Maxa din jobbansökan

Senast ändrad: 28 april 2023

Syftet med CV och ansökningsbrev är att väcka intresse så att du tar dig vidare till anställningsintervjun. En väl genomarbetad ansökan ökar dina chanser att få jobbet. Kom igång med att skriva din jobbansökan genom att först samla på dig mera information.

Börja med en kompetenskartläggning

Innan du sätter igång med själva skrivandet måste du veta en hel del om dig själv och din kompetens. Vilka kunskaper och erfarenheter har du som en arbetsgivare skulle vara intresserad av? Vilka är dina personliga egenskaper? Och framför allt fundera på varför vill du söka tjänsten?

Gör research om företaget och branschen

Ta reda på så mycket du kan genom att till exempel läsa företagets webbsidor, årsredovisningar, visioner och planer så att du kan bilda dig en uppfattning om vad det är för arbetsgivare du söker dig till. Utifrån den information som kommer fram kan du bättre ta ställning till om din kompetens, dina behov och det du vill bidra med kommer att tillgodoses hos den potentiella arbetsgivaren.

Läs annonsen noga

Om du söker jobb utifrån en annons så analysera noga det som står. Förutom själva arbetsbeskrivningen så försök att ta reda på: vilken utbildning/kunskap ska jag ha för att klara arbetsuppgifterna? Vilka erfarenheter och meriter önskas? Vilka egenskaper krävs? Vilka färdigheter och förmågor behöver jag för jobbet?

Ta reda på vilka ansökningshandlingar som ska in och hur de skall skickas

En ansökan förväntas oftast innehålla ett CV och ett ansökningsbrev. Mycket sällan kan det stå att meritförteckning önskas. Skillnaden på ett CV och meritförteckning är att ett CV är lite fylligare och kan innehålla information om t.ex. fritidsintressen, personlighet och dina målsättningar med karriären. En meritförteckning är en kort förteckning av erfarenheter, utbildning, språk och datakunskaper.

 

Hur du skriver ett CV

CV innehåller mer än bara en meritförteckning, det är en sammanfattning av vad du hittills gjort i ditt liv. Har du en gång skrivit ett välformulerat CV går det fort att uppdatera och anpassa efter tjänsten du söker.

Tänk på!

 • Ett CV ska vara lätt att läsa och bör max vara 2 A4-sidor.
 • CV:t ska vara 100% grammatiskt korrekt och rättstavat. Be någon läsa igenom om du är osäker på stavning eller formuleringar.
 • Var kort och koncis i dina beskrivningar.
 • De viktigaste kunskaperna och erfarenheterna presenterar du först.
 • Matcha ditt CV mot det arbete du söker.

 

Åsikterna går isär när det gäller upplägg och layout av CV men det finns vissa generella regler om vad som ska finnas med. På nätet finns tips på struktur och mallar för olika slags CV, kolla till exempel på rekryteringsföretagens och fackföreningarnas webbsidor. 

Uppgifter som ska vara med i ett CV

Person- och kontaktuppgifter

Namn, telefon och e-post ska finnas med på alla sidor. Du väljer om du vill ta med din adress och LinkedIn-profil.

Målsättning

Målsättningen bör vara inriktad mot det aktuella jobbet du söker och även innehålla ditt framtida och långsiktiga karriärmål.

(Kompetens)Profil

Denna rubrik kan med fördel slås samman med rubriken ”Målsättning” ovan. Syftet är att ge en kort och intresseväckande beskrivning av dig med en sammanfattning av de egenskaper och kunskaper som du vill lyfta fram. Den ska visa arbetsgivaren att du är rätt person för jobbet.

Följande rubriker bör skrivas med god struktur och i punktform.

Utbildning 

År, datum - Utbildning, universitet/kurs, ort, antal poäng

Kort beskrivning av utbildningen (relevant för den tjänst du söker)

Börja med det senaste du gjorde!

Arbetslivserfarenhet

År, datum - Tjänst, företag, ort, typ av tjänst (heltid, deltid, timanställd)

Kort beskrivning av tjänsten och arbetsuppgifter (relevant för den tjänst du söker)

Ange de anställningar du haft som är relevanta för den specifika tjänsten. Du börjar alltid med den senaste du hade och skriver dem i kronologisk ordning. Beskriv kort dina arbetsuppgifter/ansvarsområden och vilka färdigheter du fått av erfarenheterna på arbetsplatsen

Är det ett för andra okända företag kan du ge en kort beskrivning av dess verksamhet.

Språk & Datorkunskaper

 • Ange de språkkunskaper du behärskar och på vilken nivå, t.ex. baskunskaper, mycket goda, flytande och modersmål.
 • Var så specifik som möjligt vid beskrivning av datorkunskaper. Exempel: Excel 2010 - mycket goda kunskaper och erfarenhet att skapa egna kalkyler.

