Examen

Senast ändrad: 21 november 2022
Jublande kvinna. Foto.

På den här sidan får du information om hur du ansöker om ditt examensbevis, examensregler och annat som du behöver veta om din examen.

Ansök om examen

Du behöver själv ansöka om examen när du har läst klart din utbildning. Du ansöker om examen online via Ladok Student. Du behöver göra en ansökan per önskad examen, till exempel en ansökan för kandidatexamen och en ansökan för yrkesexamen.

Det går att ansöka när som helst under året och det finns ingen bortre tidsgräns för hur länge du kan vänta med att ansöka efter avslutad utbildning. Normalt sett tar det 6 till 8 veckor för oss att hantera din ansökan. 

Från och med den 2 mars 2020 utfärdar SLU endast digitala examensbevis. Ditt examensbevis skickas till den e-postadress som finns registrerad i Ladok Student.

Filmklipp - Ansöka om examensbevis i Ladok

Ansöka om examensbevis i Ladok.png

Klicka på bilden för att se filmklippet. (Öppnas i nytt fönster)

Vad innehåller ett examensbevis?

Vad innehåller ett examensbevis? 

Examensbeviset består av en diplomsida där det framgår vilken examen du har tagit och inom vilket huvudområde och eventuell inriktning. De kurser du angivit i din ansökan finns med i en kursförteckning. Examensbeviset är tvåspråkigt, information är skriven på både svenska och engelska.

Du får också ett Diploma Supplement som är en bilaga till examensbeviset och som beskriver utbildningen. Du får också en bilaga som förklarar det svenska utbildningssystemet på engelska. Detta för att din examen lättare ska kunna jämföras internationellt om du vill studera vidare eller jobba utomlands.

Huvudområden vid SLU

Följande huvudområden är fastställda vid SLU för generella examina

 • Biologi
 • Bioekonomimanagement
 • Djuromvårdnad (endast grundnivå)
 • Food studies (endast avancerad nivå)
 • Företagsekonomi
 • Hippologi (endast grundnivå)
 • Husdjursvetenskap
 • Hållbar utveckling
 • Kemi
 • Lantbruksvetenskap
 • Landsbygdsutveckling
 • Landskapsarkitektur
 • Landskapsplanering
 • Livsmedelsvetenskap
 • Markvetenskap
 • Matstudier
 • Miljöpsykologi (endast avancerad nivå)
 • Miljövetenskap
 • Nationalekonomi
 • Skogsbruksvetenskap
 • Skogshushållning
 • Skogsvetenskap
 • Teknologi
 • Trädgårdsvetenskap
 • Veterinärmedicin

Digitala examensbevis

Från och med den 2 mars 2020 utfärdar SLU endast digitala examensbevis. Ditt examensbevis skickas till den e-postadress som finns registrerad i Ladok Student.

På så sätt kan du skicka ditt examensbevis direkt till arbetsgivare och andra lärosäten digitalt. På så sätt slipper du papperskopior, vidimering och skanning. Du kan numera också få ett nytt original om du skulle tappa bort ditt examensbevis.

Examensbeviset är en PDF/A-fil och innehåller e-signering. För att öppna examensbeviset på ett korrekt sätt behöver du först ladda ner det på din dator och sedan öppna det med en PDF-läsare. Om du öppnar det med en PDF-redigerare, är risken att du inte kan öppna det eftersom dokumentet inte är tillåtet att redigera.

Bevis utfärdade före den 2 mars 2020 kan inte ges ut på nytt digitalt.

Information för arbetsgivare/rekryterare

Alla digitala examensbevis från Sveriges lantbruksuniversitet har två digitala signaturer. Detta för att säkerställa att våra examensbevis signeras på ett säkert och juridiskt bindande sätt. Du kan genom att klicka på signaturerna kontrollera att dessa är giltiga. På verifieringssidan visas en grön banner om signaturen är giltig. Vår leverantör av e-signering är Adobe Sign.

 

Verfiering av examen

Den som har en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte* har möjlighet att dela information om sin examen med valfri mottagare (t.ex. en arbetsgivare). Delningen görs genom att en kontrollkod hämtas och förmedlas till mottagaren, som med hjälp av koden kan komma åt uppgifter om examen och dess innehåll.

Dela information om examen

Informationen riktar sig till dig som har en utfärdad examen och vill dela information om din examen med någon (t.ex. en arbetsgivare).

