SLU:s organisation

Senast ändrad: 06 mars 2024

På denna och följande sidor finns allmän information om SLU:s organisation, särskilt för de organ som behandlar utbildnings- och studiesociala frågor. Här ges också ingångar till beslut och till andra viktiga dokument som SLU publicerar om sin verksamhet.

Vad gör SLU?

SLU består av fyra fakulteter, som i sig består av ett antal institutioner, centrumbildningar och projekt. Utbildningsfrågor behandlas på alla nivåer inom universitetets organisation.

Läs mer om utbildningsorganisationen inom SLU som arbetar med utbildnings- och studiesociala frågor. Ansvar och befogenheter för de olika organen finns i så kallade delegationsordningar. Där kan du läsa mer om vilket organ som ska bereda respektive besluta om olika frågor.

Vad gör studentkårerna?

Studentrepresentanter finns med i alla de utskott, råd och nämnder där utbildnings- och studiesociala frågor behandlas vid SLU. För varje utbildning finns det en studentkår som ansvarar för studiebevakningen. Läs mer om studentkårerna och deras arbete under rubriken Studentinflytande.


Kontaktinformation