Ny sökning
LK0348

Studio - Form och landskapskaraktär

Den här kursen är uppdelad i två delkurser som samspelar med varandra. Landskapsarkitektur med fokus på att förstå vad som formar ett landskaps karaktär och formlära med fokus på att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i formlära som är relevanta för landskapsarkitektens arbete.Inom landskapsarkitektur studerar vi kartor och besöker platser som vi försöker beskriva utifrån olika aspekter. Vi bygger modeller i olika material som visar på landskapets topografi, markanvändning och andra karaktärsdrag. Dessutom läser och skriver vi texter med fokus på att beskriva landskap. Målet är att studenten ska lära sig att översiktligt registrera och tolka ett landskaps olika karaktärsegenskaper utifrån olika aspekter samt formulera sina iakttagelser i ord och bild.Inom formläran prövar övar vi förmågan att se, att uttrycka oss och att utforska. Vi avbildar föremål, modeller och miljöer, i olika hastigheter och med olika fokus, i svart-vita tekniker och i färg. För att träna seendet och förmågan att snabbt fånga det vi ser på papper ingår krokiteckning som ett återkommande moment. Vi lär oss också konstruera perspektiv och vi undersöker den kreativa processen i ett konstnärligt projekt där vi ger form åt tankar och idéer.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0348

Läsåret 2023/2024

Studio - Form och landskapskaraktär (LK0348-20066)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Studio - Form och landskapskaraktär (LK0348-20031)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Studio - Form och landskapskaraktär (LK0348-20062)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studio - Form och landskapskaraktär (LK0348-20026)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studio - Form och landskapskaraktär (LK0348-20023)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Delkursen Formlära

Läsningen ingår i blocket Avbilda i svartvitt och examineras vid ett seminarium:

 • Yuriko Saito (2007) Everyday Aesthetics, kap V:1 Moral- aesthetic judgements. Tillgänglig som pdf
 • Maria Ignatieva & Markus Hedblom. An alternative urban green carpet, Science 362:411, 148-149. Tillgänglig som pdf.

Läsningen ingår i blocket Avbilda i färg och läses inför övningen anteckna med färg:

 • Jean- Filippe Lenclos & Dominique Lenclos (2004) Colors of the World: The Geography of Color, Analysis of a site Tillgänglig som pdf.

Läsningen ingår i momentet Steps to landscape thinking och läses under juluppehållet:

 • Oles, T. Go with Me 50 Steps to Landscape Thinking. Tillgänglig som pdf.

Läsningen ingår i blocket Skissen och examineras vid ett seminarium.

 • Pirjo Birgenstam (2000) Skapande handling, Vad är en skiss och vad är inte en skiss (del av). Tillgänglig som pdf.
 • Betty Edwards (1987) Drawing on the Artist Within: An Inspirational and Practical Guide to Increasing Your Creative Powers, Drawing up the rules of the game. Tillgänglig som pdf.
 • Sabine Ammon. (2019). Drawing Inferences: Thinking with 6B (and Sketching Paper). Philosophy & Technology. 32. 10.1007/s13347-018-0323-5. Tillgänglig som pdf.

Delkursen Landskapsarkitektur

Det här ska du ha läst innan momentet ”Att karakterisera landskap” börjar:

 • Europeiska landskapskonventionen, läs på Boverkets hemsida.
 • Stahlschmidt, P. et. al. (2017): Landscape analysis, Investigating the Potentials of Space and Place. Kapitel 2; Framing Analysis och kapitel 6; Regionalisation and landscape character assessement. E-bok tillgänglig via SLU biblioteket via länk.
 • Trafikverket, (2017): Landskapet är arenan, Tillgänglig som pdf.

Det här ska du leta relevant information i medan ni arbetar med momentet ”Att karakterisera landskap”:

 • Ekologigruppen, (2014): Dag Hammarskjöldsstråket – naturvärdesanalys, delar relevanta för Bäcklösa/Vipängen. Tillgänglig som pdf.
 • Upplandsmuseet & Karavan landskapsarkitekter (2014): Kulturhistorisk utredning – Dag Hammarskjöldsstråket, delar relevanta för Bäcklösa/Vipängen. Tillgänglig som pdf.
 • Trafikverket (2012): Landskap i långsiktig planering. Pilotstudie västra Götaland, valda delar av sid 43-92. Tillgänglig som pdf.

Det här läser du inför litteraturseminariet efter jul:

 • Röster om landskap, Textkompendium för LK0348, Att beskriva landskap. Tillgänglig som pdf.
 • Trafikverket (2012): Landskap i långsiktig planering. Pilotstudie västra Götaland, valda delar av sid 43-92. Tillgänglig som pdf.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0348 Anmälningskod: SLU-20095 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%