Ny sökning
LK0429

Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om planering och gestaltning av boendemiljöer.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0429

Läsåret 2023/2024

Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö (LK0429-20067)

2023-10-31 - 2024-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur

Tryckt upplaga:

Fletcher Margaret, Visual Communication: s 1-9, 21-41, 115-125 (boken kommer även att användas i kursen Formlära gestaltning i grupp i vår) (U6)

Krupinska Jadwiga, Att skapa det tänkta: s 9-11, 13-16, 42-44, 127-146, 151-175 (U1)

Tillgängliga pdf:er, finns på Canvas under litteratur:

Beckman Mimmi mfl, Lek på riktigt (U5)

Hallemar Dan, På gården artikelserie (U6)

Kristensson Eva, Bostadsgården - vardagsrum, lekplats, mötesplats, utsikt: s 3-9 (U3)

Stadsbyggnadskontoret i Malmö mfl, Stadens struktur: s 4-89, 95-100, 103-107 (U6 och U7)

Tankesmedjan Movium, Urbana ekosystemtjänster: s 10-15, 32-38 (U6)

Webben:

(Detta läses till U7 och ni kommer ha tid för det i jul och nyår, se schema!)

Läs på Sthlm stad och Uppsala kommuns hemsidor om Detaljplaner (DP), DP-och stadsbyggnadsprocesser och de olika stegen, vilka planhandlingar som ingår samt ögna genom underlag som använts inför framtagandet av en DP:

https://xn--vxer-loa.stockholm/stadsbyggnadsprocessen/

https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner-program-och-omradesbestammelser/hitta-detaljplaner-och-omradesbestammelser/

Bekanta dig med PBL på Boverkets hemsida:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/

Läs på om teman inom PBL på Boverket:

  • Barnkonventionen och fysisk planering
  • Ekosystemtjänster i den byggda miljön
  • Kulturvärden
  • Nationella mål
  • Parkering – ett effektivt verktyg för hållbar stadsutveckling
  • Riksintressen.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/

För dig som är nyfiken och vill lära mer har Boverket en gratis PBL introduktionskurs på webben som tar ca 3,5 timmar. Du hittar den här:

https://boverket.onlineacademy.se/external/listing/10286/

Referenslitteratur

Tillgängliga pdf:er, finns på Canvas under litteratur

Hartig Terry mfl, Nature and health

Konijnendijk Cecil mfl, 3-30-300-regeln - för grönare och mer hälsosamma städer

Nilsson Kjell mfl, Forest trees and human health: kapitel 5

SLU mfl*, 100-listan arbetsdokument* (Vinnovaprojekt om växter för lekmiljöer)

SLU och Örebro kommun, Rapport om utveckling av lekotoper

Stadsbyggnadskontoret i Malmö mfl, Stadens struktur: s 90-100, 126-129

Uppsala kommun, Grönytefaktor Rosendal etapp 3

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0429 Anmälningskod: SLU-20096 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%