Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, för antagna fr.o.m. 2017

Publicerad: 31 mars 2021
Väg. Gatubelysning. Korsväg med allé. Svartvit tredimensionell bild.

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala och är antagen fr.o.m. 2017.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Antagning senare del av landskapsarkitektprogrammet

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Om du har läst hela åk 1-3 på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp kan du ansöka till senare del i Ultuna. Tidigare i programmet fungerar det tyvärr inte, då programmen är olika uppbyggda.

Inför höstterminen 2021 finns följande antal platser lediga på landskapsarkitektprogrammet i Ultuna:

  • Åk 2-3: 0 platser
  • Åk 4: 7 platser
  • Åk 5: 7 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

 

Fakta
  • Programmet ges på svenska på grundnivå och både på engelska och svenska på avancerad nivå.
  • Det engelska namnet på programmet är Landscape Architecture Programme - Uppsala.

Kontaktinformation

Programstudierektor - Landskapsarkitekt Uppsala

Malin Eriksson, universitetsadjunkt
Institutionen för stad och land, landskapsarkitektur  
Telefon: 018-671956
E-post: malin.eriksson@slu.se

Bitr programstudierektor - Landskapsarkitekt Uppsala

Maria Wisselgren, universitetsadjunkt
Institutionen för stad och land, landskapsarkitektur
Telefon: 018 - 67 1945, 0702622254
E-post: maria.wisselgren@slu.se

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Boel Sandskär, tel: 040-41 5082, E-post: boel.sandskar@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Marlén Tälleklint, tel: 018-67 2671, E-post: marlen.talleklint@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se