Studentkårer

Senast ändrad: 31 januari 2023

SLU har sju studentkårer som representerar studenterna. De arbetar för att utbildningen ska hålla hög kvalitet och för att studenterna ska få goda förutsättningar för att bedriva sina studier.

Engagera dig!

Genom att engagera dig i kårarbetet kan du själv vara med och påverka vad din kår ska syssla med. Du är alltid välkommen till kåren om du behöver hjälp eller råd. Det kan till exempel handla om en kurs som krånglar, råd om hur man kan hitta bostad eller om du behöver någonstans att värma din matlåda.

Läs om hur du blir medlem på studentkårernas egna webbsidor

Hur får jag ett studentkort?

Studentkortet är ett rabatt- och förmånskort för studerande i Sverige. Vid tecknande av medlemskap i någon av SLU:s åtta kårer kommer kortet skickas hem gratis, annars kan det beställas för 50 SEK.

Både Mecenat och Studentkortet är likvärdiga studentkort men rabatterna och villkoren kan skilja sig åt. Gå in på din kårs hemsida för att ta reda på vad som gäller för dig.

Klicka här för att komma till Studentkortet och ta del av erbjudanden >>

Sluss

Sluss (SLU:s samlade studentkårer) är ett samarbetsorgan för studentkårerna inom SLU. De har två anställda: ordförande och vice ordförande, som arbetar med studentinflytande på heltid.
Det är medlemskårerna som bestämmer vilka frågor som Sluss ska arbeta med och driva gentemot universitetet. Sluss beslutar gemensamt om vilka som ska vara studeranderepresentanter i allt från programutskott till studiesociala råd m.m. utifrån kårernas förslag. Lista över nuvarande studentrepresentanter finns på Sluss webbsida

Fakta:

Högskolelagens innehåller övergripande bestämmelser om studentkårer. Där framgår bl.a. att en studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom kårens verksamhetsområde (kap. 4 § 11). Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap (kap. 4 § 12). Se Högskolelagen i sin helhet.

Studentkårsförordningen (2009:769) innehåller bestämmelser om vem som utser representanter för studenterna.


Kontaktinformation