Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, för antagna fr.o.m. 2017

Publicerad: 27 juni 2019
landskapsarkitekt-ultuna1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala och är antagen fr.o.m. 2017.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Ramschema och kurser för årskurs 1 hittar du under rubriken ramschema nedan. För att se ramschema och kurser för programmets alla fem år se denna länk.

Välkomstbrev 2019

Grattis till din plats på landskapsarkitektprogrammet i Uppsala! Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst.

Utbildningen börjar måndagen den 2 september kl 9:45 med gemensamt välkomnande i Aulan i Undervisningshuset, Ultuna. Du hittar även information för nya studenter här på Ny student och hur man hittar till Campus Ultuna.

Efter välkomnandet så är det programvis upprop och information som startar kl 11.15 i sal K i Undervisningshuset, Ultuna.

Om du inte kan närvara på uppropsdagen måste du meddela det per mejl till SLU:s antagningsavdelning: antagning@slu.se senast kl 08:00 den 2 september.

Första terminen startar med en introduktionskurs som ger dig en inblick i landskapsarkitektyrket men också grundkunskaper i geologi och hydrologi. Vidare läser du kurser där du börjar arbeta på ritsal med olika övningsuppgifter.

Du har fem spännande, utmanande och roliga år framför dig. Som student står du i centrum för vårt arbete men du har ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt lärande. En stor del av undervisning sker på avdelningen för landskapsarkitektur som är underordnad institutionen för stad och land. På vår arkitektutbildning sker mycket av undervisningen i studioform där du ensam eller i grupp arbetar med att ta fram förslag på planer eller lösningar för olika typer av utemiljöer i olika skala.

Första året är förlängt beroende på växtsäsongen på försommaren. Höstterminen startar 2/9-2019 och den sista kursen, i floristik, på våren/sommaren, slutar 30/6-2020. När du ansöker om studiemedel till CSN för årskurs 1 är det bra att söka studiemedel för hela läsåret på en gång, det vill säga 65 högskolepoäng (30 hp +35 hp).

I årskurs två läser du 30 hp på höstterminen och 25 hp på vårterminen, dvs har en 5 hp kortare vårtermin än normalt. Det tredje året är 30 + 30 hp. Tillsammans blir de tre första åren 180 hp. Alla kurser de tre första åren är obligatoriska. De två sista åren läser ni 60 hp per år.

På kurshemsidan hittar du information för den första kursen LK0292 Introduktion till landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi och de första veckornas studier. Inför kursstart kommer du att behöva kläder för utevistelse samt en del ritmaterial.

Om du har frågor till en student som går landskapsarkitektprogrammet Uppsala så kan du kontakta Vide Carlén, Videcarlen@gmail.com

Varmt välkommen till SLU och landskapsarkitektprogrammet, Uppsala

Malin Eriksson och Maria Wisselgren, programstudierektorer

Antagning senare del av landskapsarkitektprogrammet

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Om du har läst hela åk 1-3 på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp kan du ansöka till senare del i Ultuna. Tidigare i programmet fungerar det tyvärr inte, då programmen är olika uppbyggda.

Inför höstterminen 2019 finns följande antal platser lediga på landskapsarkitektprogrammet i Ultuna:

  • Åk 2: 1 plats
  • Åk 3: 4 platser
  • Åk 4: 8 platser
  • Åk 5: 6 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

 

Information från SOL

Välkommen som student vid institutionen för stad och land, SOL!

Här finns information som är viktig för dig som studerar vid institutionen. Om det är något som du tycker saknas här, tala gärna om det för oss genom att kontakta sidansvarig!

Självständigt arbete

Under utbildningen på landskapsarkitektprogrammet Ultuna kommer du att göra två självständiga arbeten (examensarbeten) - ett kandidatarbete på grundnivå och ett masterarbete på avancerad nivå. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges.

Kandidatarbete

Kandidatarbetet är på 15 hp (grundnivå, G2E) och kan göras i ämnet landskapsarkitektur. Efter att du genomfört kandidatarbetet kan du ta ut en kandidatexamen.

Mer information om kursen finns i kursplanen och på kurshemsidan.

Aktuella kursplan och kurshemsida

» Projekt i landskapsarkitektur 15 hp

Kursledare

Ulla Myhr, institutionen för stad och land


Masterarbete

Masterarbetet är på 30 hp (avancerad nivå, A2E) och kan göras i ämnet landskapsarkitektur. Efter att du genomfört masterarbetet kan du ta ut en masterexamen och en yrkesexamen.

Mer information om kursen finns i kursplanen och på kurshemsidan.

Aktuella kursplan och kurshemsida

» Självständigt arbete i landskapsarkitektur 30 hp

Kursledare

Madeleine Granvik, institutionen för stad och land

» SLU-bibliotekets Sök- och skrivguide

» Generell information om självständiga arbeten vid SLU

» Ansöka om examen


Publicerade studentarbeten i Epsilon

Alla godkända självständiga arbeten publiceras sedan 2008 digitalt i SLU:s elektroniska arkiv, men även flertalet arbeten från 2006 och 2007 finns där. Sök efter publicerade studentarbeten här. Äldre arbeten kan lånas på SLU-biblioteket.

» Publicerade kandidatarbeten vid institutionen för stad och land
» Publicerade masterarbeten vid institutionen för stad och land

» Publicerade kandidat- och masterarbeten vid landskapsarkitekt Alnarp

Fakta
  • Programmet ges på svenska på grundnivå och både på engelska och svenska på avancerad nivå.
  • Det engelska namnet på programmet är Landscape Architecture Programme - Uppsala.

Kontaktinformation

Programstudierektor - Landskapsarkitekt Uppsala

Malin Eriksson, universitetsadjunkt
Institutionen för stad och land, landskapsarkitektur  
Telefon: 018-671956
E-post: malin.eriksson@slu.se

Bitr programstudierektor - Landskapsarkitekt Uppsala

Maria Wisselgren, universitetsadjunkt
Institutionen för stad och land, landskapsarkitektur
Telefon: 018 - 67 1945, 0702622254
E-post: maria.wisselgren@slu.se

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om tillgodoräknanden och regler. Ann-Sofie Larsson, tel: 040-41 5014, E-post: ann.sofie.larsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor av allmän studiekaraktär.
Marlén Tälleklint, tel: 018-67 2671, E-post: marlen.talleklint@slu.se

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se