Du som är student eller alumn och har en utfärdad examen kan logga in i Ladok för studenter och hämta en kod för delning av information om din examen. Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren (t.ex. en arbetsgivare) att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll. Vill du själv se vad som delas med mottagaren kan du logga in med kontrollkoden och ditt personnummer. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Du delar din examen genom att:

• Logga in i Ladok för studenter och gå till ”Examen och bevis”
• Välj ”Dela bevis”
• Dela med dig av den hämtade kontrollkoden till valfri mottagare

Kontrollera information om examen

Informationen riktar sig till dig som har behov av att kontrollera information om examen

Du som behöver kontrollera att en individ har en examen kan enkelt göra detta digitalt. Med hjälp av en kontrollkod som du får av individen vars examen du ska kontrollera, samt hens personnummer, kan du se uppgifter om examen och dess innehåll. Uppgifterna hämtas direkt från Ladok*.

Du kontrollerar uppgifter om examen genom att:

• Gå till sidan Kontrollera information om examen
• Ange kontrollkod och personnummer (som du får av individen vars examen du vill kontrollera)

*Delning av examen är möjlig för den som har sin examen registrerad i Ladok, som är det studieadministrativa system som används av de allra flesta svenska universitet och högskolor (parter i konsortiet). Det krävs även att lärosätet som utfärdat examen har aktiverat delningsfunktionen i Ladok för studenter.

Avslag och överklagande

Avslag och överklagande

Om vi bedömer att din ansökan inte uppfyller examenskraven kommer vi att kontakta dig för att resonera om vad du behöver göra för att nå kraven. Om ett beslut om avslag på din ansökan fattas har du rätt att överklaga beslutet. Överklagandet ska skickas till SLU men beslutet fattas av Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Examenskrav

För att kunna ta ut en examen måste de kurser du har läst och angivit i din examensansökan uppfylla examenskraven.

Examen omfattar exakt antal högskolepoäng. Du kan alltså inte ha fler högskolepoäng i din examen än vad som anges i högskoleförordningen. Endast helt avslutade kurser kan ingå i en examen. Kontrollera att alla kurser som ska ingå i din examen är inrapporterade i Ladok. 

Generell examen

All universitetsutbildning består av kurser som du kan kombinera för att ta ut en examen. Oftast kräver en generell examina ett visst antal poäng, och fördjupning, inom ett huvudområde och ett antal poäng valfria kurser.

Huvudområdet är det ämne du tänker ansöka om examen för. Det är huvudområdet (inte programnamnet) som kommer att stå på framsidan av ditt examensbevis. Vilket huvudområde och nivå en kurs har kan du se i respektive kursplan.

Generell examina på grund- och avancerad nivå 

Det finns två typer av generell examina på grundnivå; högskoleexamen och kandidatexamen. Och det finns två typer av generell examina på avancerad nivå; magisterexamen och mastererxamen.

För examen på avancerad nivå krävs att du först har en examen om minst 180 högskolepoäng på grundnivå eller motsvarande utländsk examen.

Du som är programstudent kan se vilken/vilka examina programmet leder till i programmets utbildningsplan. Utbildningsplanen hittar du på programsidan på studentwebben.

I menyerna nedan kan du läsa om vad som krävs för olika generella examina.

Högskoleexamen

Högskoleexamen kräver:

Slutförda kurser om 120 högskolepoäng varav:

 • minst 60 högskolepoäng ska vara inom ett huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 7.5 högskolepoäng.

Högskoleexamen liten.png

(Klicka på bilden för att se den i större format)

 • I en Högskoleexamen får max 30 högskolepoäng utgöras av kurser på avancerad nivå.
 • Samtliga kurser  i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

Mer information om examenskrav hittar du i SLU:s lokala examensordning.

Kursernas ämnesområde och nivå 

I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning, t ex G1N eller G2F. Kursplanen finns på kurssidan som du kan söka fram här. Om du läser ett program kan du klicka på kursrubriken i programmets ramschema som du hittar på programsidan på studentwebben.

Nivåbeteckningar

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

 

Kandidatexamen

Kandidatexamen kräver:

Slutförda kurser om 180 högskolepoäng varav minst 90 hp med följande krav:

 • minst 60 högskolepoäng kurser inom huvudområdet på G1N- och G1F-nivå.
 • minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom huvudområdet på G2F-nivå. 
 • minst 15 högskolepoäng självständigt arbete (kandidatarbete/examensarbete) inom huvudområdet på G2E-nivå.
 • maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

Skiss över en kandidatexamen

(Klicka på bilden för att se den i större format)

 • Samtliga kurser  i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

Mer information om examenskrav hittar du i SLU:s lokala examensordning.

Kursernas ämnesområde och nivå 

I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning, t ex G1N eller G2F. Kursplanen finns på kurssidan som du kan söka fram här. Om du läser ett program kan du klicka på kursrubriken i programmets ramschema som du hittar på programsidan på studentwebben.

