Vi på Sluss

Senast ändrad: 18 januari 2023

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till oss på Sluss.

Lotta och Ida

Ida Segesten och Lotta Höglund

Vid ekonomiska frågor, kontakta Sluss kassör Jens Mårtensson på slusskassor@slu.se

Presidiet 

Ida Segesten

Ida Segesten
ordförande
Epost:
ida.segesten@slu.sesluss@slu.se
      

Lotta Höglund

Lotta Höglund
vice ordförande
Epost
: lotta.hoglund@slu.se, sluss@slu.se

Sluss styrelse

Alnarps studentkår (ASK)

Måns

Måns Killander
Epost: sluss_ask@stud.slu.se

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Kristin

Kristin Jansson
Epost: has.sluss@stud.slu.se

Lantmästarkåren (LMK)

Carl vit.jpg

Carl Svensson
Epost: lmk-sluss@stud.slu.se

Skogshögskolans studentkår (SHS)

Eric

Eric Nystrand
Epost: viceordforande.shs@stud.slu.se

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Robert

Robert Fogelberg
Epost: sms_sluss@stud.slu.se

Ultuna studentkår (ULS)

Nathalie

Nathalie Navarrete
Epost: uls_utb@stud.slu.se

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

Monika

Monika Areskoug
Epost: vmf_slussrepresentant@stud.slu.se

Ordförande Sluss Doktorandnämnd

Anja Pedersen

Anja Pedersen
Epost: anja.pedersen@slu.se

Rådgivare

Förste rådgivare

Clara Sluss

Clara Hernblom
Epost: clara.hernblom@slu.se

Andre rådgivare

Sluss Julia Lindh

Julia Lindh
Epost: julia.lindh@slu.se

Kassör

Jens

Jens Mårtensson
Epost: slusskassor@slu.se

Valberedning

Mejladress för ansökan till val: slussval@slu.se

Sluss Doktorandnämnd

Här finns kontaktuppgifter till Sluss Doktorandnämnd.

 


Kontaktinformation

Sluss

E-post: sluss@slu.se
Telefon: 070-466 97 74
Adress: Sluss, Box 7088,750 07 Uppsala
Besöksadress: Birgittatorpet, Duhrevägen 5, Uppsala
Bankgiro: 5391-0709
Organisationsnummer: 817603-0586
Vid ekonomiska frågor, kontakta Sluss kassör: slusskassor@slu.se