Ideella engagemang

Skriv det som kan vara relevant för arbetsgivaren att veta. Beskriv kort dina uppdrag samt vilka färdigheter du fått av dessa erfarenheter.

Exempel:

 • engagemang i studentkåren
 • Idrottsföreningen
 • Värnplikten
 • vistats en längre tid utomlands

Övrig information 

Uppge t.ex. körkort osv.

Referenser 

Var rädd om dina referenser! Lämna inte ut dina referenser i ditt CV, skriv istället att referenser finns och lämnas ut på begäran.

Förslag på övriga rubriker

Om det är några erfarenheter som du speciellt vill lyfta fram kan man lägga till rubriker som t.ex. "Ledarerfarenhet", "Utlandserfarenhet" eller "Företroendeuppdrag". Tänk på att anpassa efter tjänsten du söker och vad som efterfrågas i annonsen.

Exempel på uppgifter som INTE ska vara med i ett CV

 • Dina gymnasiebetyg
 • De fyra sista siffrorna i ditt personnummer
 • Religion
 • Medborgarskap
 • Löneanspråk 

Hur du skriver ett ansökningsbrev

Ditt ansökningsbrev ska komplettera ditt CV och skapa ett intresse runt dig som person. När arbetsgivarna läst ditt ansökningsbrev ska de kunna se dig framför sig i den aktuella rollen du söker. Fokusera på vad du kan tillföra företaget och berätta hur du kan  använda dina kompetenser och dina erfarenheter i ett framtida jobb.

Två frågor att besvara

Det är främst svaren på två frågor som ska bygga upp innehållet i ditt ansökningsbrev:

 1. Varför ska företaget anställa just dig?
 2. Varför vill du ha just det jobbet?

Formalia

 • mottagarens adress till höger
 • dagens datum samt kontaktuppgifter till dig i sidhuvudet
 • tydlig och intresseväckande rubrik
 • använd inte rubriken ”Personligt brev”
 • max 1 sida
 • grammatiskt korrekt!

Förslag på disposition och innehåll

Inledning

Här gäller det att väcka intresse hos arbetsgivaren. Det är här du ska formulera varför just du är rätt person för tjänsten. Gå tillbaks till ditt CV och se vilka meriter du tagit upp där. Nu har du chansen att fördjupa och komplettera dessa och på samma gång koppla ihop de två dokumenten. Tänk på att matcha din arbetsansökan med den tjänst du söker.

Stycken

 • Tänk på att ha en röd tråd igenom hela texten. Fokusera på ett fåtal egenskaper och kompetenser som du tror kan gynna dig i den tjänst du söker.
 • Ge exempel på situationer där du använder dessa egenskaper och kompetenser.
 • Gör så att din ansökan sticker ut bland alla 100-tals ansökande.
 • Det är viktigt att du inte glömmer att besvara varför du vill ha jobbet. Tänk på att inte bli för långrandig, spara lite till intervjun.

Avslutning

 • En stark avslutning är viktigt! Sammanfatta kort varför just Du är bäst lämpad till tjänsten.
 • Avsluta med en positiv ton genom att exempelvis skriva att du ser fram emot att träffas personligen eller återkoppla till början av brevet där du beskrev varför du vill ha jobbet.
 • Använd aldrig förkortningen ”MVH” utan skriv ut ”Med vänliga hälsningar”.
 • Skriv gärna under din ansökan som du sedan postar eller scannar och mailar.

Innan du skickar in låt flera personer granska dina handlingar och be om feedback!

Att tänka på när det är dags att skicka in

 1. Kontrollera att stavning och grammatik är felfri.
 2. Följ noga instruktionerna som företaget anger gällande ansökningsförfarandet och kontrollera alla uppgifter som till exempel att ansökan är ställd till rätt person och företag.
 3. Om du ansöker via e-post bifoga ditt personliga brev och CV som ett dokument.
 4. Tänk på vad du döper den bifogade filen till. Du är antagligen inte ensam om att söka och det är bra om arbetsgivaren snabbt ser vems ansökan det är.
 5. Om du skickar in dina ansökningshandlingar elektroniskt, skicka dem som pdf-filer så att formatet på dina dokument inte förändras när mottagaren öppnar dem på sin dator.
 6. Bifoga inte alla dina betyg (om det inte efterfrågas)

 

CV-vägledning

Studie- och karriärvägledare från SLU ger dig återkoppling och kommer med rekommendationer på hur du kan förbättra din jobbansökan. Du kan få CV vägledning både på svenska och/eller engelska. 

Klicka på länken för att boka ett möte med en vägledare: Boka möte

Du kan välja att träffas på plats eller digitalt via Zoom. Tänk på att vara ute i god tid om du har en deadline för när din jobbansökan ska vara inne.

En väl genomarbetad ansökan ökar dina chanser att få jobbet.