Nivåbeteckningar

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ekonomie kandidatexamen

Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F),
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F),
 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi(kandidatarbete, G2E),
 • minst 30 hp nationalekonomi
 • minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt

Ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F),
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F),
 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E),
 • minst 30 hp företagsekonomi
 • minst 15 hp statistik

Studenter som påbörjat sin utbildning hösten 2020 eller tidigare har även möjlighet att uppnå en ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi/nationalekonomi enligt äldre bestämmelser som omfattar fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 140 hp med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom företagsekonomi/nationalekonomi (G1N; G1F)
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom företagsekonomi/nationalekonomi (G2F)
 • minst 15 hp självständigt arbete inom företagsekonomi/nationalekonomi (kandidatarbete/G2E)
 • minst 30 hp kurser inom nationalekonomi/ företagsekonomi (G1N; G1F)
 • minst 20 hp kurser inom övriga ekonomiska ämnen.

Övrigt

Kurser på grundnivå G1N; G1F kan ersättas av kurser på grundnivå G1E och G2F. Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 30 hp får utgöras av kurser på avancerad nivå.
Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

Nivåbeteckningar

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Politices kandidatexamen

Politices kandidatexamen med huvudområdet hållbar utveckling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet hållbar utveckling (G1N, G1F)
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet hållbar utveckling (G2F)
 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet hållbar utveckling (kandidatarbete, G2E).

För att uppfylla kraven för politices kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp nationalekonomi
 • minst 30 hp statsvetenskap
 • minst 15 hp statistik
 • minst 15 hp förvaltningsrätt.

Politices kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F)
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F)
 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E).

För att uppfylla kraven för politices kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp statsvetenskap
 • minst 15 hp statistik
 • minst 15 hp förvaltningsrätt

Övrigt

Kurser på grundnivå G1N; G1F kan ersättas av kurser på grundnivå G1E och G2F. Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 30 hp får utgöras av kurser på avancerad nivå.
Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej
överlappa/likna varandra i innehåll.

Kursernas ämnesområde och nivå 

I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning, t ex G1N eller G2F. Kursplanen finns på kurssidan som du kan söka fram här. Om du läser ett program kan du klicka på kursrubriken i programmets ramschema som du hittar på programsidan på studentwebben.

Nivåbeteckningar

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Magisterexamen

Magisterexamen kräver:

Slutförda kurser om 60 högskolepoäng varav:

 • Minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet på A1N- eller A1F-nivå.
 • Minst 15 högskolepoäng självständigt arbete (magisterarbete) inom huvudområdet på A1E-nivå.
 • Minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå.

Skiss över magisterexamen

(Klicka på bilden för at se den i större format)

 • I en Magisterexamen får max 15 hp får utgöras av kurser på grundnivå. (förutsatt att de inte redan ingår i den underliggande kandidatexamen).
 • Samtliga kurser  i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.
 • För att erhålla en magisterexamen, ska en kandidatexamen eller motsvarande ha utfärdats tidigare.

Mer information om examenskrav hittar du i SLU:s lokala examensordning.

Kursernas ämnesområde och nivå 

I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning, t ex G1N eller G2F. Kursplanen finns på kurssidan som du kan söka fram här. Om du läser ett program kan du klicka på kursrubriken i programmets ramschema som du hittar på programsidan på studentwebben.

Nivåbeteckningar

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ekonomie masterexamen

Ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi/nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom företagsekonomi/nationalekonomi (A1N; A1F)
 • minst 30 hp självständigt arbete inom företagsekonomi/nationalekonomi (masterarbete/A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen med fördjupning i företagsekonomi/ nationalekonomi.

Övrigt

I ekonomie masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

Nivåbeteckningar

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Masterexamen

Masterexamen kräver:

Slutförda kurser om 120 högskolepoäng varav:

 • Minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet på A1N- eller A1F-nivå.
 • Minst 30 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet på A2E-nivå.
 • Minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå.

Skiss över masterexamen

(Klicka på bilden för att se den i större format.)

 • I en Masterexamen får max 30 hp får utgöras av kurser på grundnivå. (förutsatt att de inte redan ingår i den underliggande kandidatexamen).
 • Samtliga kurser  i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.
 • För att erhålla en masterexamen, ska en kandidatexamen eller motsvarande ha utfärdats tidigare.

Kursernas ämnesområde och nivå 

I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning, t ex G1N eller G2F. Kursplanen finns på kurssidan som du kan söka fram här. Om du läser ett program kan du klicka på kursrubriken i programmets ramschema som du hittar på programsidan på studentwebben.

Mer information om examenskrav hittar du i SLU:s lokala examensordning.

Nivåbeteckningar

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Examen från fristående kurser eller ett program?

Du kan antingen läsa kurser paketerade som ett program eller själv sätta ihop din examen genom att läsa olika fristående kurser.

