Vi på SLUSS

Senast ändrad: 05 juli 2021

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till oss på SLUSS.

Clara Hernblom och Julia Lindh 

Julia Lindh och Clara Hernblom  

Vid ekonomiska spörsmål, kontakta SLUSS kassör Gustav Bengtsson på slusskassor@slu.se

Presidiet 

Clara Hernblom

Clara Hernblom
ordförande
Epost:
clara.hernblom@slu.sesluss@slu.se  
      

Julia Lindh

Julia Lindh
vice ordförande
Epost
: julia.lindh@slu.se, sluss@slu.se
Tel: 
072-201 19 00

SLUSS styrelse

Alnarps studentkår (ASK)

Vakant
Epost: sluss_ask@stud.slu.se

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Kristin Nilsson

Kristin Jansson
Epost: has.sluss@stud.slu.se

Lantmästarkåren (LMK)

Jacob Nilsson

Jacob Nilsson
Epost: lmk-sluss@stud.slu.se

Skogshögskolans studentkår (SHS)

Jonathan Samuelsson

Jonathan Samuelsson
Epost: viceordforande.shs@stud.slu.se

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Mattias Eliasson

Mattias Eliasson
Epost: sms_sluss@stud.slu.se

Ultuna studentkår (ULS)

Ida Segesten

Ida Segesten
Epost: uls_utb@stud.slu.se

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

Ida Svedenius

Ida Svedenius
Epost: vmf_slussrepresentant@stud.slu.se

Ordförande SLUSS DN

Anja Pedersen

Anja Pedersen
Epost:anja.pedersen@slu.se

Rådgivare

Förste rådgivare

Vakant
Epost: 

Andre rådgivare

Elin Fridlund

Elin Fridlund
Epost: elin.fridlund@slu.se

Kassör

Gustaf Bengtsson

Gustaf Bengtsson
Epost: slusskassor@slu.se

Valberedning

Mejladress för ansökan till val: slussval@slu.se

SLUSS Doktorandnämnd

Här finns kontaktuppgifter till SLUSS Doktorandnämnd.

 


Kontaktinformation

SLUSS

E-post: sluss@slu.se
Telefon: 070-466 97 74
Adress: SLUSS, Box 7088, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Birgittatorpet, Duhrevägen 5
Bankgiro: 5391-0709
Organisationsnummer: 817603-0586

Vid ekonomiska spörsmål, kontakta SLUSS kassör på slusskassor@slu.se.