Ansök om utbytesstudier

Senast ändrad: 26 augusti 2022

För att ditt utbyte ska bli så bra som möjligt krävs en del förarbete. Här hittar du information om behörighet, vilka språkkunskaper som krävs, och hur det fungerar med ansökan.

Utbytesstudier under höstterminen 2023 samt vårterminen 2024

Ansökningsperioden för utbytesstudier under höstterminen 2023 samt vårterminen 2024 kommer vara öppen mellan 1 november - 12 december 2022.

Ansökningsinstruktioner och detaljerad information om hur ansökningsprocessen går till finns i portalen som du kommer till genom att klicka på knappen som publiceras här ovan under aktuell ansökningsperiod. Kom ihåg att läsa instruktionerna innan du fortsätter med din ansökan!

Behörighet

För att du ska vara behörig att söka utbytesstudier vid SLU krävs att du:

  • har studerat vid SLU i minst ett år på heltid innan du börjar utbytesstudierna.
  • har klarat minst klarat 75 % av de kurser du registrerat dig på. Om du har haft studieuppehåll ska uppehållet vara registrerat i Ladok.
  • kan tillgodoräkna dina utbytesstudier i din examen från SLU. Du ska ha fått ditt val av kurser i utlandet godkänt i förväg av din programstudierektor eller motsvarande.
  • har så goda språkkunskaper att du kan bedriva universitetsstudier på det aktuella språket. Läs mer om det längre ned under språkkunskaper.
  • gör två språktest, ett före utbytet och ett i samband med utbytets avslut (gäller enbart Erasmusutbyte).

Språkkunskaper

SLU:s erfarenhet är att svenska studenter normalt sett klarar studier på engelska utan några större svårigheter. Alla utbytesstudenter får ett dokument från Mobility team som intygar att nivån på engelskkunskaperna är motsvarande engelska B, vilka kan skickas med ansökan till värduniversitetet. Vissa universitet kräver därför inga språktest medan andra gör det.

För att ansöka om utbytesstudier där undervisningsspråket är annat än engelska måste du i din ansökan bifoga intyg på språkkunskaper inom aktuellt språk. Om du är intresserad av att läsa i Spanien, Frankrike, Italien eller Chile kan du räkna med att den största delen av undervisningen sker på det inhemska språket. Fundera på om du behöver ta någon extra språkkurs antingen innan du åker eller i samband med vistelsen vid det utländska universitetet. Ett bra sätt att öva på språket innan du åker är att umgås med de utbytesstudenter som läser på SLU.

Ansökan

Ansökan är öppen sex veckor före sista ansökningsdag. Du ansöker genom att fylla i ett formulär som finns tillgängligt här under ansökningsperioden. 

I din ansökan kan du välja upp till tre olika utbytesalternativ. Det är viktigt att alla alternativ erbjuder kurser inom ditt område och på rätt nivå. Du ansvarar själv för att efterforska vilka partneruniversitet som är lämpliga för dina studier. I ansökan ska du ge exempel på kurser som du är intresserad av att läsa, på var och ett av universiteten. 

I din ansökan ska du ladda upp följande dokument:

  • Foto - valbart.
  • Intyg på dina språkkunskaper om du ska studera på annat språk än på engelska

Du får också motivera varför du vill studera utomlands genom att svara på några frågor. Skriv kortfattat på svenska eller engelska på det språk som känns bekvämt.

Formuläret fungerar bäst i webbläsaren Mozilla Firefox. Du måste använda din student-epostadress när du fyller i formuläret. Ansökan kan inte kompletteras efter att du skickat iväg den!

Vad händer efter att du skickat iväg din ansökan?

Processen med att handlägga din ansökan påbörjas direkt efter sista ansökningsdag. Vi hör av oss om kompletteringar behövs.

Urval

Vi bedömer inte din ansökan efter vilka betyg du fått på kurser eller om du har varit aktiv i kåren. Vi går helt och hållet på innehållet i din ansökan. Det är också avgörande att du sökt kurser som du kan tillgodoräkna dig i din examen vid SLU. Se till att ha ett samtal med din programstudierektor i förväg för att diskutera dina studieplaner under ditt utbyte.

