS

Senast ändrad: 16 juni 2020

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till oss på SLUSS.

Marie Petersson och Elin Fridlund 

Marie Petersson och Elin Fridlund

Vid ekonomiska spörsmål, kontakta SLUSS kassör Emelie Karlsson slusskassor@slu.se

Presidiet 

Marie Petersson

Marie Petersson
ordförande
Epost:
marie.petersson@slu.sesluss@slu.se  
      

Elin Fridlund

Elin Fridlund
vice ordförande
Epost
: elin.fridlund@slu.se, sluss@slu.se
Tel:
070-462 41 04

SLUSS styrelse

Alnarps studentkår (ASK)

Anna Forsfält Ljungberg

Anna Forsfält Ljungberg
Epost: sluss_ask@stud.slu.se

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Sofie Blomkvist

Sofie Blomkvist
Epost: has.sluss@stud.slu.se

Lantmästarkåren (LMK)

Filip Nilsson

Filip Nilsson
Epost: lmk-sluss@stud.slu.se

Skogshögskolans studentkår (SHS)

Joel Alstergren

Joel Alstergren
Epost: viceordforande.shs@stud.slu.se

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Alexander Molin

Alexander Molin
Epost: sms_sluss@stud.slu.se

Ultuna studentkår (ULS)

Saga Svalelid

Saga Svalelid
Epost: uls_utb@stud.slu.se

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

Ida Svedenius

Ida Svedenius
Epost: vmf_slussrepresentant@stud.slu.se

Ordförande SLUSS DN

Todd Johansson
Epost: todd.johansson@slu.se

Rådgivare

Förste rådgivare

Tuva Wrenfelt

Tuva Wrenfelt
Epost: tuva.wrenfelt@slu.se

Andre rådgivare

Thea Folke

Thea Folke
post: thea.folke@slu.se

Kassör

Emelie Karlsson

Emelie Karlsson
Epost: slusskassor@slu.se

Valberedning

Mejladress för ansökan till val: slussval@slu.se

SLUSS Doktorandnämnd

Här finns kontaktuppgifter till SLUSS Doktorandnämnd.

 


Kontaktinformation

SLUSS

E-post: sluss@slu.se
Telefon: 070-466 97 74
Adress: SLUSS, Box 7088, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Birgittatorpet, Duhrevägen 5
Bankgiro: 5391-0709
Organisationsnummer: 817603-0586

Vid ekonomiska spörsmål, kontakta SLUSS kassör på slusskassor@slu.se.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se