Praktik utomlands

Senast ändrad: 09 augusti 2023
Bild på jordglob

Som student på SLU har du möjlighet att göra praktik utomlands inom ditt program eller om du läser fristående kurser. Det kan vara ett bra sätt att tillämpa dina kunskaper från utbildningen i arbetslivet samtidigt som du får utveckla dina språkkunskaper och bo i ett annat land.

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i ett EU-land. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete (kandidat- eller masteruppsats/ex-jobb). Praktiken ska ske på heltid minst 60 dagar som mest 360 dagar. Under den aktuella praktikperioden behöver du vara bosatt i landet där du utför din praktik.

Ansökan

Ansökan gör du senast två månader innan praktikkursen börjar. Sista ansökningsdagen under vårterminen är 31 maj och för höstterminen 1 december. 

Ansökan görs i databasen MoveON. I ansökningsportalen hittar du all information om hur du ansöker samt alla viktiga dokument för din praktikansökan. 

Checklistor

I menyerna nedan finns checklistor för vad som gäller vid olika typer av praktik. Även om det inte ingår praktik i din utbildning kan du skapa dig en internationell profil genom att göra praktik utomlands på egen hand.

Erasmus+ praktik inom ditt program

Praktiken ska genomföras i en sammanhängande period på ett företag, en organisation eller en institution. Praktiken ska vara på heltid och omfatta minst två och högst tolv månader och den måste kunna tillgodoräknas i dina studier vid SLU.

För att bli beviljad stipendiet ska du

 • vara registrerad och ha för avsikt att ta ut examen vid SLU
 • ansvara själv för att hitta en praktikplats som kursledaren godkänner
 • genomgå ett språktest före och efter din praktik
 • bo i praktiklandet under hela praktikperioden
 • inte ta emot andra stipendium från EU eller UHR under samma mobilitetsperiod
 • efter praktiken svara på en enkät och lämna in en praktikberättelse som andra studenter kan ta del av
 • lämna ett intyg från praktikplatsen på att du genomfört hela praktikperioden

Tänk på att du kan bli återbetalningsskyldig på hela eller delar av stipendiebeloppet om du inte följer ovanstående.

Checklista

 • Hitta en praktikplats i ett EU-land. Var ute i god tid!
 • Sök till praktikkursen på www.antagning.se
 • Praktiken ska vara godkänd av kursledare för praktikkursen.
 • Ansök om praktikstipendium via MoveON praktikportal
 • Tänk på att om dina praktikplaner på något sätt ändras, behöver du kontakta mobility@slu.se så snart som möjligt. Om din praktikperiod visar sig bli kortare än angivet eller på annat sätt ändras, kan du komma att behöva betala tillbaka hela, eller delar av ditt utbetalda stipendium. 

Praktik utanför ditt program

Först behöver du hitta en praktikplats i ett EU-land. Tänk på att du behöver vara ute i god tid, minst två månader innan du ska åka ska allt vara klart.

Praktiken ska genomföras i en sammanhängande period på ett företag, en organisation eller en institution. Praktiken ska vara på heltid och omfatta minst två och högst tolv månader.

För att bli beviljad stipendiet ska du:

 • Vara registrerad på SLU när du ansöker.
 • Ansvarar själv för att hitta en praktikplats.
 • Genomgå ett språktest före och efter din praktik.
 • Bo i praktiklandet under hela praktikperioden.
 • Inte ta emot andra stipendium från EU eller UHR under samma mobilitetsperiod.
 • Efter praktiken svara på en enkät och lämna in en praktikberättelse som andra studenter kan ta del av.
 • Lämna ett intyg från praktikplatsen på att du genomfört hela praktikperioden

Tänk på att du kan bli återbetalningsskyldig på hela eller delar av stipendiebeloppet om du inte följer ovanstående.

Checklista

 • Hitta en praktikplats i ett EU-land. Var ute i god tid!
 • Ansök om praktikstipendium via MoveON praktikportal. I ansökningsportalen hittar du all information om hur du ansöker samt alla viktiga dokument för din praktikansökan. 
 • Tänk på att om dina praktikplaner på något sätt ändras, behöver du kontakta mobility@slu.se så snart som möjligt. Om din praktikperiod visar sig bli kortare än angivet eller på annat sätt ändras, kan du komma att behöva betala tillbaka hela, eller delar av ditt utbetalda stipendium. 

Du som fått Erasmus+ praktikstipendium

När praktiken påbörjats måste du be praktikvärden fylla i blanketten
"Confirmation of start of internship" och ladda upp den i MoveON praktikportal

Under sista veckan av din praktik laddar du upp blanketten "Confirmation of end of internship" i MoveON praktikportal

Stipendiet ska användas till utgifter som resa, boende och andra kostnader du har under praktikperioden..

 • Du får cirka € 525/månad för praktik i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge och Österrike.
 • I länder med lägre levnadskostnader får du cirka € 465/månad. Det gäller Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckiska republiken, Tyskland, Turkiet och Ungern.

Frågor om stipendiet kan besvaras av mobilitet@slu.se.

 

Tips på praktikplatser

SLU:s karriärportal
Här lägger vi fortlöpande ut praktikplatser. 

Internship Brazil
Praktik i Brasilien.

International Asociation of Agriculture Student (IAAS) är en världsomfattande organisation som drivs av studenter. Organisationen förmedlar praktikplatser där du ofta får mat och husrum mot att du arbetar. 

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) är en internationell organisation vars mål är att underlätta för studerande inom främst högre teknisk utbildning att få internationell praktik samt att öka den internationella förståelsen mellan studenter från olika länder.

Praktikförmedlingen förmedlar meriterande praktikplatser och internships inom internationellt utvecklingsarbete.

AISEC är världens största studentorganisation med 70 000 medlemmar i hela världen. AIESEC finns 170 länder och på 2 400 universitet. AIESEC erbjuder dig som student möjlighet att få arbetslivserfarenhet genom internationella studentutbyten och praktik i andra länder.

Bli inspirerad

Läs Francesca Gallisais reseberättelse från sin praktik i Sern, Italien:

Läs Mascha Wendlers spännande reseberättelse från sin praktik på World Food Program i Berlin: