Ansök om utbytesstudier

Senast ändrad: 23 november 2023

För att ditt utbyte ska bli så bra som möjligt krävs en del förarbete. Här hittar du information om behörighet, vilka språkkunskaper som krävs, och hur det fungerar med ansökan.

Utbytesstudier höstterminen 2024 och vårterminen 2025

Ansökningsomgången för utbytesstudier till höstterminen 2024 och vårterminen 2025 är nu stängd. Sena ansökningar mottages ej. Nästa ansökningsomgång för utbytesstudier under vårterminen 2025 (resterande utbytesplatser) är 1-31 maj 2024. 

Ansökningsinstruktioner och detaljerad information om hur ansökningsprocessen går till finns i portalen. Kom ihåg att läsa instruktionerna innan du fortsätter med din ansökan. 

 

Behörighet

För att du ska vara behörig att söka utbytesstudier vid SLU krävs att du:

  • har studerat vid SLU i minst ett år på heltid innan du börjar utbytesstudierna.
  • har klarat minst klarat 75 % av de kurser du registrerat dig på. Om du har haft studieuppehåll ska uppehållet vara registrerat i Ladok.
  • kan tillgodoräkna dina utbytesstudier i din examen från SLU. Du ska ha fått ditt val av kurser i utlandet godkänt i förväg av din programstudierektor eller motsvarande.
  • har så goda språkkunskaper att du kan bedriva universitetsstudier på det aktuella språket. Läs mer om det längre ned under språkkunskaper.
  • gör två språktest, ett före utbytet och ett i samband med utbytets avslut (gäller enbart Erasmusutbyte).

Språkkunskaper

SLU:s erfarenhet är att svenska studenter normalt sett klarar studier på engelska utan några större svårigheter. Alla utbytesstudenter får ett dokument från Mobility team som intygar att nivån på engelskkunskaperna är motsvarande engelska B, vilka kan skickas med ansökan till värduniversitetet. Vissa universitet kräver därför inga språktest medan andra gör det.

För att ansöka om utbytesstudier där undervisningsspråket är annat än engelska måste du i din ansökan bifoga intyg på språkkunskaper inom aktuellt språk. Om du är intresserad av att läsa i Spanien, Frankrike, Italien eller Chile kan du räkna med att den största delen av undervisningen sker på det inhemska språket. Fundera på om du behöver ta någon extra språkkurs antingen innan du åker eller i samband med vistelsen vid det utländska universitetet. Ett bra sätt att öva på språket innan du åker är att umgås med de utbytesstudenter som läser på SLU.

Ansökan

Ansökan är öppen sex veckor före sista ansökningsdag. Du ansöker genom att fylla i ett formulär som finns tillgängligt här under ansökningsperioden. 

I din ansökan kan du välja upp till fyra olika utbytesalternativ. Det är viktigt att alla alternativ erbjuder kurser inom ditt område och på rätt nivå. Du ansvarar själv för att efterforska vilka partneruniversitet som är lämpliga för dina studier. I ansökan ska du ge exempel på kurser som du är intresserad av att läsa, på var och ett av universiteten. 

I din ansökan ska du ladda upp följande dokument:

  • Foto - valbart.
  • Intyg på dina språkkunskaper om du ska studera på annat språk än på engelska

Du får också motivera varför du vill studera utomlands genom att svara på några frågor. Skriv kortfattat på svenska eller engelska på det språk som känns bekvämt.

Formuläret fungerar bäst i webbläsaren Mozilla Firefox. Du måste använda din student-epostadress när du fyller i formuläret. Ansökan kan inte kompletteras efter att du skickat iväg den!

Vad händer efter att du skickat iväg din ansökan?

Processen med att handlägga din ansökan påbörjas direkt efter sista ansökningsdag. Vi hör av oss om kompletteringar behövs.

Urval

Vi bedömer inte din ansökan efter vilka betyg du fått på kurser eller om du har varit aktiv i kåren. Vi går helt och hållet på innehållet i din ansökan. Det är också avgörande att du sökt kurser som du kan tillgodoräkna dig i din examen vid SLU. Se till att ha ett samtal med din programstudierektor i förväg för att diskutera dina studieplaner under ditt utbyte.

Nominering

Nominering av SLU:s utbytesplatser görs av internationella handläggare vid utbildningsavdelningen på SLU. Det är dock alltid det mottagande universitetet som bestämmer om du antas eller inte. Det är dock ytterst ovanligt att en nominerad student inte blir antagen.

När beslut har fattats om vilka studenter som ska nomineras till utbyte informeras alla studenterna via e-post. Det gäller även dig som inte fått någon utbytesplats.

Om du accepterar nomineringen kommer du att bli kallad till ett möte där du får information om hur du ska gå vidare med ansökan till det utländska universitetet.

 


Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se