Vi på Sluss

Senast ändrad: 04 maj 2022

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till oss på Sluss.

Clara Hernblom och Julia Lindh 

Julia Lindh och Clara Hernblom  

Vid ekonomiska frågor, kontakta SLUSS kassör Jens Mårtensson på slusskassor@slu.se

Presidiet 

Clara

Clara Hernblom
ordförande
Epost:
clara.hernblom@slu.sesluss@slu.se
Tel: 070-391 50 39
      

Julia

Julia Lindh
vice ordförande
Epost
: julia.lindh@slu.se, sluss@slu.se
Tel: 
072-201 19 00

Sluss styrelse

Alnarps studentkår (ASK)

Måns

Måns Hagander
Epost: sluss_ask@stud.slu.se

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Kristin

Kristin Jansson
Epost: has.sluss@stud.slu.se

Lantmästarkåren (LMK)

Jacob Nilsson

Jacob Nylander
Epost: lmk-sluss@stud.slu.se

Skogshögskolans studentkår (SHS)

Eric

Eric Nystrand
Epost: viceordforande.shs@stud.slu.se

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Robert

Robert Fogelberg
Epost: sms_sluss@stud.slu.se

Ultuna studentkår (ULS)

Nathalie

Nathalie Navarrete
Epost: uls_utb@stud.slu.se

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

Monika

Monika Areskoug
Epost: vmf_slussrepresentant@stud.slu.se

Ordförande Sluss DN

Anja Pedersen

Anja Pedersen
Epost:anja.pedersen@slu.se

Rådgivare

Förste rådgivare

Vakant
Epost: 

Andre rådgivare

Elin Fridlund

Elin Fridlund
Epost: elin.fridlund@slu.se

Kassör

Jens

Jens Mårtensson
Epost: slusskassor@slu.se

Valberedning

Mejladress för ansökan till val: slussval@slu.se

Sluss Doktorandnämnd

Här finns kontaktuppgifter till Sluss Doktorandnämnd.

 


Kontaktinformation

Sluss

E-post: sluss@slu.se
Telefon: 070-466 97 74
Adress: Sluss, Box 7088, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Birgittatorpet, Duhrevägen 5
Bankgiro: 5391-0709
Organisationsnummer: 817603-0586

Vid ekonomiska frågor, kontakta Sluss kassör på slusskassor@slu.se.