Ansök om utbytesstudier

Senast ändrad: 29 april 2024

För att ditt utbyte ska bli så bra som möjligt krävs en del förarbete. Här hittar du information om behörighet, vilka språkkunskaper som krävs, och hur det fungerar med ansökan.

Utbytesstudier vårterminen 2025

Nästa ansökningsomgång för utbytesstudier under vårterminen 2025 (resterande utbytesplatser) är 1-31 maj 2024. 

Ansökningsinstruktioner och detaljerad information om hur ansökningsprocessen går till finns i portalen. Kom ihåg att läsa instruktionerna innan du fortsätter med din ansökan. 

Se listan på tillgängliga platser till vårterminen 2025

Kom ihåg att läsa informationen om varje universitet i MoveOn SLU´s partner universities (moveon4.de)

 

Behörighet

Grundläggande behörighet

För att du ska vara behörig till utbytesstudier vid SLU krävs att du:

  • har studerat vid SLU i minst ett år på heltid innan du börjar utbytesstudierna, eller är antagen till ett masterprogram vid SLU*.
  • har klarat minst klarat 75 % av de kurser du registrerat dig på.
  • är registrerad på fulltidsstudier vid SLU vid ansökningstillfället. Om du har studieuppehåll ska uppehållet vara registrerat i Ladok.
  • kan tillgodoräkna dina utbytesstudier i din examen från SLU. Du ska ha fått en bedömning av ditt val av kurser utomlands i förväg av din programstudierektor eller motsvarande.
  • har så goda språkkunskaper att du kan bedriva universitetsstudier på det aktuella språket. Läs mer om det längre ned under språkkunskaper.

*I de fall du är antagen till ett kandidatprogram men vill ansöka om utbytesstudier till ett masterprogram som du ännu inte är antagen till, kan du ansöka om att åka på utbytesstudier tidigast till vårterminen under masterprogrammets första år (och bli villkorligt antagen till en utbytesplats). Rekommenderat är att åka utomlands under andra året. 

 

Språkkunskaper

SLU:s erfarenhet är att svenska studenter normalt sett klarar studier på engelska utan några större svårigheter. Alla utbytesstudenter får ett dokument från Mobility team som intygar att nivån på engelskkunskaperna är motsvarande engelska B, vilka kan skickas med ansökan till värduniversitetet. Vissa universitet kräver därför inga språktest medan andra gör det.

För att ansöka om utbytesstudier där undervisningsspråket är annat än engelska måste du i din ansökan bifoga intyg på språkkunskaper inom aktuellt språk. Om du är intresserad av att läsa i Spanien, Frankrike, Italien eller Chile kan du räkna med att den största delen av undervisningen sker på det inhemska språket. Fundera på om du behöver ta någon extra språkkurs antingen innan du åker eller i samband med vistelsen vid det utländska universitetet. Ett bra sätt att öva på språket innan du åker är att umgås med de utbytesstudenter som läser på SLU.

Ansökan

Du ansöker i databasen MoveON, som finns tillgängligt på den här sidan under ansökningsperioden. 

I din ansökan kan du välja upp till fyra olika utbytesalternativ. Det är viktigt att alla alternativ erbjuder kurser inom ditt område och på rätt nivå. Du ansvarar själv för att efterforska vilka partneruniversitet som är lämpliga för dina studier. I ansökan ska du ge exempel på kurser som du är intresserad av att läsa, på var och ett av universiteten. 

I din ansökan ska du ladda upp följande dokument:

  • Foto - valbart.
  • Intyg på dina språkkunskaper om du ska studera på annat språk än på engelska. Om du ansöker till Storbritanninen eller Australien behöver du ladda upp intyg på dina kunskaper i engelska. 

Du får också motivera varför du vill studera utomlands genom att svara på några frågor. Skriv kortfattat på svenska eller engelska på det språk som känns bekvämt.

Formuläret fungerar bäst i webbläsaren Mozilla Firefox. Du måste använda din student-epostadress när du fyller i formuläret. Ansökan kan inte kompletteras efter att du skickat in den!

Mer dataljerad information hittar du i databasen MoveON, i samband med att du fyller i din ansökan. 

Urval och nominering

Processen med att handlägga din ansökan påbörjas direkt efter sista ansökningsdag. Vi hör av oss om kompletteringar behövs.

Urval

Vi bedömer inte din ansökan efter vilka betyg du fått på kurser. Vi går helt och hållet på innehållet i din ansökan. Tänk på att motiveringen till dina val är avgörande, bland annat din akademiska och personliga motivering med att åka på utbytesstudier. Det är också viktigt att du söker kurser som du kan tillgodoräkna dig i din examen vid SLU. Se till att ha ett samtal med din programstudierektor i förväg för att diskutera dina studieplaner under ditt utbyte.

Nominering

Nominering av SLU:s utbytesplatser görs av internationella handläggare vid utbildningsavdelningen på SLU. Det är dock alltid det mottagande universitetet som bestämmer om du antas eller inte. Det är dock ytterst ovanligt att en nominerad student inte blir antagen.

När beslut har fattats om vilka studenter som ska nomineras till utbyte informeras alla studenterna via e-post. Det gäller även dig som inte fått någon utbytesplats.

Om du accepterar nomineringen kommer du att bli kallad till ett möte där du får information om hur du ska gå vidare med ansökan till det utländska universitetet.

 


Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se