Vi på Sluss

Senast ändrad: 17 juni 2024

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till oss på Sluss.

Einar och Carl på trappa

Einar Nordgren och Jens Mårtensson

Vid ekonomiska frågor, kontakta Sluss kassör Carl Bäckman på slusskassor@slu.se

Presidiet 

Foto av Jens Mårtensson

Jens Mårtensson
Ordförande
Epost:
jens.martensson@slu.se, sluss@slu.se
      

Foto av  Einar Nordgren

Einar Nordgren
Vice ordförande
Epost
: einar.nordgren@slu.se, sluss@slu.se

Sluss styrelse

Alnarps studentkår (ASK)

Foto på Isak Källström Alexandersson

Isak Källström Alexandersson
Epost: sluss_ask@stud.slu.se

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Bild på Anna

Anna Niska
Epost: has.sluss@stud.slu.se

Lantmästarkåren (LMK)

Foto av Ludvig Swensson

Ludvig Swensson
Epost: lmk-sluss@stud.slu.se

Skogshögskolans studentkår (SHS)

Foto på Ulrika Olsson

Ulrika Olsson
Epost: viceordforande.shs@stud.slu.se

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Foto av Otto Hansson

Otto Hansson
Epost: sms_sluss@stud.slu.se

Ultuna studentkår (ULS)

Foto av Tova Franzén

Tova Franzén
Epost: uls_utb@stud.slu.se

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

bild på Alice

Alice Södervall
Epost: vmf_slussrepresentant@stud.slu.se

Ordförande Sluss Doktorandnämnd

bild på Adrien

Adrien Kroese
Epost: adrien.kroese@slu.se

Rådgivare

Förste rådgivare

Elliot Eriksson

Elliot Eriksson
Epost: elliot.eriksson@slu.se

 

Andre rådgivare

Julia Eriksson

Julia Eriksson 
Epost: julia.eriksson@slu.se

 

Kassör

Bild på Carl Bäckman

Carl Bäckman
Epost: slusskassor@slu.se

Valberedning

Mejladress för ansökan till val: slussval@slu.se

Sluss Doktorandnämnd

Här finns kontaktuppgifter till Sluss Doktorandnämnd.

 


Kontaktinformation

Sluss

E-post: sluss@slu.se
Telefon: 070-466 97 74
Adress: Sluss, Box 7088,750 07 Uppsala
Besöksadress: Birgittatorpet, Duhrevägen 5, Uppsala
Bankgiro: 5391-0709
Organisationsnummer: 817603-0586
Vid ekonomiska frågor, kontakta Sluss kassör: slusskassor@slu.se