Beställ ett underskrivet studieintyg

Senast ändrad: 02 april 2019

Genom att fylla i formuläret nedan kan du beställa ett påskriviet resultatintyg och/eller registreringsintyg.

Olika intyg
  • Resultatintyg innehåller alla dina avklarade kurser och eventuell examen.
  • Registreringsintyg visar vilka kurser du är eller har varit registrerad på, för de valda terminerna.
Vilken typ av intyg vill du ha?
Språk på intyget/en
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data