En examen baserad på fristående kurser är lika mycket värd som en examen från ett program men kräver lite mer planering från din sida för att säkerställa att du kommer kunna uppnå examenskraven.

Om du vill plocka ihop till en examen på egen hand kan du kombinera med kurser från andra lärosäten för att uppnå examenskraven. 

Möjligheterna att bygga ihop en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser vid SLU är begränsade eftersom de flesta kurser som ges som fristående kurs kräver mer än gymnasiala förkunskaper. Möjligheten att bygga ihop en egen masterexamen av kurser på avancerad nivå är däremot goda

Kurser som redan ingår i en examen på grundnivå kan inte ingå i en examen på avancerad nivå.

Tillgodoräknande för generell examen

För en generell examen behöver du bara ansöka om tillgodoräknande för kurser du har läst vid lärosäten utanför Sverige. Kurser från andra svenska lärosäten behöver du inte ansöka om tillgodoräknande för. Mer om tillgodoräknande hittar du här.

Du som är programstudent kan se vilken/vilka examina programmet leder till i programmets utbildningsplan. Utbildningsplanen hittar du på programsidan på studentwebben.

Yrkesexamen

Yrkesexamina har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde. Programantagning är dock inte ett krav för att uppfylla kraven för en yrkesexamen, men programantagning behövs vanligtvis för att få tillgång till alla kurser som krävs för en yrkesexamen.

Information om vad som gäller hittar du i examensbeskrivningen i respektive programs utbildningsplan. Utbildningsplanen hittar du på programsidan på studentwebben.

Vid SLU finns yrkesexamina på både grund- och avancerad nivå. I menyn ser du vilka yrkesexamina som får utfärdas vid SLU:

Yrkesexamina vid SLU

Yrkesexamina på grundnivå:

 • Djursjukskötarexamen (180 högskolepoäng)
 • Hippologexamen (180 högskolepoäng)
 • Landskapsingenjörsexamen (180 högskolepoäng)
 • Lantmästarexamen (120 högskolepoäng)
 • Lantmästarexamen (180 högskolepoäng)
 • Skogsmästarexamen (180 högskolepoäng)
 • Trädgårdsingenjörsexamen (120 högskolepoäng)
 • Trädgårdsingenjörsexemen (180 högskolepoäng)

Yrkesexamina på avancerad nivå:

 • Agronomexamen (300 högskolepoäng)
 • Agronomexamen (270 högskolepoäng)
 • Hortonomexamen (300 högskolepoäng)
 • Jägmästarexamen (300 högskolepoäng)
 • Landskapsarkitektexamen (300 högskolepoäng)
 • Veterinärexamen (330 högskolepoäng)

Information om examenskrav hittar du i SLU:s lokala examensordning.

Tillgodoräknande för yrkesexamen

Kurser som inte ingår i ditt program måste tillgodoräknas för att kunna ingå i en yrkesexamen. Det gäller både kurser som du läst vid andra universitet/högskolor (inklusive utlandsstudier) och kurser du läst vid SLU (utanför programmet). Mer information om tillgodoräknande hittar du här.

Examensstruktur

All utbildning och examina delas in i tre nivåer som bygger på varandra: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har läst på tidigare nivå.


uhr-svenska-utbildningssystemet-högskoleutb_ 600.png

 

Vanliga frågor och svar!

 • När ska jag ansöka om examen och finns det någon deadline?
  Svar: Det går att ansöka när som helst under året och det finns ingen bortre tidsgräns för hur länge du kan vänta med att ansöka efter avslutad utbildning. Normalt sett tar det 5 till 8 veckor för oss att hantera din ansökan. 

 • Var man hittar examenskraven för sitt program?
  Svar: I utbildningsplanen för ditt program hittar du information om examenskrav och vilka examina utbildningen kan leda till. Utbildningsplanen hittar du på programsidan på studentwebben.

 • Det står att examen omfattar ett exakt antal högskolepoäng. Vad händer om jag har ojämnt? 
  Svar: Examen omfattar exakt antal högskolepoäng. Du kan alltså inte ha flera högskolepoäng i din examen än vad som krävs för just den examen. Har man ett ojämt antal...

 • Jag vill ha mitt examensbevis översatt, hur gör jag?
  Svar: Det digitala examensbeviset utfärdas på både svenska och engelska. Om du vill översätta din examen till ett annat språk hänvisar vi dig till en auktoriserad översättare.

 • Kan jag lägga till kurser i min examen efter att den utfärdats?
  Svar: Nej, när examensbeviset är utfärdat, så kan inget ändras. 

Kontaktinformation

Examen

E-post
examen@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
torsdag 13-15