Börja forska

Senast ändrad: 23 november 2022

Är du intresserad av ett ämne och vill fördjupa dig i det? Då kanske du ska bli forskare.

Vad är en forskarutbildning?

En forskarutbildning är en 4 år lång utbildning som avslutas med en doktorsexamen. Det finns även en kortare forskarutbildning som är 2-årig och avslutas med en licentiatexamen. En licentiatexamen omfattar 160 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng ska utgöras av en vetenskaplig uppsats. En doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav själva avhandlingen utgör minst 120 högskolepoäng. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige.

För att få börja en forskarutbildning krävs att du har en akademisk examen och den särskilda behörighet som krävs. Utbildningen måste också vara finansierad. De ekonomiska villkoren för doktorander ser väldigt olika ut. Det tryggaste sättet att bedriva forskarstudier är genom anställning som doktorand men det förekommer också andra typer av finansiering:

  • Annan anställning inom högskolan
  • Förvärvsarbete med viss tid avsatt för forskarutbildning,
  • Stipendium
  • Annan extern finansiering

Har du funderingar på att börja doktorera så har Universitets- och högskolerådet sammanställt en handbok som riktar sig till dig som funderar på att börja doktorera eller till dig som redan påbörjat dina forskarstudier. Den innehåller information om dina rättigheter, skyldigheter och de villkor som gäller under forskarstudier. Du hittar även en mängd praktiska tips och råd. Här hittar du Doktorandhandboken 

Vägen till en doktorandtjänst

Du söker din doktorandtjänst direkt till den institution där du vill studera. Om det är flera behöriga sökande till en tjänst görs en rangordning som baseras på den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Det innebär att man granskar och bedömer dina tidigare studieprestationer som till exempel ditt examensarbete.

Tips!

  • Knyt kontakter inom det ämnesområde du är intresserad av att doktorera inom.
  • Håll utkik efter doktorandtjänster på SLU:s hemsida
  • Intressant information om forskning och forskarutbildning hittar du på http://www.forskning.se/

Läs mer om forskarutbildning vid SLU


Kontaktinformation