Fråga Sluss

Senast ändrad: 31 januari 2023
En grupp studenter sitt och pluggar i biblioteket, foto.

Här samlar vi vanliga frågor och svar som kan vara bra att ha koll på som student. Har du frågor som rör din utbildning eller din situation kring studentlivet?

Till vem ska jag vända mig om ett tentaresultat dröjer eller om jag har annat problem med en kurs?

Kursledningen har tre veckor på sig att rätta en tenta. Om det dröjer längre tid än så bör man i första hand vända sig till kursledningen eller prefekten på kursansvarig institution.

Jag vill engagera mig för studenterna. Hur gör jag? 

För att bli studiebevakare eller för att på annat sätt jobba för studenter måste du vara medlem i den kår som studiebevakar för din utbildning. Information om hur du blir kårmedlem hittar du på kårernas respektive hemsidor alternativt genom att göra ett besök till den kår som studiebevakar för din utbildning. Kårerna har lite olika sätt att organisera sin studiebevakning, hör med din egen kår vad du kan göra. Som invald på en befattning kan man sedan få förtroende att representera kåren i olika SLU-organ. I studentrepresentantlistan ser du alla organ på universitetet där studenter har rätt att sitta med och vilken kår som ansvarar för att fylla vilken post, kanske finns det en ledig plats som skulle passa just dig?

Vad kan Sluss göra för mig? 

Sluss samordnar SLU:s sju studentkårer. Både genom att föra vidare studenternas åsikter till den universitetsövergripande nivån och på andra sätt, t ex genom att samordna festverksamheten på kårerna så att de stora festerna inte ska krocka med varandra.

Vilka sitter i Sluss? 

Sluss styrelse utgörs av en representant från varje kårstyrelse. Dessutom är ordförande och vice ordförande två studenter som tagit studieuppehåll för att jobba med studiebevakning på heltid. Vilken SLU-student som helst kan söka till Sluss-presidiet, håll utkik efter utlysningar här på hemsidan!

Till vad går min kåravgift?

Kåravgiften går till utgifter som är direkt eller indirekt kopplade till studiebevakning. Din kåravgift betalar däremot inte för festverksamhet och dylikt.

Var kan jag hitta mina rättigheter och skyldigheter som student?

SLU har upprättat utbildningshandboken för utbildning på grund- och avancerad nivå där man kan hitta svar på de flesta frågor rörande rättigheter och skyldigheter. Regelsamlingen baseras i stort på Högskolelagen, högskoleförordningen och studentkårsförordningen som reglerar universitetets och studenternas rättigheter och skydigheter. 

Studie- och karriärvägledning

Har du frågor rörande studie- och karriärval kan du höra av dig till SLU:s studievägledning eller SLU Karriär 


Kontaktinformation

Sluss

E-post: sluss@slu.se
Telefon: 070-466 97 74
Adress: Sluss, Box 7088,750 07 Uppsala
Besöksadress: Birgittatorpet, Duhrevägen 5, Uppsala
Bankgiro: 5391-0709
Organisationsnummer: 817603-0586
Vid ekonomiska frågor, kontakta Sluss kassör: slusskassor@slu.se