Jump to main content

Hello SLU student!

Disruptions and support (in Swedish only)

 • IDIS adminportal 12/8/2023 8:30:28 AM

  Beskrivning: Tjänsten IDIS adminportal är inte tillgänglig. Felsökning pågår. Ärendestatus: Aktiv Ort: Samtliga System: IDIS Planerat: Nej Påbörjas: 2023-12-08 08:00 Akut: 3 Åtgärd: Felsökning pågår Status: Oplanerad

 • EduSign 12/8/2023 8:08:24 AM

  Beskrivning: Tjänsten EduSign har en störning. Det är när man klickar för att välja filer att ladda upp och signera som man får ett felmeddelande "edusign.sunet.se kan inte öppna den här mappen eftersom den innehåller systemfiler." Om du istället drar och släpper samma fil/er i rutan fungerar det normalt. En annan workaround är att först spara filerna i en lokal mapp tex c:\temp och därifrån ladda upp filerna. Ärendestatus: Aktiv Ort: Samtliga System: EduSign Planerat: Nej Påbörjas: 2023-12-06 08:00 Akut: 2 Åtgärd: Felsökning pågår Status: Oplanerad

 • Underhållsarbete i telefoniväxeln 11/12 kl 21-22 12/7/2023 1:05:26 PM

  Beskrivning: Måndagen den 11/12 mellan kl 21-22 utförs underhållsarbete i växeln. Ärendestatus: Aktiv Ort: Samtliga System: Telefoni Planerat: Ja Påbörjas: 2023-12-07 14:00 Beräknas avhjälpt: 2023-12-11 22:00 Akut: 3 Status: Planerad

 • VPN och Verksam 12/1/2023 2:12:12 PM

  Beskrivning: Vissa som har Verksamkonton vid SLU kan inte logga in på VPN-servrarna. Felsökning pågår. Ärendestatus: Aktiv Kommentarer: Felet är avhjälpt. Om du fortfarande har problem med att logga in på VPN-servrar kontaktar du Servicedesk för vidare felsökning. Ort: Samtliga Planerat: Nej Påbörjas: 2023-12-01 08:00 Akut: 1 Status: Oplanerad Avslutat den:: 2023-12-06 10:00

Student news

International student barometer 2023

How would you rate the experience here at SLU? Join the world’s largest student experience survey – add your voice, and improve the current experience. All international students at SLU will receive an email to their SLU student email addresses to answer it. Last day to answer the survey is 10 December.

Student events

My desktop

When you log in to My desktop you can access SLU applications and your stored documents on the university servers from your own computer or smartphone. You find the service in the menu "log in to my study systems".

Jobs, degree projects, internships and scholarships

Loading…