Nominering

Nominering av SLU:s utbytesplatser görs av internationella handläggare vid utbildningsavdelningen på SLU. Det är dock alltid det mottagande universitetet som bestämmer om du antas eller inte. Det är dock ytterst ovanligt att en nominerad student inte blir antagen.

När beslut har fattats om vilka studenter som ska nomineras till utbyte informeras alla studenterna via e-post. Det gäller även dig som inte fått någon utbytesplats.

Om du accepterar nomineringen kommer du att bli kallad till ett möte där du får information om hur du ska gå vidare med ansökan till det utländska universitetet.

 

Checklista inför utbytesstudier

Du kan förbereda dig för ansökan till utbytesstudier genom att titta på vår checklista som guidar dig genom alla viktiga steg inför dina utlandsstudier.

Checklista

Utbytesstudier något för mig?

Om du behöver stöd i dina funderingar kring utbytesstudier och vad det kan innebära för dig och dina studier så är du alltid välkommen att prata med en studie- och karriärvägledare: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/studievagledning/

När kan jag åka?

Oftast passar det bäst att åka på utbytesstudier under en period i programmet då man läser valbara kurser. Kontakta gärna programstudierektor för ditt program om du vill vara säker på när det passar bäst att åka i just ditt program. Du hittar kontaktinfo till din programstudierektor via programsidan på studentwebben: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/

Vart kan jag åka?

Välj ut minst tre partneruniversitet där du skulle vilja läsa. Tänk på att dessa tre universitet ska ge kurser inom relevanta ämnesområden för din examen. Rangordna dina tre alternativ. Du ser vilka partneruniversitet du kan välja mellan i vår databas: https://slu.moveon4.de/publisher/2/eng

Hitta kurser?

Nu är det dags att söka fram och föreslå relevanta kurser som du skulle vilja läsa under dina utbytesstudier. Kurserna som du läser under dina utbytesstudier ska kunna tillgodoräknas i din examen. Att hitta kurskataloger, kursbeskrivningar och akademiska kalendarier på olika universitets hemsidor kan vara lite knepigt men se letandet som en möjlighet att lära känna universiteten lite bättre medan du surfar runt och letar information på deras hemsidor. Tänk också på att universiteten kan ha annorlunda terminologi än vi har.

Gör så här för att hitta informationen lättare:

1. Välj engelska som hemsidans språk.

2. Använd sökmotorn på hemsidor och prova att söka på nyckelord så som: ”exchange studies”, ”international student”, ”prospective student” ”international office”, ”course catalogue”, ”syllabus”, ”academic calender”, ”module”(som kurer ibland kallas)

Du kan också alltid vända dig till internationella handläggare på SLU om du inte kan hittar någon kurskatalog https://student.slu.se/studier/studera-utomlands/kontakta-oss/

Stäm av med programstudierektor

När du har valt ut kurser så är det dags att träffa din programstudierektor för att diskutera dina kursval och få en uppfattning om du kan tillgodoräkna dig kurserna i din examen när du kommer tillbaka.

Kom ihåg att också fundera på vilka kurser du vill läsa när du kommer hem från utbytet och kontrollerar så att du kommer att uppfylla förkunskapskraven till dessa.

Du hittar kontaktinfo till din programstudierektor via programsidan på studentwebben: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/

Ansök senast 12 december

Påbörja din ansökan i god tid och använd alltid din SLU student-mejl som inloggning. Det är viktigt att du tar dig tid att besvara alla frågor ordentligt. Om du vill kan du påbörja ansökan, spara det du har fyllt i, och återkomma senare.

För de flesta partneruniversitet gäller att du kan byta termin för utbytesstudier även efter du har lämnat in din ansökan.

Kontakta gärna de internationella handläggarna om du har frågor kring ansökan: https://student.slu.se/studier/studera-utomlands/kontakta-oss/

 

 


Kontaktinformation

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se